Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De wereld zal een kastijding ondergaan. Mijn ingrijpen is noodzakelijk.

Ontvangen op zaterdag 4 februari 2012
15.00 u
Mijn dochter, de wereld staat op het punt om een kastijding te ondergaan ten gevolge van de verschrikkelijke zonden die door de mensheid bedreven worden.

Hoewel een groot deel van deze kastijding afgewend werd, zal Mijn hand nu neerkomen op de verdorvenheid die in alle hoeken begaan wordt.

Zoveel haat voor Mij, God de Vader, moet gestopt worden of Mijn kinderen zullen onder een nog grotere verschrikking te lijden hebben.

Ik bereid de wereld nu voor op de veranderingen die nodig zijn om de aarde te zuiveren zodat het volgens Mijn plan om de mensheid te redden verloopt.

Zoveel zielen worden door zonde gekweld.

Ik Ben de God van heel de schepping en Ik zal niet achteroverleunen en toekijken hoe Mijn kinderen elkaar vernietigen.

Mijn dochter, er bestaat een goddeloos plan om een groot deel van de mensheid te vernietigen door oorlog.

Deze oorlogen zijn niet toevallig.

Heb je gezien hoeveel er zich afspelen, in zoveel landen, overal?

Dit gebeurt door de hand van de Antichrist die geduldig zijn moment van glorie op aarde afwacht.

Zodra de naties door de knieën gaan, zal hij oprukken en een bedrieglijke vrede van eigen sluwe makelij creëren. Dat zal een misleidende dekmantel zijn.

Mijn straf zal losgelaten worden op die naties die deelnemen aan dit grote bedrog om de wereld te beheersen door de overmeestering van landen.

Wees sterk, Mijn dochter, want deze periode, waarin de aarde zal daveren, zal niet lang duren. Dit is nodig om Mijn kinderen wakker te schudden.

Zij, Mijn kinderen, werden gewaarschuwd maar Mijn stem wordt verafschuwd.

Mijn arme kinderen, die een goed leven leiden en die met ontzetting kijken naar het kwaad in hun wereld, moeten begrijpen dat Mijn ingrijpen noodzakelijk is.

Als Ik, wat er in de wereld gaande is, niet tegenhoud dan zal een groot deel van de mensheid vernietigd worden.

Bid dat Mijn kinderen zullen bidden om vrede in jullie landen.

Wees nooit bang om Mijn Woord te verkondigen zelfs wanneer jullie vervolgd worden. Want slechts één ziel die haar geloof hardop belijdt, is genoeg voor honderden bekeringen.

Ga heen in vrede. De tijd is aangebroken voor Mij, God de Vader, om het openbreken van de zegels te bekrachtigen. Pas dan zal de mensheid aanvaarden dat zij machteloos is.

Zij hebben geen controle over de wereld want dat kan niet zo zijn.

Enkel de Schepper van de hele mensheid heeft macht over Satan en nu zal Ik een straf loslaten op die koude harten en duistere zielen die hun trouw aan hem hebben gezworen.

De laatste fase van de zuivering zal nu beginnen.

God de Vader
 

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie