Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

Ontvangen op vrijdag 26 november 2010

3.00 u

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. Zoals je weet kan Ik niet in de vrije wil, een gift aan de mensheid, tussenkomen. Desondanks is het nu belangrijk om door te gaan met dit dringende werk zodat Mijn kinderen zullen gehoorzamen en gered worden.

De tekenen

Vergis jullie niet. Er is verandering op til en binnenkort zullen er zoveel tekenen zijn dat er weinig mensen op aarde zullen zijn die deze ontgaan. De tekenen waarover Ik spreek zijn deze die gegeven werden door middel van Mijn zieners door de verschijningen van Mijn geliefde Moeder in Europa. Veel mensen die hun geest openen en hun gevangen zielen ontsluiten, zullen begrijpen dat deze mededelingen van de Hemel komen. Wanneer Mijn kinderen de miraculeuze tekenen zien, die zichtbaar zullen zijn in de zon, zullen zij de waarheid herkennen.

Negeer de hoon, de spot en de haat die tentoongespreid zullen worden als de mensen de inhoud van dit manuscript lezen. Hetzelfde gebeurde bij Mijn apostelen die met de gave van de Heilige Geest hun werk volbrachten. Ook aan jou, Mijn dochter, is deze gave gegeven. Verwerp dit nooit of trek dit nooit in twijfel! Het is werkelijk waar en je weet dit nu. Jouw twijfels beginnen eindelijk te vervagen.

Zoals gezegd, zal Ik je hulp zenden. Het bewijs van deze belofte begint zich nu te ontwikkelen. Ik zal je ook informatie geven over toekomstige gebeurtenissen die je aan iedereen bekend moet maken, met inbegrip van de ongelovigen. Wat maakt het uit dat zij dit in het begin niet willen geloven? Want zodra de gebeurtenissen zich ontplooien, zullen zij geen keuze hebben dan de waarheid te erkennen.

De samenzwering om een oorlog te orkestreren

Er is een snode samenzwering aan de gang vanuit de wereldmachten om een oorlog te orkestreren – met de bedoeling de wereldbevolking in te krimpen. Bid, Bid nu om te helpen om de omvang van de schade, die deze kwaadaardige mensen willen veroorzaken op aarde, in te perken. Hun dwaze trouw aan de Bedrieger houdt in dat zij vastbesloten zijn deze taak tot elke prijs uit te voeren door de satanische krachten die zij onder zijn invloed ontvangen.

Samenzweringen om Paus Benedictus ten val te brengen

Er zijn ook samenzweringen gaande om Kerken en diverse religies over te nemen met inbegrip van het Vaticaan. Mijn Paus, Mijn geliefde Benedictus, is omringd door degenen die zijn val beramen. Andere wereldleiders, zich niet bewust van de onderliggende machten verborgen in hun eigen rangen, gaan ook het doelwit worden van sommigen om hen omver te werpen.

Mijn kinderen, word wakker en strijd! Dit is een daadwerkelijke oorlog verschillend van elke oorlog die op aarde plaatsvond. Het is een oorlog tegen jullie, eenieder van Mijn kinderen. Jullie zijn het doel. Het probleem is dat jullie de vijand niet kunnen zien. Omdat zij lafaards zijn in hart en nieren hebben ze de moed niet om zichzelf bekend te maken.

Geheime bijeenkomsten

Zelf geobsedeerd ontmoeten zij elkaar in het geheim binnen jullie eigen gemeenschap en ze hebben zich verspreid in alle lagen van de bevolking. Jullie zullen hen niet enkel in de wandelgangen van jullie regering terugvinden maar ook in jullie rechtssysteem, de politiemacht, het bedrijfsleven, onderwijssystemen en het leger.

Laat deze mensen jullie nooit voorschrijven hoe jullie moeten bidden. Kijk toe hoe zij zullen proberen jullie leven te besturen en begin nu met jullie voor te bereiden voor wat komen gaat.

Waarschuwing voor wereldwijde vaccinaties

Bid in de eerste plaats in groepen. Bid voor deze mensen die vurige vereerders van Satan zijn. Het gebed zal helpen om sommige van deze rampen af te wenden. Pas op voor de gruwelijkheden die zij door vaccinatie zullen proberen aan te richten. Vertrouw geen enkel plotseling wereldwijd initiatief om te vaccineren waarvan de bedoeling op mededogen kan lijken. Wees op jullie hoede! Van land tot land maken zij heimelijke afspraken om zoveel mogelijk mensen te controleren.

Vrees niet want Ik zal Mijn volgelingen, die tot Mij bidden, beschermen. Bid ook voor de moedige zielen onder jullie die besloten hebben om de waarheid te verspreiden. Veel van deze mensen worden uitgelachen maar zij spreken meestal de waarheid.

Sla een voedselvoorraad op!

Wees niet afhankelijk van voedselleveranciers. Bereid jullie nu voor op de toekomst. Begin met het verzamelen van voedsel en het zelf aanplanten ervan. Hamster alsof er een oorlog op komst is. Degenen die dit doen zullen behouden zijn. Gebed en devotie zullen jullie zielen sterken en jullie redden van de kwade wegen van deze mensen. Laat hen nooit jullie geest of overtuigingen beheersen door hun aandrang op de invoering van wetten ontworpen om de families te vernietigen. Zij zullen ernaar streven om families te verdelen door het uiteengaan aan te moedigen met inbegrip van de promotie van de echtscheiding en de seksuele en religieuze vrijheid.

De moord op wereldleiders

Zij zullen de haat tussen landen bevorderen, wereldleiders vermoorden en de vrijheid van de mensen bedwingen door hen te verplichten om op hun dictatuur te vertrouwen.

De toorn van God zal zich weldra vertonen omdat Hij hun slechtheid niet veel langer meer zal tolereren tenzij de mensen, die ervoor gekozen hebben om hun satanisch geïnspireerde organisaties te volgen, deze kwaadaardige wreedheden de rug toekeren. Bid voor hen.

Wees bedachtzaam voor welke mensen jullie in jullie landen stemmen. Let door de woorden die zij spreken op hoe ze aan jullie worden geïntroduceerd. Luister naar diegenen die jullie proberen te waarschuwen. Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor degenen die dit niet doen opdat zij zich mogelijk bekeren zodat ook zij gered kunnen worden.

De gebeurtenissen waarvan Ik spreek, gaan zich kortelings beginnen te ontplooien. Trek nauwgezet aan één lijn, houd jullie voedselvoorraad klaar, tracht jullie eigen groenten te kweken en zoek naar andere overlevingsartikelen. Dit is een oorlog die tegen jullie gericht is maar het zal zo niet lijken. Wees slechts op jullie hoede.

Kerken zullen verbannen worden

Degenen van jullie die de moed opbrengen om terug te keren naar jullie Kerk, wees nooit bang om te bidden of jullie geloof openlijk te belijden. Tot degenen onder jullie die Mijn Kerk als vanzelfsprekend beschouwen, doe dit niet! Want het is pas als dit bijzonder geschenk, dat jullie openlijke geloof symboliseert, jullie ontnomen wordt dat jullie de waarheid eindelijk zullen gaan begrijpen. En dit zal jullie kwaad maken.

Mijn dochter, vertel aan Mijn mensen dat zij niet mogen panikeren. Zij, Mijn volgelingen, zullen gered worden en zullen door Mij op de wolken weggevoerd worden om te wachten op Mijn Nieuwe Paradijs op aarde. Zij zullen genieten van Mijn Nieuwe Paradijs en zullen herenigd worden met hun overleden familieleden in dit nieuwe Eeuwige Leven. Zij moeten sterk blijven, bidden en liefde voor elkaar betonen. Bid, bid, bid, vooral voor de verdwaalde, misleide zielen die er geen idee van hebben wat hun daden voor de toekomst in het volgende leven zullen betekenen.

Degenen met lauwe zielen

Bid ook voor Mijn anderen kinderen, degenen met lauwe zielen. Zij moeten zich terug tot Mij wenden en snel. Kinderen, twijfel niet om deze mensen voor de waarheid te waarschuwen, uit liefde voor elkaar. Toon hen door jullie voorbeeld het belang van het gebed zodat ook zij niet verloren zullen gaan.

Blijf sterk! Geef jullie nooit over aan de strijdmacht van de Bedrieger! Nooit! Kom op voor datgene waarin jullie geloven! Behoed jullie familie nu! Keer naar Mij terug! Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid elke dag! Voor de Christenen wijd en zijd: bid de Rozenkrans! Laat Mijn Moeder door Haar voorspraak jullie terug tot Mij brengen.

Mijn kinderen, Ik ween voor jullie allemaal en Mijn volgelingen moeten zich nu verzamelen om met Mij te strijden tegen dit kwaad. Het gebed is de beantwoording.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie