Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Beest met de tien horens is de Europese Unie

Ontvangen op zondag 19 februari 2012

3.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet niet bang zijn door deze boodschappen.

Want ze worden aan de wereld gegeven door de liefde die Ik bezit voor de gehele mensheid.

Kennis over de komende gebeurtenissen zal helpen om Mijn kinderen voor te bereiden zodat zij de waarheid kunnen verdedigen.

Mijn waarschuwingen kunnen helpen om de bekering te verspreiden en zullen Mijn kinderen in staat stellen om de waarheid over Mijn belofte, om weer terug te komen, opnieuw te erkennen.

Mijn Tweede Komst zal tijdens jullie leven plaatsvinden, kinderen.

Jullie, van deze uitverkoren generatie, zullen de wonderen van Mijn glorieus Rijk op aarde verwerven.

Ik reken tot jullie, Mijn uitverkoren kinderen, ook diegenen die Mij de rug hebben toegekeerd en het bestaan van Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, ontkennen.

Mijn liefde zal diegenen, die Mij verachten, omhullen. Na verloop van tijd zullen zij zich bekeren.

Het erkennen van Mijn Boodschappen – geschonken aan jou, Mijn eindtijdprofeet, die de verantwoordelijkheid heeft gekregen om de zeven zegels te openen – zal niet voldoende zijn.

Wat echt van belang is, is de redding van al jullie broeders en zusters in de wereld.

De twee bondgenoten, Rusland en China, zullen hun krachten bundelen. Dit zal gebeuren zodra het Beest met de tien horens oprijst om hun lankmoedige, onschuldige bevolking te overheersen.

Het Beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, Babylon genoemd in het Boek der Openbaring.

Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China, en zijn bondgenoot de Beer, Rusland.

Wanneer dit plaatsvindt, zal het communisme heersen en wee degene die gezien wordt bij het praktiseren van zijn godsdienst in hun tegenwoordigheid.

Alle religies zullen verbannen worden maar de Christenen zullen de grootste vervolging ondergaan.

Rooms-katholieken zullen helemaal niet getolereerd worden en zij zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen.

De tijd is aangebroken, kinderen, al Mijn volgelingen, om te beginnen met het plannen van jullie toekomst.

Ik zal jullie te allen tijde de weg wijzen.

Begin nu met de voorbereidingen want jullie zullen de tijd hiervoor krijgen.

Ik zeg jullie nogmaals, gebed, en veel ervan, zal de macht van het Beest, de Beer en de Rode Draak afzwakken.

Zij zullen gedurende een zeer korte tijd heersen. Want daarna zullen zij vernietigd worden.

Jullie geliefde Redder

Verlosser van de Mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie