Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Boek der Openbaringen

Ontvangen op vrijdag 26 november 2010

12.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. Ik zie wanhopig toe hoe in de wereld de kwaadwilligheid tegenover elkaar toeneemt. Een groot deel van het verdriet komt voort door het besef dat deze voorzeggingen zich zullen ontvouwen en dat nog veel mensen niets wijzer zullen geworden zijn.

Bid dat Rusland toegewijd zal worden aan Mijn Gezegende Moeder

Men weigert nog steeds te erkennen dat deze gebeurtenissen aangekondigd werden in het Boek van Johannes. Vandaar zullen zovelen thans lijden door gebrek aan geloof. Bid nu dat Rusland eindelijk tot inkeer zal komen en zich eindelijk zal laten toewijden in de naam van Mijn Gezegende Moeder. Bid, bid, bid dat dit zal plaatsvinden. Want het zal door het gebed zijn dat deze grootse voltrekking mogelijk zal worden. Indien dit geschiedt, zullen miljoenen gered worden. Want het gevaar bestaat dat de communistische machten zullen verrijzen met de slang, zich verenigen en jullie, Mijn kinderen, machteloos achterlaten.

Kijk nu naar de vaart waarmee de landen zich oprichten om te vechten. De snelheid van de wereldwijde gebeurtenissen zal veel verslagenheid teweegbrengen naarmate de intensiteit ervan zich ontwikkelt. Mijn achterban moet luisteren. Gebedsgroepen zullen essentieel zijn om de bekering te verbreiden en om deze noodlottige gebeurtenissen rond te strooien. Zelfs diegenen onder jullie, zelfingenomen over jullie leven waarin jullie alles als vanzelfsprekend vinden, zullen deze gebeurtenissen niet langer kunnen negeren. Jullie moeten nu naar Mij luisteren en aanvaarden dat deze gebeurtenissen, aangekondigd in het Boek der Openbaringen, eraan komen.

Vouw nu jullie handen om te bidden. Zelfs als jullie slechts een vonkje

genegenheid voor Mij in jullie hart voelen, vraag Mij dan om jullie vast te houden opdat Ik jullie geloof in Mij kan doen ontbranden en versterken.

Ik zal voor elk van jullie strijden

Ik zal strijden tot het bittere einde om jullie allemaal dichter bij Mijn Hart te brengen, of je nu een kind bent, een tiener, een jonge volwassene, van middelbare leeftijd of bejaard – in Mijn ogen zijn jullie allen gelijk. Jullie zijn Mijn kostbare, geliefde familie – iedereen van jullie. Niemand wordt uitgesloten. Zelfs diegenen onder jullie die niet aanvaarden dat Ik besta. Zelfs diegenen onder jullie die Mij alleen maar haten – ik houd nog steeds van jullie. Mijn liefde is hartstochtelijk, meer dan jullie beseffen. En Ik zal alles doen wat in Mijn macht ligt om jullie terug in Mijn schaapskooi te brengen. Ik zal jullie ziel niet zomaar aan Satan prijsgeven.

Wend jullie a.u.b. tot Mij

A.u.b., wend jullie tot Mij – het maakt niet uit hoeveel twijfels jullie hebben – en laat Mij jullie hart vullen met Mijn goddelijke Liefde. Slechts een beetje van deze liefde zal helpen om jullie klaar te maken voor het Eeuwig Leven in het Paradijs, samen met Mij, Mijn Eeuwige Vader en jullie broeders en zusters. Dat is jullie erfdeel. Jullie rechtmatige erfdeel.

Verkwist deze kans op redding niet. Wanneer jullie leven op aarde tot een einde komt, zullen jullie in het hiernamaals twee keuzes hebben. De Hemel in het Paradijs of de diepten van de hel samen met Satan die jullie zal meenemen vanwege de bedreven zonden waartoe hij jullie op aarde verleidt. Open jullie ogen nu! Denk eraan dat de dood op aarde elke dag, elk moment kan plaatsvinden en wanneer jullie dit het minst verwachten.

Door deze boodschap smeek Ik jullie om de waarheid in te zien vóór de Oordeelsdag. Vergeet nooit dat Ik van jullie houd. Ongeacht hoe zwaar jullie gezondigd hebben. Wanneer jullie je tot Mij wenden en Mij om vergeving vragen vanuit de grond van jullie hart, zullen jullie vergeven worden. Zelfs tijdens jullie laatste snik.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie