Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

Ontvangen op zaterdag 20 november 2010

7.20 u

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is.

Hij, de slang, heeft veel gedaanten. Zijn volgelingen, gehersenspoeld met de beloften van onderlinge roem en macht, spannen nu samen om een reeks gebeurtenissen over de hele wereld te veroorzaken die overal zeer veel smart, pijn en ontzetting teweeg zullen brengen.

Mijn kinderen zullen niets wijzer geworden zijn. De kinderen aan wie de waarheid getoond werd en die door Mij geleid worden, zijn moedige kinderen. Zij proberen wanhopig om de wereld te waarschuwen voor deze verschrikkelijke groeperingen, versplinterd in allerlei stromingen, allemaal met maar één doel in het achterhoofd. Uitgezaaid in elk land, aanwezig in elk autoriteitsniveau, spannen zij in het geheim samen.

Er zijn onschuldige leden, deel van het snode genootschap, welke de realiteit van de waarheid niet beseffen. In plaats daarvan werken zij mee, doen hun goede daden zonder begrip van de kwaadaardige handelingen die hun superieuren in het geheim plegen. Vergis jullie niet, deze superieuren zijn devote volgelingen van Satan. Zij houden zich bezig met aanbiddingsrituelen welke andere mensen, als die er getuige van waren, zouden doen kokhalzen van afschuw door de obscene handelingen van satanische verering en trouw aan de Kwade welke gebeuren in het hart van hun organisaties.               

Diegenen van jullie, die de woorden van Mijn moedige zielen amusant vinden, luister nu naar Mij! Het niet begrijpen van de waarheid en het niet luisteren naar deze moedige zielen zal jullie leven, geloof en levensonderhoud te gronde richten. Deze mensen spannen al zo lang samen. Hun werken zijn waarneembaar in heel veel landen maar ze zijn op een zodanige manier ontworpen dat die kinderen, die opgaan in hun dagelijkse gang van zaken, niet beseffen wat er gebeurt.

De slang zal NU opduiken!

Wanneer Ik zeg dat de slang op het punt staat om boven water te komen dan bedoel Ik: nu. Hij en zijn goddeloze, kwaadaardige leger van trotse en hongerige beesten rukken naarstig en met vastberadenheid op in alle lagen van de bevolking. Zij besturen jullie leven op een manier waarvan jullie je niet bewust zijn. Omdat zij geleid worden door de Bedrieger zijn zij doortrapt, innemend, met geslepen tong, hebzuchtig, meedogenloos en hebben enkel één doel voor ogen. Zij willen over jullie allemaal heersen door middel van de banken, de moderne communicatiemiddelen, de militaire en religieuze organisaties en de overheid. Kijk uit en luister nu!

Geen samenzweringstheorieën

Mijn waarschuwingen en die van Mijn kinderen zullen verworpen worden als samenzweringstheorieën. Dit is jammer genoeg niet het geval. Mijn dochter, deze situatie is er niet zomaar ineens gekomen. Deze groepering, en Ik verwijs nu naar enkel één groepering, is sinds eeuwen aan het samenspannen, plannen aan het smeden, aan het aanwerven uit de hoogste geledingen in de maatschappij. Zij hebben diegenen vermoord die hen in het verleden ontdekt hebben. Zij hebben doorheen de eeuwen leidsmannen vermoord, met inbegrip van gerenommeerde en getalenteerde boegbeelden. Zij zijn bloedbroeders en verslinden het vlees van de mensheid.

Satanische relikwieën

Zij brengen hulde aan de schunnige relikwieën en symbolen zoals de slang wenst. Wees er zeker van, dit is een machtige en angstaanjagende groepering. Zij zijn zó machtig dat het moeilijk zal zijn om uit hun klauwen te ontsnappen eens jullie bestaansmiddelen, voedsel en geld van hen afhankelijk zijn.

Mijn kinderen, zeer veel mensen met macht in regeringen, banken, voedselindustrieën en hulpagentschappen weten niet wat er gebeurt, en zij zullen dit niet weten, tot na de afloop van de Grote Beproeving welke op het punt staat plaats te grijpen. Dan zullen zij het Beest zien opduiken dat een spoedige verandering tot stand zal brengen zodat iedereen van jullie zal moeten strijden zoals nooit tevoren om zich te verbergen voor dit kwaadaardige regime.

Eens het Beest en zijn volgelingen jullie geld beheersen, zullen zij alles beheersen behalve één ding. Zij kunnen niet en mogen nooit proberen jullie zielen te stelen. Toch is het juist dit wat zij zullen proberen te doen.

Diegenen die twijfelen aan deze boodschap van waarheid, aan jullie gegeven door het verlangen dat Ik heb om jullie te helpen, te leiden en de waarheid aan jullie te onthullen, luister nu naar Mij! Als jullie deze boodschap niet geloven bid Ik, door de gebeden die Ik aan Mijn volgelingen zal vragen, dat jullie het licht zullen zien. Ik smeek jullie om op jullie hoede te zijn en te letten op de tekenen van deze verdorven, op macht beluste beesten die kwijlen op het doel en de roem dat deze zullen opbrengen.

Vergis jullie niet! Het beheersen van jullie vermogen om geld te verdienen en jullie toegang daartoe, zal niet genoeg zijn. Neen, zij zullen veel, veel meer van jullie willen. Zij zullen de controle willen hebben over wat jullie eten, drinken en waar jullie wonen. Jullie moeten nu de volgende maatregelen treffen om jezelf te beschermen.

Zoek toevluchtsoorden

A.u.b., zoek een toevluchtsoord zoals groepen van gelovigen. Sla voedsel, dat je kunt bewaren, op. Begin nu te plannen alsof jullie een storm verwachten. Weet dat de duisternis in die mate zal neerdalen dat, om te overleven, jullie voorbereid moeten zijn.

Luister naar de profeten! Maak niet dezelfde fout als de mensen die niet naar Mijn profeet Noah wilden luisteren. Zij keerden hem de rug toe. Weigerden te luisteren. Zij gingen door met hun leven van dag tot dag terwijl zij aten en lachten in totale veronachtzaming van het afschuwelijke lot dat hen wachtte.

Richt jullie op! Wend jullie voor leiding tot de Allerhoogste God, Mijn Eeuwige Vader. Bereid jullie familie voor op de komende sijpelende duisternis die jullie nu niet kunnen doorgronden. Bid, bid, bid, voor de moed om het Teken van het snode Beest niet te aanvaarden. Door middel van zijn verdorven leger zal hij aanvankelijk proberen om een demonisch identiteitsmerk verplicht te maken. Dit zal jullie toegekend worden en voorgesteld als beslist noodzakelijk om geld op te nemen, voedsel te kopen, te reizen, in jullie huizen te wonen en handel te drijven. Dit is de ultieme controle. Jullie en jullie eerlijke politieke leiders zullen machteloos worden.

Ik spoor de media aan, degenen die niet door deze verdorven groepering besmet zijn, dit te onderzoeken en in te zien wat er aan het gebeuren is. Ontmasker allen die de slang en zijn leger steunen maar pak het voorzichtig aan.

Mijn kinderen, wees beducht voor deze groepering. Weet dat ze werkelijk bestaan en dat de beweringen van deze moedige sterke mensen, die hen proberen te ontmaskeren, waar zijn.

Voor diegenen onder jullie die zich misschien afvragen hoe uit een boodschap van goddelijke oorsprong dergelijke sensationele ‘nonsens’ kunnen ontspruiten. Denk nog eens na! Neem jullie toevlucht tot de Schriften en lees deze. De woorden opgenomen in Mijn Vaders Boek van de Waarheid zijn zoals het hoort. Zij verhalen gebeurtenissen uit de oude tijden. Zij brengen de waarheid om jullie naar God te leiden. De woorden van Mijn profeten toen en nu belichamen de volle waarheid van het komende leven. De waarschuwing opgenomen in het Boek van Johannes, al vinden tegenwoordig veel mensen deze moeilijk te ontcijferen, is gebaseerd op een gebeurtenis welke zich nu zal ontvouwen.

Het Boek der Openbaring voorzegt nauwkeurig een reeks van gebeurtenissen die door Satan geactiveerd zullen worden als de Eindtijden naderen. Hij kent de waarheid. Hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Maar hij vertelt Mijn arme kinderen, die hem aanbidden, dat het paradijs, een ander maar aanlokkelijker paradijs dan dat het door God beloofde, hen wacht. Bijgevolg zal hij, in zijn eindstrijd met Mijn Eeuwige Vader, er alles aan doen om de zielen in te pikken en zoveel mogelijk vooraleer de toorn van Mijn Vader neerdaalt.

Hij, Satan, heeft haast. Loop de andere kant uit! Bied tegenstand voor jullie familie en bid zoals jullie al lang niet meer gebeden hebben! Het gebed zal jullie allemaal beschermen. Doe jullie geloof nu herleven en wanneer de drie dagen van duisternis op de aarde neerkomen, zullen zij, Mijn volgelingen, hun huizen met gemak verlichten. Deze verschrikkelijke duisternis die geen mens zich kan voorstellen, is zwarter dan de nacht.

De niet-gelovigen en degenen die de lof van het Beest bezingen, zullen op dat moment de waarheid beseffen. Want zij zullen niet ontsnappen aan de duisternis wanneer deze neervalt.

Houd stand, Mijn kinderen, en strijd! Plan om met zowel lichaam als ziel te overleven wanneer de verdorven daden van deze mensen zich voor jullie ogen ontvouwen.

Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie