Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De zoektocht naar rijkdom

Ontvangen op dinsdag 30 november 2010

12.00 u

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. Zie a.u.b. in dat deze boodschappen van Mij komen en stop nu a.u.b. met twijfelen. Dat zal je in staat stellen om je te concentreren op het werk waarvoor je geroepen bent.

Betreffende de zaken die in de wereld plaatsvinden, is het nu met de dag duidelijker aan het worden wat de kwaadaardige wereldorde probeert te veroorzaken in de wereld. De Verenigde Naties, één van de vele fronten van deze nieuwe wereldorde, proberen al Mijn onderrichtingen uit te roeien en zullen elk dodelijk wapen waarover zij beschikken hiervoor gebruiken.

Vrees niet want Mijn gelovigen zullen knokken en zullen Mij niet verloochenen vooral in die landen die aan Mij toegewijd zijn en die een godvruchtig en onwankelbaar geloof hebben. Zij zullen niet wijken en dit niet goedkeuren. Maar velen zullen machteloos zijn omwille van de kosten die ermee gemoeid zijn om ervoor te zorgen dat hun kinderen in het Licht geleid worden.

Zoals Ik je eerder duidelijk gemaakt heb, staat de toorn van Mijn Eeuwige Vader op het punt om zich te tonen op de aarde omdat de mensheid stapje voor stapje verder en verder gaat in zijn pogingen om Mij te verstoten.

De wereld ziet er hetzelfde uit. De mensen lijken hetzelfde. De wereld van de televisie met zijn roosgetinte aantrekkelijkheid schijnt hetzelfde. De mensen steken hun hoofd in het zand. Zij denken dat de wereld zal blijven zoals het is. Jammer genoeg vergissen zij zich. Mijn plicht tegenover Mijn kinderen is jullie te redden. Niet om jullie toe te laten om verder meegezogen te worden in een waardeloos vacuüm van beloftes, ijdele dromen en bedrieglijke ambities. Dit zijn de genoegens waaraan jullie heel veel jaren trouw waren. Dat zijn de beloftes waarvan jullie, niet door eigen schuld, overtuigd waren dat uit zelfrespect dit de te volgen weg was. Persoonlijk gewin. Zelfmotivatie. Jullie kregen te horen om op zoek te gaan naar het beste van het beste ongeacht wat het kost. Dé nummer 1 ben jij. Jullie worden voor de gek gehouden met jullie ambities, zucht naar rijkdom voor jezelf en jullie kinderen, het verlangen om beter te worden dan je broeders en zusters en een voortdurende meedogenloze zoektocht naar toejuiching.

Deze ambities werden door de Bedrieger bij Mijn kinderen opgewekt door hun luister en aantrekkingskracht. Veel van Mijn kinderen zullen lachen met deze boodschap en zeggen dat dit niet waar is. Jammer genoeg bestaat de Bedrieger en de meeste van Mijn kinderen nemen dit niet aan.

Hij is sluw zodat hij zich verschuilt achter dingen, mensen, handelingen en aantrekkelijke drijfveren. Zijn glamoureuze uitstraling houdt in dat als je vandaag de dag aan iemand vraagt wat zij zouden nemen – geld of een kans om zich te herenigen met hun overleden familie – zij voor het geld zullen kiezen. Vraag iemand anders of zij hun broeder of zuster zouden verraden voor materieel gewin en het antwoord zal ‘ja’ zijn. Vraag een jong kind of zij hun eenvoudige bestaan zouden ruilen voor een opzienbarend en opwindend leven en het antwoord zal ‘ja’ zijn.

Waarom vinden Mijn kinderen het vervolgens moeilijk te begrijpen dat, zodra de hoofdprijs hen is toegewezen, zij het gevoel hebben dat ze meer en meer nodig hebben? Een welvarende man die eenmaal winst gemaakt heeft, zal onophoudelijk doorgaan om nog meer te bereiken. Dit komt omdat Satans geschenken een wrang, leeg gevoel in jullie achterlaten dat jullie niet begrijpen. Dus jullie gaan door met jullie zoektocht naar meer en het is meestal ten koste van het welzijn van jullie naaste. Niemand verwerft enorme rijkdom zonder dat de mensen, die hij onderweg aantrof, tot op zekere hoogte lijden. Niemand zal roem kunnen verwerven zonder dat iemand anders het zonder moest doen. Iemand die zijn rijkdom niet deelt, is verdoemd. Iemand die niets heeft, heeft de neiging om meer te delen dan diegenen die gezegend werden met materieel comfort.

Mijn onderrichtingen kunnen niet ontkracht worden

Waarom negeren Mijn kinderen deze onderrichtingen, onderwezen door Mijn apostelen vanaf het moment dat het Nieuwe Testament werd verwezenlijkt? Waarom slaan zij geen acht op de leer die deze bevat? Menen zij dat ze geschreven werden door Mijn apostelen met de bedoeling dat de mensen niet zouden luisteren? Deze onderrichtingen zijn niet veranderd sinds Ik deze aarde verliet. Zij zijn er met een reden. Jullie kunnen hun interpretatie veranderen, ze ontkrachten, een nieuwe betekenis toevoegen of een aantal delen verwijderen. Er zal echter één ding overblijven en dat is de waarheid. De waarheid zal altijd dezelfde blijven. Deze kan niet en zal niet veranderd worden om zich naar de mensheid te schikken. Schenk hier thans aandacht aan! Let op en luister! Jullie kunnen niet verwachten dat, door deze weg te volgen, jullie in Mijn Vaders Koninkrijk binnentreden. Velen onder jullie rechtvaardigen de rijkdom en de roem die jullie verwerven en schrijven dit toe aan geluk. Wat jullie mogelijk niet beseffen, is dat velen onder jullie hun zielen aan de Boze hebben verkocht gedurende het verloop.

Sommige van Mijn kinderen weten niet dat zij ernstige zonden begaan hebben en geloven er niets van. Anderen geloven echt dat zij enkel doen wat het beste is voor zichzelf en hun familie. Zij moeten echter beseffen dat financiële zekerheid aanvaardbaar is maar het zoeken naar luxe en rijkdom is dat niet.

Het is de realiteit dat enorm veel rijkdom verworven wordt door de zonde.

Rijkdom die mogelijkerwijs verworven is zonder zonde zal leiden tot zonde.

Ondanks de onderrichtingen van Mijn Vaders Kerk doorheen de wereld aanvaarden de mensen nog steeds Mijn Leer niet. Rijke mensen die streven naar materieel voordeel hebben één God. Arme mensen die streven naar rijkdom hebben één God. Deze zijn voor beiden hetzelfde: geld. Geld is nutteloos als het oneerlijk verkregen is en wanneer de minder fortuinlijke geen baat heeft uit dit voorval.

Geld, materiële rijkdom en alle goede dingen verworven door deze mensen die zichzelf als fortuinlijk beschouwen, moeten gedeeld worden met diegenen die het nodig hebben. Geld dat gegeven wordt aan liefdadigheid is nietszeggend als het gedaan wordt om roem of aandacht te zoeken.

Wees ervan verzekerd dat door het onheil dat nu in de wereld wordt voorbereid en als het streefdoel om jullie met lege zakken achter te laten werkelijkheid wordt, pas dan zullen jullie beseffen hoe weinig waarde geld bezit. Als zij, het kwaadaardige wereldsysteem, jullie geld overneemt en jullie onmachtig maakt om het te beroeren zonder dat jullie akkoord gaan met hun voorwaarden, zullen jullie uiteindelijk beseffen dat jullie een alternatieve weg naar geluk nodig hebben.

Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie zullen dan moeten spartelen om te overleven. Degenen met overlevingsinstincten zullen dit gemakkelijker vinden dan degenen die zich voor deze tijd nooit hebben moeten krommen om te werken. Zaden om jullie eigen voedsel te kweken, zullen voor jullie meer waard zijn dan een miljoen dollars. Een eenvoudige vrucht zal jullie meer waard zijn dan een glanzende auto. Want als jullie van alles beroofd zijn, zullen jullie roepen om jullie Maker, jullie Schepper. Het is pas dan en dan alleen, dat jullie zullen begrijpen dat de liefde in je hart het enige is dat telt. Want zonder liefde kunnen jullie niet gedijen, noch kunnen jullie Mijn Vaders Koninkrijk binnengaan.

Geloof dit nu! Wees voorzichtig in jullie zoektocht naar rijkdom! Stop nu voor het te laat is! Deel en verdeel en volg Mijn weg na! Dit is een harde les voor Mijn kinderen die een gevoel van wankelmoedigheid hebben.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie