Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Andere landen zullen Engeland navolgen om het openbare gebed te verbieden

Ontvangen op zondag 12 februari 2012
10.30 u
Mijn kind, hoe huil Ik wanneer Ik zie hoe velen een eind proberen te maken aan het eerbetoon aan Mijn geliefde Zoon.

Ik zei je al eerder dat de strijd begonnen is. In Engeland hebben de plannen om het openbare gebed tot God de Vader en Zijn dierbare Zoon, Jezus Christus, te verbieden, reeds een aanvang genomen.

Dit is slechts het begin. Zeer spoedig zal het van toepassing zijn op scholen en andere openbare plaatsen tot het onwettig zal worden te bidden in kerken die toegewijd zijn aan Mijn Zoon, Jezus Christus.

De haat tegen Mijn Zoon, die heerst onder de mensen en onder diegenen op hoge posities, duidt erop dat zij alles zullen doen wat ze kunnen om de openbare uitoefening van het christelijk geloof te verbieden.

Diegenen die Mijn Zoon haten, zeggen dat ze niet in Mijn Zoon geloven. Maar hoe kunnen zij zoveel haat tentoonspreiden voor iemand waar zij niet in geloven?

Hun verachting voor Mijn Zoon zal duidelijker worden naarmate andere landen Engeland zullen navolgen om de openbare uitoefening van het christelijk geloof te verbieden.

Het vereren van Mijn Zoon zal een strafbaar feit worden.

Andere religies die in God de Vader geloven, zullen ook te lijden hebben.

Zij zullen echter niet zoveel lijden als de Rooms-Katholieke Kerk en de andere Christenen. Hun lijden zal intens worden.

Bid, kinderen, om een groot deel van dit kwaad af te wenden terwijl het nu duidelijker zichtbaar wordt.

Zolang zijn diegenen die beweren niet in Mijn Zoon te geloven, verborgen gebleven.

Nu zullen zij vol vertrouwen voorwaarts stormen en Mijn Zoon vervolgen door het lijden dat ze Zijn volgelingen zullen toebrengen.

Bid intens, kinderen, om jullie geloof en jullie recht om Mijn Zoon in het openbaar te vereren, te bewaren zonder jullie te moeten schamen.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (29) om de uitoefening van het christelijk geloof te vrijwaren.

O mijn Heer Jezus Christus,
ik smeek U om Uw Heilige Geest uit te storten over al Uw kinderen.
Ik smeek U om diegenen te vergeven die in hun ziel U haat toedragen.

Ik bid dat de atheïsten hun versteende hart openen
tijdens Uw grootse barmhartigheid
en dat Uw kinderen,
die U liefhebben,
U waardig kunnen vereren
om boven alle vervolging uit te stijgen.

A.u.b., vervul al Uw kinderen met de gave van Uw Geest
opdat zij zich moedig kunnen oprichten
en leid Uw strijdmacht
in de laatste strijd tegen Satan, zijn demonen en al die zielen die slaaf zijn van zijn bedrieglijke beloftes. Amen.

Ga heen in vrede, Mijn kind, en zeg de wereld zich voor te bereiden op dit grote onrecht.

Dank je om vandaag aan Mijn oproep gehoor te geven.

Maria, Koningin van de engelen
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 29

‘Vrijwaar de uitoefening van het christelijk geloof’

Boodschap: Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

woensdag 29 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

Boodschap: De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

maandag 27 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

Boodschap: God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

zondag 26 februari 2012

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

vrijdag 24 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Wijs de profeten van de Heer nooit af!

vrijdag 24 februari 2012

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

donderdag 23 februari 2012

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Boodschap: God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

donderdag 23 februari 2012

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

Boodschap: Vasten is belangrijk voor jullie ziel

woensdag 22 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Boodschap: God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

dinsdag 21 februari 2012

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieƫenheid.

Boodschap: Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

dinsdag 21 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie