Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Europese landen zullen bezwijken aan een dictatuur, geen haar beter dan in de dagen van Hitler

Ontvangen op zaterdag 18 februari 2012

16.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om zoveel mogelijk van Mijn volgelingen te beschermen aangezien de hand van Mijn Vader binnenkort zal neerkomen om de mensheid te straffen voor hun verdorvenheid en om te voorkomen dat er verschrikkelijke wreedheden gepleegd worden door de zondaars die veel naties willen vernietigen.

Jullie zullen allemaal beschermd worden maar jullie verantwoordelijkheid ligt bij de anderen.

Kijk nu terwijl de Europese landen bezwijken aan een dictatuur die geen haar beter is dan in de dagen van Hitler.

De plannen van de wereldgroepering, om elk land in Europa over te nemen, liggen klaar.

Babylon zal, zoals voorzegd, ineenstorten.

De Beer en de Rode Draak zullen, zoals voorspeld, ten strijde trekken.

Rome zal de zetel worden van een goddeloos bestuur en overheersing.

Italië zal in verval geraken.

Griekenland zal de katalysator zijn die zal zorgen voor het excuus om Babylon neer te halen.

Alles zal nu aan de wereld geopenbaard worden.

Gebed kan de kwelling verzachten van Mijn arme kinderen, die gedwongen zullen worden om te bedelen voor het voedsel dat ze in hun mond stoppen.

Zij zullen behandeld worden als kinderen maar zij zullen vertrapt worden zodra zij door de wereldgroep, die samenwerkt met de Europese leiders, onderdrukt wordt.

Zij zijn allemaal verraders, niet alleen van diegenen waarvoor zij ten dienste staan maar ook van God, Mijn Almachtige Vader.

Zijn Naam wordt gehaat door deze groepering die het eerbetoon aan Hem in hun landen verbannen heeft.

Hiervoor zullen zij moeten boeten. Zij zullen gestraft worden en er zal hen belet worden dat hun verdorven missie volbracht wordt.

De toorn van Mijn geliefde Vader heeft nu een ongekende hoogte bereikt terwijl de opkomst van de Rode Draak op handen is.

Zoveel verwoesting, kinderen.

Zoveel begeerte naar macht en heerschappij.

Zoveel haat voor Mij, hun goddelijke Redder.

De vier boodschappers van Satan zijn neergedaald en werken nu binnen deze groeperingen.

Deze goddeloze en machtige leiders worden beheerst door de Antichrist die nu zeer actief is. De Antichrist beheert een zeer grote organisatie.

Zij zijn zo sluw dat er maar weinigen beseffen wat zij werkelijk doen.

Mijn kinderen, zij zullen proberen de leiding over te nemen en het zal lijken dat al hun plannen zich gaan ontvouwen.

Maar op dat moment zal Mijn Vader ingrijpen.

Wee diegenen die geconfronteerd zullen worden met de toorn van Mijn Vader.

Zij zullen niet eens de kans krijgen om voor Hem te sidderen als zij niet ogenblikkelijk tot inkeer komen.

Zeer weinigen van jullie, kinderen, wordt de waarheid gegeven omdat veel van deze mensen het nieuws beheersen waarvan jullie geloven dat het de waarheid is.

Jullie hebben geen andere middelen om te weten wat er gaande is in de wereld.

Want deze die jullie beschouwen als verantwoordelijke organisaties, die zich bekommeren om de naties, zijn in feite juist die groeperingen die door de Antichrist beheerd worden.

De landen die jullie als verdorven beschouwen, worden tot slachtoffer gemaakt en gebruikt als pionnen, zodat zij in plaats daarvan verdorven lijken voor de buitenwereld.

Jullie mogen niet altijd geloven wat jullie, in naam van de gerechtigheid, voorgeschoteld wordt.

Bid intens voor al jullie broeders en zusters die door deze mensen vertrapt zullen worden.

Bid dat de Waarschuwing hun optreden zal uitstellen en bid om de impact van het plan – dat georkestreerd wordt om jullie recht op jullie geld en jullie voedsel af te schaffen alsook jullie recht om jullie Christelijk geloof, en andere religies die Mijn Vader vereren, te praktiseren – af te zwakken.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de Mensheid

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie