Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

Ontvangen op maandag 22 november 2010

2.00 u

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. Zo is ook jouw liefde voor Mij. Je voelt Me nu zeer dicht bij je hart. Je bent nu één met Mij, Mijn dochter. Ik en Mijn Eeuwige Vader alsook de Heilige Geest, de Heilige Drie-eenheid, verheugen zich door jouw reactie op deze zeer belangrijke oproep. Wij, en al de engelen en heiligen, zijn elke dag bij jou om je te beschermen bij dit allerheiligste werk.

Schep moed en blijf Mijn hand vasthouden. Sta Me toe om je te leiden in je woorden om de mensheid een kans te geven om uiteindelijk de waarheid te begrijpen vóór de Grote Waarschuwing. Deze Grote Waarschuwing, uit barmhartigheid en liefde als een ultiem geschenk aan Mijn kinderen, zal spoedig plaatsvinden. Aan elk van Mijn kinderen zal hun levenswijze getoond worden. Hun zonden, hun verkeerde doen en laten en elke belediging tegenover hun broeders en zusters, waar zij verantwoordelijk voor waren. Dit alles gedurende een mystieke ervaring. Geen enkele man, vrouw of kind op deze aarde zal uitgesloten worden.

Sommigen zullen diep geschokt en bedroefd zijn door de zonden in hun leven en zullen zich onmiddellijk wenden tot Mij, hun Rechtvaardige Rechter, en zichzelf redden. Zij zullen uit liefde en spijt om vergeving vragen.

Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun zonden aan het licht gebracht worden, dat zij dood zullen vallen voordat zij de kans gehad hebben om vergeving te vragen.

En dan zullen er diegenen zijn die de Bedrieger volgen. Zij zullen in hun ontzetting vluchten als zij de verderfelijke zonden uit hun voorbije leven voorbij zien flitsen. Zij zullen proberen zich te verbergen maar ze kunnen nergens heen. In elkaar duikend en gebukt zullen zij ofwel aanvaarden wat zij zien en om vergiffenis vragen ofwel zullen zij zich afwenden en zich kronkelen in schaamte en afgrijzen maar niet om Barmhartigheid vragen.

Dan is er de onherroepelijke zondaar. Wanneer zijn zonden aan hem getoond worden, is alles wat hij zal doen redetwisten en ontkennen dat hij deze ernstige misdrijven tegen Gods geboden bedreven heeft. Hij zal eenvoudigweg de waarheid ontkennen en zich wenden naar de duisternis van de eeuwige hel.

Niemand zal door Mijn barmhartigheid weggestuurd worden

Waarom willen Mijn kinderen dit niet begrijpen? Als zij oprecht berouw hebben en verlangen om met Mij mee te gaan en met Mij op de nieuwe aarde te wonen, waar de Hemel en de aarde één zijn geworden, waarom vragen zij dan niet om vergiffenis? Niemand zal door Mijn rechtvaardige barmhartigheid geweerd worden als zij berouw tonen. Maar, zo verstrikt in hun jacht naar egoïstische doelen, slagen zij er niet in om de gevolgen te begrijpen.

Word nu allemaal wakker! Aanvaard de tekenen die aangekondigd werden en die Mijn terugkeer naar de aarde zullen voorafgaan door de veranderingen waarvan jullie getuige gaan zijn ten gevolge van de verdorven activiteiten van de mensheid.

Laat Mij jullie naar het Paradijs leiden

Door middel van deze profeet en het Boek der Waarheid smeek Ik jullie nogmaals, uit een heilige liefde voor jullie allemaal, om jullie nu tot Mij te wenden voordat het te laat is. Laat Mij jullie in Mijn armen houden! Laat Mijn liefde door jullie geest, lichaam en ziel stromen! Open jullie hart en laat me jullie naar Mijn Paradijs op aarde leiden waar jullie zullen genieten van het Eeuwige Leven. Waarom zouden jullie voor de andere vervloekte weg naar niemandsland willen kiezen zodra de waarheid aan het licht gebracht is?

Mijn Hart kreunt door bezorgdheid en droefheid wanneer Ik aan Mijn kinderen denk die gewoon weigeren om de waarheid van Mijn belofte te aanvaarden. Ik zeg het jullie nog één maal, wend jullie nu tot Mij en praat tegen Mij. Vraag Me om terug in jullie hart te komen. Ik zal Mezelf in jullie ziel vestigen. Ik geef jullie deze belofte, zelfs voor de meest verharde zielen. Je hoeft slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je Mijn aanwezigheid te tonen door te zeggen:

“Jezus, ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw liefde te aanvaarden en toon me de waarheid zodat ik gered kan worden!”

Mijn waarschuwende woorden zijn geen dreigement. Deze gebeurtenis is bekend sinds Mijn kruisdood. Waarom denken jullie dat dit niet kan plaatsgrijpen? De waarheid ligt in de Schrift verstaanbaar voor iedereen. Ik zal tot en met de laatste minuut te werk gaan als jullie Redder voordat Ik kom als de rechtvaardige Rechter opdat Ik uiteindelijk Mijn kinderen naar Mijn familie vervuld met immense liefde, vreugde en geluk kan leiden waar iedereen in eeuwigheid in eendracht zal leven.

Satan en zijn volgelingen zullen voor altijd in de duisternis gedompeld worden. Mijn familie zal de vreugde en de goddelijke Hemel aanschouwen. Niemand zou zijn rug keren naar dit pure geluk in Mijn Vaders Koninkrijk als ze enkel een glimp mochten opvangen van wat beloofd is.

Bid, bid om vergiffenis en treed binnen in Mijn Vaders Koninkrijk in heerlijkheid waar jullie, en jullie geliefden, verwelkomd zullen worden in het Licht van de ware liefde.

Ik zal strijden om jullie allen terug te winnen

Ik ben gestorven voor elk van jullie en Ik zal tot het allerlaatste moment strijden om jullie allemaal terug voor Mij te winnen ondanks de duisternis van het kwade in de wereld.

Laat Me jullie a.u.b. nog eens tonen hoeveel Ik van jullie houd. Neem nu Mijn hand, plaats je hoofd op Mijn schouder en je lieflijke ziel zal in vuur en vlam gezet worden door een liefde die je vergeten bent.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie