Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS

Ontvangen op dinsdag 14 februari 2012

18.00 u

Mijn dochter, Mijn tijdsbepaling met betrekking tot Mijn kastijding en de Waarschuwing, kom je niet te weten.

Er is geen reden tot bezorgdheid over Mijn goddelijke tijdsbepaling want dit zal maar gebeuren overeenkomstig Mijn Heilige Wil.

Weet echter dat de Rode Draak, waarover jou een tijdje geleden verteld werd, nu zijn hoofd zedig heeft opgestoken maar met de dodelijke intentie om overal ter wereld de Christenen te verslinden.

Al zolang geduldig wachtend, zal hij nu neerstrijken en, met het vuur uit zijn muil, zal hij alles vernietigen dat staat voor eerbetoon aan Mij, de Allerhoogste God, en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Europa zal zijn eerste doelwit zijn en vervolgens de Verenigde Staten van Amerika.

Het communisme zal ingevoerd worden en wee diegenen die zich verzetten tegen het rijk van de Rode Draak.

Mijn dochter, Ik besef dat de recente goddelijke boodschappen, aan jou gegeven, verwarrend zijn. Maar de waarheid moet geopenbaard worden.

Het is enkel door de profetieën, die bekend gemaakt worden, dat het geloof hersteld zal worden. Dat is de reden waarom de profetieën nu aan Mijn kinderen gegeven worden zodat zij de waarheid over Mijn Leer zullen herkennen.

Alle profetieën, die aan Mijn profeten Daniël en Johannes gegeven werden, zullen zich laag na laag ontvouwen.

Er zullen jou details gegeven worden, Mijn dochter, om de Restkerk op aarde te helpen oprichten.

Zij, Mijn kinderen, zullen getroost moeten worden door middel van Mijn boodschappen van liefde en Ik zal hen hierover geruststellen.

Kinderen, steun op Mij, jullie geliefde Vader, en Ik zal jullie de genaden geven die jullie nodig hebben om de vijand te verslaan.

Zij kunnen niet winnen en hun macht zal niet alleen van korte duur zijn maar de Rode Draak en zijn blinde bondgenoten zullen ook in het vuur van de eeuwige verdoemenis geworpen worden.

Bid voor hun ziel om hen te redden, want jullie kunnen hen helpen door jullie gebeden.

De Waarschuwing zal weinig uitmaken voor de volgelingen van Satan, de Rode Draak en zijn legers.

Hun harten zijn zo versteend dat zij doelbewust partij zullen kiezen voor de Boze. Hun trouw gaat uit naar het bedrieglijke paradijs dat hij hen belooft.

Net zoals aan uitverkoren zielen de gave van verschijningen gegeven wordt of, zoals in jouw geval, de gave van het zien van Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, worden aan bepaalde zielen visioenen getoond van Satan en zijn gevallen engelen.

Hun verbondenheid met de Boze is zo hecht dat veel van Satans volgelingen liever zouden sterven dan Mij, hun Almachtige Vader, te erkennen.

Kinderen, dit is Mijn belofte.

Ik zal al Mijn kinderen, die het Zegel van Mijn liefde in hun ziel verankerd hebben, beschermen.

Jullie zullen gespaard blijven van vervolging zodat jullie sterk blijven om met al jullie kracht te bidden voor deze verdorven mensen.

Dit zal de terreur helpen afzwakken en oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging afwenden.

Het gebed tot Mij, jullie Vader, moet nu met dit bijzonder kruistochtgebed (30) in jullie dagelijkse gebeden opgenomen worden.

O mijn Eeuwige Vader,
God, de Schepper van het heelal,
In naam van Uw dierbare Zoon
smeek ik U om ervoor te zorgen
dat wij U meer liefhebben.
 
Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn
in tijden van tegenspoed.
Aanvaard vóór Uw troon onze offers, lijden en beproevingen
als een geschenk om Uw kinderen op aarde te redden.
 
Verzacht het hart van de onreine zielen.
Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde
zodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen
in het Paradijs op aarde
dat U liefdevol voor ons geschapen hebt
overeenkomstig Uw Goddelijke Wil.
Amen.

A.u.b., negeer Mijn hemelse tussenkomst niet in jullie leven van vandaag, kinderen.

Voor diegenen onder jullie met een diepe liefde voor Mij, jullie Vader: weet dat Ik jullie op deze belangrijke tocht moet voorbereiden.

Ik zou Mijn plicht, als jullie liefhebbende Schepper en Vader, niet vervullen als Ik niet met jullie zou communiceren gedurende deze tijd, de eindtijd zoals jullie deze op de aarde, zoals ze nu is, kennen.

Aan diegenen die mogelijk bang zijn door Mijn allerheiligste woorden: laat Mij jullie troosten door jullie te vertellen dat dit niet het einde van de wereld betekent. Want dat is het niet!

Het is eenvoudigweg het einde van Satans heerschappij op aarde wat toegejuicht moet worden, kinderen.

Het moment waarop Mijn Zoon voor de tweede maal zal komen om Zijn rechtmatige troon in te nemen om te heersen over het nieuwe volmaakte Paradijs op aarde, komt dichterbij.

Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik jullie, kinderen, vertel over de nieuwe aarde die Ik voor jullie bereid heb.

Mijn kinderen zullen 1000 jaar leven in het Paradijs dat Ik voor Adam en Eva geschapen had.

Daar zal vrede, liefde en harmonie zijn en jullie zullen niets te kort komen.

De mensen zullen trouwen, kinderen krijgen en de bloemen, rivieren, zeeën, bergen en meren zullen adembenemend zijn.

De dieren zullen harmonieus samenleven met Mijn kinderen en jullie zullen met liefde bestuurd worden onder het gezag van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Pas dan zal Mijn Heilige Wil geschieden op aarde als in de Hemel.

Jullie liefhebbende Vader

God, de Schepper van de hele mensheid

God de Allerhoogste

Boodschap: Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden

donderdag 9 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van de zonde en snel. Zoveel zonden worden tegenwoordig niet meer als zodanig gezien.

Boodschap: Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn

woensdag 8 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle aangekondigde profetieën ontsluierd zullen worden voor de ogen van een ongelovige wereld.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De Boze zal niet rusten tot de Katholieke Kerk met de grond gelijk gemaakt is

woensdag 8 februari 2012

Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben de Maagd Maria, Moeder van God.

Boodschap: De mysteries, al zolang verborgen in de archieven van het Goddelijk Rijk

dinsdag 7 februari 2012

Ik ben je geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, geboren uit het Onbevlekt Hart van Maria. Ik kom in naam van de Drieëenheid.

Boodschap: Bid dat een nucleaire oorlog, die een derde van de mensheid zou wegvagen, afgewend kan worden!

maandag 6 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en sterk blijven.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Wanneer jullie Mijn Rozenkrans bidden, kunnen jullie je natie helpen redden

zondag 5 februari 2012

Mijn kind, Ik roep al Mijn kinderen op in deze tijd te bidden om eenheid in de wereld.

Boodschap: God de Vader: De wereld zal een kastijding ondergaan. Mijn ingrijpen is noodzakelijk.

zaterdag 4 februari 2012

Mijn dochter, de wereld staat op het punt om een kastijding te ondergaan ten gevolge van de verschrikkelijke zonden die door de mensheid bedreven worden.

Boodschap: De oorlogen waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn, zijn met elkaar verbonden

zaterdag 4 februari 2012

Mijn liefste beminde dochter, jouw trouw aan Mij wordt elke dag op de proef gesteld.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Haat is haat. Er bestaan geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.

zaterdag 4 februari 2012

Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde streken van de wereld.

Boodschap: Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Oordeelsdag?

donderdag 2 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groots geschenk van een volle aflaat voor een totale absolutie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie