Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Haat is haat. Er bestaan geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.

Ontvangen op zaterdag 4 februari 2012
10.09 u
Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde streken van de wereld.

Terwijl oorlogen georkestreerd worden door haat in de zielen, overspoelt de Heilige Geest tezelfdertijd de zielen van anderen in de verschillende delen van de wereld.

De strijd der zielen is begonnen. Goed tegen kwaad.

Mijn kind, ga er nooit vanuit dat de verharde zielen diegenen zonder geloof of met een lauw geloof zijn.

Velen die meelevend geloven in Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen nu door bekoring verward worden.

Hun geest zal in beslag genomen worden door twijfels die hen blind zullen maken voor het Woord van Mijn geliefde Zoon wanneer Hij door jou, Mijn kind, tot de wereld spreekt.

Wanneer zij zich tegen Zijn heilig Woord keren, zal hun haat net zo sterk zijn als de haat die moordenaars hun slachtoffers toedragen.

Haat is afkomstig van de Bedrieger.

Leugens worden verspreid door de Boze die gebruik maakt van zwakke zielen om de Waarheid te ondermijnen.

Haat is Haat. Er bestaan geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.

De hoogmoed van die trouwe zielen zal nu aangewakkerd worden aangezien door de Boze een laatste poging ondernomen wordt om te beletten dat deze zeer dringende boodschappen voor de wereld verspreid worden.

Mijn Zoon heeft de steun nodig van Zijn geliefde volgelingen om Zijn strijdmacht op aarde te vormen. Deze strijdmacht zal voortspruiten uit Zijn trouwe volgelingen.

Wees er zeker van dat het deze groep zal zijn waarvan het hart het eerst versteend zal worden.

Men kan een ziel die reeds in het duister vertoeft niet verharden. En dus zullen het de zielen zijn die zich in het Licht bevinden die bekoord zullen worden door de Bedrieger.

Zij zullen dan leugens verspreiden om Mijn Zoon te kwetsen en dit werk te vertragen.

Zij zullen niet beseffen dat dit met hen gebeurt omdat zij denken dat het hun plicht zal zijn om het ware Woord van Mijn Zoon te verdedigen.
Door deze boodschappen – die Hij jou, Mijn kind, geeft – te bekritiseren, zal Mijn Zoon gekweld worden.

Het fundament zelf van Zijn Kerk zal Hem binnenkort de rug toekeren. Zij zullen hem verloochenen en vervolgens zullen zij Hem opnieuw kruisigen.

De hoogmoed belet hen om hun ogen te openen wanneer Hij thans met liefdevolle en open armen voor hen staat.

Mijn kind, Ik verzoek dringend dat al Gods kinderen zich eendrachtig verenigen en strijden voor de redding van al de zielen.

Zovelen luisteren nu niet naar deze boodschappen, Mijn kind, maar nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden, zullen zij dat wel doen.
Bid, bid, bid voor die zielen die je pijn berokkenen, lasteren en onwaarheden over jou verspreiden.

Ik zal je nu een kruistochtgebed geven om bescherming te vragen voor al Mijn zieners en diegenen die door God de Vader uitverkoren werden om Zijn allerheiligste Woord in deze tijd op aarde te verspreiden.

Kruistochtgebed (25) ‘Om bescherming van de zieners overal ter wereld’

O Allerhoogste God,
ik smeek U om bescherming te bieden
aan al Uw heilige boodschappers in de wereld.
Ik bid dat zij beschermd worden tegen de haat van anderen.

Ik vraag dat Uw allerheiligste Woord
snel over de wereld verspreid wordt.
Bescherm Uw boodschappers
tegen laster, verguizing, leugens en alle soorten van gevaar.

Bescherm hun familie
en bekleed hen te allen tijde met de Heilige Geest
opdat de boodschappen,
die zij aan de wereld geven,
opgevolgd worden met een rouwmoedig en nederig hart. Amen.

Mijn kind, hoogmoed is een trek die hoogst onaangenaam is in de ogen van Mijn Vader. Het is nog pijnlijker voor Hem als de zonden van hoogmoed de ziel van vrome en heilige zielen binnendringen waardoor zij weigeren de waarheid van Zijn heilig Woord, door Zijn boodschappers aan de wereld van vandaag gegeven, te aanvaarden.

Zij moeten vragen om de gave van het ware onderscheidingsvermogen dat door de kracht van de Heilige Geest slechts verleend wordt aan nederige zielen met een zuiver hart, verstoken van hoogmoed en trots.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 25:

‘Om bescherming van de zieners overal ter wereld’

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie