Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

Ontvangen op zondag 21 november 2010

15.00 u

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. Zo velen van jullie volgen de onderrichtingen van jullie Kerk en God, de Schepper van de mensheid. Dat is goed. Velen onder jullie interpreteren de onderrichtingen van Mijn Eeuwige Vader op verschillende manieren. Dit is tot stand gekomen door de interpretaties van de profeten sinds het begin der tijden.

Veel profeten vertolkten de onderrichtingen van God op dezelfde manier als dat de boodschap door hen ontvangen werd. Sommige woorden van Mijn profeten zijn vervalst. Aan al Mijn profeten werd de waarheid gegeven. Niet al Mijn profeten zijn er in geslaagd om ervoor te zorgen dat hun volgelingen op het ene pad naar het Eeuwig Leven bleven.

Alle wegen leiden naar God, de Schepper van de mensheid. De volgelingen van God interpreteerden de onderrichtingen op verschillende manieren wat leidt tot verwarring. Eens de verwarring begint, kunnen jullie er zeker van zijn dat het enige middel daartegen is jullie overtuigingen te vereenvoudigen. Geloof gewoon in jullie Schepper en eer Hem.

Ik roep al de Kerken, godsdiensten en overtuigingen over de gehele wereld op om te bidden voor de mensheid en voor diegenen die geen geloof hebben - nu. Liefde tot God heeft niets te maken met de vernietiging van het leven. Niemand heeft het recht om in Mijn Naam, of in de naam van Mijn Eeuwige Vader, iemand van het leven te beroven. Kom in plaats daarvan samen en verenig jullie in je liefde voor jullie Schepper ten overstaan van de Kwade aangezien deze snel opkomt overal rondom jullie.

Mijn kinderen, laat Me jullie herinneren aan Gods Wetten: de tien geboden, aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader door Zijn meest heilige en vrome profeet Mozes. Deze regels zijn bedoeld om Gods kinderen te onderrichten over de manier waarop zij Hem hulde moeten brengen om hen naar de waarheid te leiden. Vandaag de dag zijn zoveel mensen deze vergeten. Diegenen die ze niet vergeten zijn, overwegen zelden wat zij betekenen. Degenen die de tien geboden niet verstaan, kiezen ervoor deze te interpreteren op een manier die ver van de waarheid verwijderd is. Tot hen zeg Ik: neem a.u.b. de tien geboden door en gehoorzaam of loop de kans om geconfronteerd te worden met de toorn van God. Hun betekenis mag niet afgezwakt worden verborgen achter onechte liefde, onecht medelijden of door de zonde te rechtvaardigen in weerwil van wat jullie verteld is.

Het eerste gebod gebiedt jullie om slechts één Schepper, Mijn Eeuwige Vader, te aanbidden en om afgoderij te vermijden. Toch is dat eerste gebod verbrijzeld in het voordeel van valse goden. Met valse goden bedoel Ik niet bepaald alleen mensen op hoge plaatsen of degenen die zichzelf ophemelen tot in de hoogste graad zodat jullie, Mijn kinderen, in extase neervallen aan hun voeten. Ja, dit is een overtreding en zeer beledigend in de ogen van God. De afgoderij waarnaar Ik nu verwijs is de liefde van de mensheid voor macht en geld welke Mijn kinderen tot ijdele wanhoop kan voeren. Deze wanhoop leidt naar het breken van de andere regel. De zonde van de obsessie voor zichzelf. Het verlangen om jullie eigen weg te zoeken in het leven ten koste van jullie ziel zal jullie ondergang worden. Eigenliefde is geen liefde. Het is ijdelheid.

Toch is dit een populaire leer vandaag de dag. Jullie verheerlijken jezelf, onder het mom van bedrieglijk mededogen, en verloochenen God. Jullie gebrek aan nederigheid zal leiden tot jullie vernietiging. Als jullie jezelf vóór de anderen plaatsen, zullen zij, en andere mensen er door boeten. Dit gebod mag nooit of nooit geschonden worden. De menselijke redenering, die gebruikt wordt om de zonde te rechtvaardigen, is een dwaasheid.

De obsessie voor beroemdheden

Wat de jonge mensen betreft die al zo lang gebrek hebben aan een leidraad, zij worden nu in de afgrond van de afgoderij gezogen op manieren die voor iedereen duidelijk te zien zijn. De buitensporige idolen, die Mijn jonge kinderen verafgoden, behoren voor het grootste deel niet tot het Licht. Velen hebben hun ziel verkocht aan de duivel. Een feit waarop ze zich trots beroemen.

Hun hypnotische aantrekkingskracht, door hun muziek en woorden, overtuigt Mijn kinderen ervan dat dit de ware weg is om te volgen. Hun aantrekkelijke immoraliteit moedigt hun volgelingen aan om hen te imiteren. Wanneer zij dat doen, blokkeren zij, Mijn kinderen, het Licht aangezien ook zij dan in de eeuwige duisternis gezogen worden. De obsessie voor beroemdheden in de wereld van vandaag houdt in dat Mijn kinderen zich de gehele tijd verontrust voelen omdat zij zich inspannen om dezelfde verhevenheden, waarover diegenen die de Bedrieger volgen beweren te beschikken, te bereiken.

Komaan nu, al Mijn kinderen van alle Kerken en geloofsovertuigingen.

Kom samen en strijd voor het recht om het geloof in God, de Eeuwige Vader, te behouden. Het recht om elkaar lief te hebben. Het recht op ware Liefde. De Liefde van God, de Eeuwige Vader, Schepper van Hemel en aarde.

Jullie liefhebbende Redder en Rechtvaardige Rechter, Jezus Christus.

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie