Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Wanneer jullie Mijn Rozenkrans bidden, kunnen jullie je natie helpen redden

Ontvangen op zondag 5 februari 2012
13.15 u
Mijn kind, Ik roep al Mijn kinderen op in deze tijd te bidden om eenheid in de wereld.

Het geloof in Mijn Zoon is aan het verdwijnen en Mijn kinderen worden achtergelaten met dorre zielen.

Ik ben jullie Onbevlekt Hart en door de liefde die Ik Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, toedraag, zal Ik nauw met Hem samenwerken om de mensheid te redden.

Door tot Mij te bidden om te bemiddelen, zal Ik Mijn Vader, God de Allerhoogste, smeken om Zijn hand van gerechtigheid te weerhouden van de strenge straf die Hij op aarde zal doen neerstromen om de verspreiding van de verdorvenheid tegen te houden.

Kinderen, Ik zal jullie helpen om dichter bij het Hart van Mijn Zoon te komen. Wanneer wij samenwerken, Mijn kinderen, kunnen we wereldwijd rampen afwenden.

Vergeet nooit het belang van Mijn allerheiligste Rozenkrans want wanneer jullie deze elke dag bidden, kunnen jullie helpen je land te redden.

De macht van Satan wordt verzwakt wanneer jullie Mijn Rozenkrans bidden. Hij gaat er met veel pijn vandoor en wordt machteloos. Het is zeer belangrijk, ongeacht tot welk christelijk geloof jullie behoren, om deze ten minste eenmaal per dag te bidden.

Zoveel mensen aanvaarden Mij, hun gezegende Moeder, niet.

Zoals Mijn Zoon word Ik verworpen, geminacht, beledigd en vernederd. Door om Mijn hulp te vragen, kan Ik nochtans de zielen recht naar het Heilig Hart van Mijn Zoon, Jezus Christus, brengen.

Mijn Zoon, Jezus Christus, is jullie Redder, kinderen, en Hij zal zondaars nooit afwijzen, hoe zwartgeblakerd jullie ziel ook is.

Als jullie spijt hebben dat jullie Hem beledigd hebben, roep dan gewoon op Mij, jullie liefhebbende Moeder, en Ik zal jullie aan de hand nemen tot bij Hem.

Mijn Zoon bereidt zich voor om te komen om al Zijn kinderen samen te brengen zodat jullie allemaal bij Hem kunnen aansluiten in het Nieuw Paradijs op aarde. Alleen zuivere en nederige zielen kunnen binnentreden.

Jullie moeten nu beginnen met jullie voorbereidingen. Begin met het bidden van Mijn heilige Rozenkrans.

Dit gebed is zo belangrijk dat het nu een op zichzelf staand kruistochtgebed moet worden.

Kruistochtgebed (26) ‘Bid de Rozenkrans om jullie natie te redden’

Voel de vrede, kinderen, wanneer jullie Mijn Rozenkrans overdenken.

Aangezien, na het bidden ervan, de genaden over jullie worden uitgestort, zullen jullie weten dat de Bedrieger zich van jullie verwijderd heeft, en in de plaats daarvan zal er liefde komen. Liefde is afkomstig van Mijn Eeuwige Vader.

Wanneer jullie liefde in je hart voelen, zullen jullie weten dat jullie de strijd, om de Boze te verslaan, aan het winnen zijn.

Jullie geliefde Koningin van de engelen
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 26:

‘Bid de Rozenkrans om te helpen jullie land te redden’

Hoe bid ik de Rozenkrans?

O.L.Vrouw verzocht de mensen dringend om haar Heilige Rozenkrans te bidden om te helpen hun land te redden.

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie