Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

Ontvangen op donderdag 23 februari 2012

16.00 u

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Deze oorlog is heel dichtbij en jullie moeten intens bidden om dit tegen te houden want deze zal miljoenen van Gods kinderen doden.

Satan en zijn demonen zijn bezig met verschrikkelijke verwoesting te veroorzaken.

Als zij de zielen doden voordat deze de kans krijgen zich in de ogen van Mijn Zoon te verlossen, dan zijn zij verloren.

Dat is het plan van de Boze.

Hij streeft op die manier veel zielen na om hen te beletten het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Mijn Heilige Rozenkrans kan, wanneer deze gebeden wordt door het overwegen van alle mysteries in één gebed, oorlog voorkomen.

Verenig jullie nu gedurende één dag en bid Mijn Heilige Rozenkrans om deze nucleaire oorlog, die op dit ogenblik gepland wordt, tegen te houden.

Bid voor die arme zielen, niet enkel voor deze in Iran maar ook in landen die er ongewild in verwikkeld raken.

Bid bovendien voor die landen die als pionnen gebruikt worden in het verdorven spel van leugens, beraamd door groeperingen die niet uit God, Mijn Eeuwige Vader, zijn.

Ga nu, Mijn kinderen, en breng al Mijn kinderen samen om te bidden teneinde deze grote gruweldaad tegen de mensheid te beperken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Het Beest met de tien horens is de Europese Unie

zondag 19 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je moet niet bang zijn door deze boodschappen.

Boodschap: De Europese landen zullen bezwijken aan een dictatuur, geen haar beter dan in de dagen van Hitler

zaterdag 18 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om zoveel mogelijk van Mijn volgelingen te beschermen aangezien de hand van Mijn Vader binnenkort zal neerkomen om de mensheid te straffen voor hun verdorvenheid en om te voorkomen dat er verschrikkelijke wreedheden gepleegd worden door de zondaars die veel naties willen vernietigen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie verbreken de verbinding met Mijn Hart

vrijdag 17 februari 2012

Ik ben jullie geliefde moeder, Koningin van de Engelen, de H. Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: De verdorven groepering maakt zich schuldig aan de grootste leugen om controle over de landen te bemachtigen

donderdag 16 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen, al die volgelingen van Mij, zeggen zich met elkaar te verbinden en zo een keten van bescherming te vormen.

Boodschap: God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS

dinsdag 14 februari 2012

Mijn dochter, Mijn tijdsbepaling met betrekking tot Mijn kastijding en de Waarschuwing, kom je niet te weten.

Boodschap: De laatste dagen van Satan: Zoals bij een wesp zal bij het sterven de angel het pijnlijkst zijn

maandag 13 februari 2012

Mijn dochter, denk er a.u.b. aan dat de mensen alleen maar om zich heen moeten kijken om te weten dat er grote veranderingen in de wereld gekomen zijn.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Andere landen zullen Engeland navolgen om het openbare gebed te verbieden

zondag 12 februari 2012

Mijn kind, hoe huil Ik wanneer Ik zie hoe velen een eind proberen te maken aan het eerbetoon aan Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De Heilige Bijbel wordt niet terzijde geschoven ten gunste van deze boodschappen

zondag 12 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb je gisteren gemist. Ik wekte je in de loop van de nacht, weet je nog? Jij was te moe maar hoe graag wilde Ik toen met je spreken.

Boodschap: Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden

zaterdag 11 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, overal escaleren de oorlogen en zeer spoedig zal de hand van Mijn Vader tussenbeide komen om dit kwaad tot stilstand te brengen.

Boodschap: God de Vader: Er zullen voor de Waarschuwing aardbevingen gevoeld worden die deel uitmaken van een kleine kastijding

vrijdag 10 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik kom in naam van de Heilige Drieƫenheid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie