Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Er zullen voor de Waarschuwing aardbevingen gevoeld worden die deel uitmaken van een kleine kastijding

Ontvangen op vrijdag 10 februari 2012

19.50 u

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik kom in naam van de Heilige Drieëenheid.

Mijn geliefde dochter, Ik kondig vandaag aan dat alle voorbereidingen voor de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon nu voltooid werden.

Licht a.u.b. Mijn kinderen in over hun plicht om te bidden voor alle zielen die zichzelf van Mij, hun Eeuwige Vader, verwijderd hebben. Kinderen, alleen jullie kunnen helpen om deze zielen te redden.

Ik wens jullie ook mee te delen dat er een aantal aardbevingen gevoeld zullen worden aangezien Ik een kleine kastijding neerwerp om die verdorven zielen, die hun medeburgers kwellen, te straffen.

Mijn dochter, zodra deze kastijding voorbij is, zal het tijd zijn voor de Waarschuwing.

De mensheid zal Mijn Zoon huldigen wanneer zij vergiffenis zullen vragen voor de manier waarop zij Mij beledigd hebben.

Velen zullen zich bekeren. Velen zullen sterven. De zielen van diegenen die zullen sterven, kunnen door jullie gebeden gered worden. Daarna zal de wereld een beetje bedaren en zal er tijd gegeven worden om tot inkeer te komen.

Denk eraan dat Ik van al Mijn kinderen houd maar zoals elke goede vader moet Ik mijn kinderen straffen zodat zij het verschil tussen goed en kwaad gaan begrijpen.

Deze reiniging zal Mijn kinderen wakker schudden en nog veel meer van hen zullen met dankbaarheid de genaden aanvaarden wanneer deze tijdens de Waarschuwing over de mensheid uitgestort worden.

Ik houd van jullie, kinderen, en het is Mijn verlangen elk van jullie te redden, met inbegrip van die verharde zielen die het bestaan van de Heilige Drieëenheid niet zullen aanvaarden.

Jullie geliefde Vader

De Allerhoogste God

 

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie