Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bid dat een nucleaire oorlog, die een derde van de mensheid zou wegvagen, afgewend kan worden!

Ontvangen op maandag 6 februari 2012
20.15 u
Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en sterk blijven.

Ik verleen al Mijn geliefde en vertrouwvolle volgelingen de genaden om te midden van de storm kalm te blijven.

Terwijl de aarde in elk opzicht blijft schokken, geven jullie gebeden Mij troost in deze tijd.

Hoe breekt Mijn Hart om te zien hoe de onschuldigen gedood worden in de oorlogen in het Midden-Oosten. Deze arme zielen worden geteisterd en lijden net zoals Ik heb geleden.

De verdorvenheid die Ik zie, zal afgezwakt worden en de hand van Mijn Vader zal talmen maar zal deze landen niet beletten elkaar te doden.

De zegels werden verbroken, Mijn dochter, en de oorlogen zullen snel opduiken.

Bid dat deze wereldomvattende gruwel van een nucleaire oorlog, die een derde van de mensheid zou wegvagen, afgewend kan worden.

Ik heb meer gebed nodig, kinderen. Ik besef hoe intens jullie bidden maar a.u.b., Ik smeek jullie, nodig zoveel mogelijk gebedsgroepen, vrienden en families uit te bidden om vrede.

Ik geef jullie nu een nieuw kruistochtgebed (27) ‘Gebed om vrede in de wereld’

O mijn Jezus,
ik smeek om barmhartigheid voor diegenen
die getroffen worden door verschrikkelijke oorlogen.

Ik smeek dat die gekwelde naties,
die blind zijn voor de waarheid van Uw bestaan,
vrede bijgebracht wordt.

Gelieve deze naties te bekleden met de kracht van de Heilige Geest
opdat zij zullen ophouden
met hun streven naar macht over onschuldige zielen.

Ontferm U over al Uw landen
die machteloos zijn tegen de snode gruwelijkheden
die de wereld overdekken. Amen.

Mijn dochter, Ik verzoek je dringend om geduldig te zijn want het zal niet lang meer duren tot de belijdenis. Zodra deze plaatsvindt, zal alles rustiger worden.

Ga heen in vrede en liefde. Stel bovenal al jullie vertrouwen op jullie geliefde Jezus.

Jullie Redder
Jezus Christus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 27:

‘Gebed om vrede in de wereld’


Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie