Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn

Ontvangen op woensdag 8 februari 2012
20.45 u
Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle aangekondigde profetieën ontsluierd zullen worden voor de ogen van een ongelovige wereld.

Zelfs die onzuivere zielen die Mij, hun goddelijke Redder, en Mijn Eeuwige Vader links laten liggen, zal het niet ontgaan. Zij zullen zich afvragen waarom dit gebeurt en zij zullen voor het eerst eindelijk beseffen dat ze hun lot niet in eigen handen hebben.

In plaats van al hun ondoordachte geloofsovertuigingen en hun vermeende recht op persoonlijke verrijking zullen zij spoedig de Waarheid beseffen.

Mijn dochter, de te volgen weg is te bidden dat deze zielen, die evenwel de weg naar Mij verloren zijn, de bekoorlijkheid van de Antichrist en de Valse Profeet niet nalopen.

Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn. Maar dat kan natuurlijk niet, want Ik zal pas helemaal op het einde komen.

Maar hij zal alle deugden tentoonspreiden wat de arme zielen zal misleiden om te geloven dat Ik het ben.

Hij zal wonderen verrichten, grote vredesacties volbrengen, humanitaire daden stellen en in het openbaar genegenheid tonen.

Hij zal verafgood worden en zijn krachten zullen afkomstig zijn van Satan, de koning der duisternis.

Hij zal zo overtuigend zijn dat, wanneer hij tekenen tentoonspreidt die in verband gebracht worden met grote heiligen, veel van Mijn gewijde dienaren in nederigheid aan zijn voeten zullen neervallen.

Mijn Woord – gegeven aan jou, de ware eindtijdprofeet – zal verworpen worden en afgedaan als ketterij.

Mijn dochter, Ik geef je nu waarschuwingen bij de vleet waardoor de Waarheid aan zoveel van Mijn kinderen gegeven kan worden voordat dit gebeurt.

Laat jullie niet voor de gek houden door diegenen die zich in jullie ogen als heilig verheffen. Laat de humanitaire daden jullie nooit in de war brengen door te denken dat deze altijd van Mij afkomstig zijn.

De Boze is een leugenaar. Hij is sluw en zal nu en dan een liefdevol, menslievend uiterlijk vertonen.

Kijk uit voor die organisaties die geleid worden door zeer rijke personen die opscheppen over hun inspanningen om de mensheid te redden. Velen onder hen werken in het geheim om Mijn Woord aan te klagen.

Deze vorm van misleiding zal door de Antichrist gebruikt worden om goedmenende maar lichtgelovige volgelingen te werven.

Eenmaal verleid, zullen jullie in de val gelokt worden. Jullie zullen dan misleid worden om het teken van het Beest te aanvaarden, wat jullie tot elke prijs moeten vermijden of jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn.

Wees te allen tijde op jullie hoede!

Jullie taak is simpel. Denk eraan dat er maar één God is, drie personen in de Heilige Drie-eenheid, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Al het andere dat jullie wordt voorgehouden en dat hiervan afwijkt, bestaat niet.

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie