Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS

Ontvangen op dinsdag 14 februari 2012

18.00 u

Mijn dochter, Mijn tijdsbepaling met betrekking tot Mijn kastijding en de Waarschuwing, kom je niet te weten.

Er is geen reden tot bezorgdheid over Mijn goddelijke tijdsbepaling want dit zal maar gebeuren overeenkomstig Mijn Heilige Wil.

Weet echter dat de Rode Draak, waarover jou een tijdje geleden verteld werd, nu zijn hoofd zedig heeft opgestoken maar met de dodelijke intentie om overal ter wereld de Christenen te verslinden.

Al zolang geduldig wachtend, zal hij nu neerstrijken en, met het vuur uit zijn muil, zal hij alles vernietigen dat staat voor eerbetoon aan Mij, de Allerhoogste God, en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Europa zal zijn eerste doelwit zijn en vervolgens de Verenigde Staten van Amerika.

Het communisme zal ingevoerd worden en wee diegenen die zich verzetten tegen het rijk van de Rode Draak.

Mijn dochter, Ik besef dat de recente goddelijke boodschappen, aan jou gegeven, verwarrend zijn. Maar de waarheid moet geopenbaard worden.

Het is enkel door de profetieën, die bekend gemaakt worden, dat het geloof hersteld zal worden. Dat is de reden waarom de profetieën nu aan Mijn kinderen gegeven worden zodat zij de waarheid over Mijn Leer zullen herkennen.

Alle profetieën, die aan Mijn profeten Daniël en Johannes gegeven werden, zullen zich laag na laag ontvouwen.

Er zullen jou details gegeven worden, Mijn dochter, om de Restkerk op aarde te helpen oprichten.

Zij, Mijn kinderen, zullen getroost moeten worden door middel van Mijn boodschappen van liefde en Ik zal hen hierover geruststellen.

Kinderen, steun op Mij, jullie geliefde Vader, en Ik zal jullie de genaden geven die jullie nodig hebben om de vijand te verslaan.

Zij kunnen niet winnen en hun macht zal niet alleen van korte duur zijn maar de Rode Draak en zijn blinde bondgenoten zullen ook in het vuur van de eeuwige verdoemenis geworpen worden.

Bid voor hun ziel om hen te redden, want jullie kunnen hen helpen door jullie gebeden.

De Waarschuwing zal weinig uitmaken voor de volgelingen van Satan, de Rode Draak en zijn legers.

Hun harten zijn zo versteend dat zij doelbewust partij zullen kiezen voor de Boze. Hun trouw gaat uit naar het bedrieglijke paradijs dat hij hen belooft.

Net zoals aan uitverkoren zielen de gave van verschijningen gegeven wordt of, zoals in jouw geval, de gave van het zien van Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, worden aan bepaalde zielen visioenen getoond van Satan en zijn gevallen engelen.

Hun verbondenheid met de Boze is zo hecht dat veel van Satans volgelingen liever zouden sterven dan Mij, hun Almachtige Vader, te erkennen.

Kinderen, dit is Mijn belofte.

Ik zal al Mijn kinderen, die het Zegel van Mijn liefde in hun ziel verankerd hebben, beschermen.

Jullie zullen gespaard blijven van vervolging zodat jullie sterk blijven om met al jullie kracht te bidden voor deze verdorven mensen.

Dit zal de terreur helpen afzwakken en oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging afwenden.

Het gebed tot Mij, jullie Vader, moet nu met dit bijzonder kruistochtgebed (30) in jullie dagelijkse gebeden opgenomen worden.

O mijn Eeuwige Vader,
God, de Schepper van het heelal,
in de naam van Uw dierbare Zoon
smeek ik U om ervoor te zorgen
dat wij U meer liefhebben.
 
Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn in tijden van tegenspoed
en aanvaard voor Uw troon onze offers, lijden en beproevingen
als een geschenk om Uw kinderen op aarde te redden.
 
Verzacht het hart van de onreine zielen.
Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde
zodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen
in het Paradijs op aarde
dat U liefdevol voor ons geschapen hebt
overeenkomstig Uw Goddelijke Wil.
Amen.

A.u.b., negeer Mijn hemelse tussenkomst niet in jullie leven van vandaag, kinderen.

Voor diegenen onder jullie met een diepe liefde voor Mij, jullie Vader: weet dat Ik jullie op deze belangrijke tocht moet voorbereiden.

Ik zou Mijn plicht, als jullie liefhebbende Schepper en Vader, niet vervullen als Ik niet met jullie zou communiceren gedurende deze tijd, de eindtijd zoals jullie deze op de aarde, zoals ze nu is, kennen.

Aan diegenen die mogelijk bang zijn door Mijn allerheiligste woorden: laat Mij jullie troosten door jullie te vertellen dat dit niet het einde van de wereld betekent. Want dat is het niet!

Het is eenvoudigweg het einde van Satans heerschappij op aarde wat toegejuicht moet worden, kinderen.

Het moment waarop Mijn Zoon voor de tweede maal zal komen om Zijn rechtmatige troon in te nemen om te heersen over het nieuwe volmaakte Paradijs op aarde, komt dichterbij.

Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik jullie, kinderen, vertel over de nieuwe aarde die Ik voor jullie bereid heb.

Mijn kinderen zullen 1000 jaar leven in het Paradijs dat Ik voor Adam en Eva geschapen had.

Daar zal vrede, liefde en harmonie zijn en jullie zullen niets te kort komen.

De mensen zullen trouwen, kinderen krijgen en de bloemen, rivieren, zeeën, bergen en meren zullen adembenemend zijn.

De dieren zullen harmonieus samenleven met Mijn kinderen en jullie zullen met liefde bestuurd worden onder het gezag van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Pas dan zal Mijn Heilige Wil geschieden op aarde als in de Hemel.

Jullie liefhebbende Vader

God, de Schepper van de hele mensheid

God de Allerhoogste

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 30:

'Gebed om godsdienstvervolging af te wenden’

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie