Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

Ontvangen op dinsdag 23 november 2010

3.00 u

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. Ondanks je gevoelens van wanhoop word je daadwerkelijk beschermd. Hij, de Bedrieger waarover Ik je verteld heb, zal je ziel niet schenden. Je moet doorgaan met het bidden van de heilige Rozenkrans om blijvende bescherming tegen de kwellingen. Door het bidden van deze veelvermogende verering van Mijn gezegende Moeder, zal je een verschil bespeuren.

Het werk waarvoor je namens Mij streeft om het te voltooien, is niet gemakkelijk maar je moet sterk blijven, Mijn kind. Want het is dit werk dat, als het aan de wereld bekend gemaakt wordt, vrede en tevredenheid zal brengen voor Mijn kinderen.

Zij, Mijn kinderen, zullen wanneer ze de waarheid begrijpen, weten dat ze niet in de steek gelaten en vergeten worden door hun Schepper. De troost die zij zullen ervaren door de kennis die Ik hen door middel van dit boek zal geven, zal hen dichter bij Mij brengen.

Maak plannen voor de komende oorlog!

Vrees niet, Mijn dochter, je bent veilig niettegenstaande je je machteloos voelt en de onzekerheid vreest. De wereld, waaronder ook jouw land, staat op het punt meer leed te ondergaan als gevolg van de wereldwijde controle die de mensen machteloos zal maken. Dat is dus de reden waarom het belangrijk is om zich nu voor te bereiden.

Ik heb je reeds vroeger gezegd dat je Mijn kinderen moet meedelen dat ze nu moeten beginnen met plannen maken vooraleer de vreselijke wereldwijde oorlog uitbreekt. De oorlog waarover Ik spreek wordt momenteel georkestreerd door de Rode Draak. De draak, de drijfkracht van de nieuwe wereld, is nu plannen aan het smeden en zal steden in het Westen verwoesten. De tijd is nabij! Bid, bid voor bekering aangezien dit kwaad niet gestopt kan worden als er geen gebed genoeg is om het te voorkomen. Bid voor de zielen die door deze nucleaire oorlog zullen sterven.

Drie jaar voordat het complot zich ontvouwt

Bid nu voor deze zielen. Als een wereldmacht geleidelijk, met een bedrieglijk mededogen de wacht overneemt, zullen zij zich inspannen om je vrijheid om te leven, eten en bidden te beheersen, Mijn dochter. Daarom moet Mijn volk zich beijveren om zelfvoorzienend te worden. Verbouw jullie voedsel! Vind op tijd toevluchtsoorden waar jullie samen kunnen komen om eerbetoon te geven aan jullie Goddelijk Redder! Houd jullie eenvoudig sterk! Vertel aan niet teveel mensen waarom jullie dit doen. In slechts drie jaar tijd zullen de tekenen van dit complot zich voor jullie ogen ontvouwen. Tegen die tijd zullen jullie plannen jullie een vorm van onderhoud opleveren waaraan jullie misschien getwijfeld hebben en waarvan jullie van tijd tot tijd gedacht hebben dat het raar was. Teel nu je eigen voedsel! Koop nu de zaden die in de toekomst niet meer verkrijgbaar zullen zijn! Dit zal jullie familie voeden als de wereldwijde hongersnood plaatsgrijpt.

Ga nu heen en bereid jullie voor.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie