Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De trap naar geestelijke volmaaktheid

Ontvangen op woensdag 24 november 2010

2.30 u

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. Dit is belangrijk want het test hun geloof zodat zij door deze ervaring des te sterker terug in Mijn hart zullen keren. Vrees niet, dit is een beproeving die Ik Mijn kinderen laat doorstaan opdat zij sterker zullen worden.

Het is niet gemakkelijk om jullie geloof in Mij te bewaren, Mijn kinderen, omdat er zoveel obstakels zijn die jullie devotie blokkeren. Van tijd tot tijd zullen jullie een volkomen leegte in jullie ziel voelen. Dit kan jullie in een onrustige toestand achterlaten omdat jullie je alleen voelen zonder toeverlaat.

Mijn gelovige volgelingen, jullie moeten het volgende weten: Ik ben nooit ver weg ondanks de eenzaamheid die jullie kunnen ervaren. Al deze periodes hebben één doel: jullie geloof zodanig te versterken om ervoor te zorgen dat jullie telkens een nieuwe stap naar Mij toe zetten. Dit wordt de trap naar geestelijke volmaaktheid genoemd, wat de Hemel is. Het is een hoge trap en het kan heel lang duren om de bovenste treden te bereiken. Elke trede kan een nieuw inzicht betekenen in de lessen die je moet doormaken voordat je de genaden kan verkrijgen die nodig zijn om jullie zielen te verheffen tot de geestelijke volmaaktheid noodzakelijk om Mijn Vaders Paradijs binnen te treden.

Wanneer elke trede gezet wordt, wordt een nieuw besef van wat Ik van jullie verwacht, bewerkstelligd. Op sommige momenten zal het zwaar zijn. Op andere momenten zal het onrechtvaardig lijken. Maar bij elke trede die jullie beklimmen, worden jullie scherpzinniger in het verstaan van de waarheid van Mijn onderrichtingen.

Sommigen beklimmen deze treden vlug terwijl anderen er hun tijd voor nemen. Sommigen van Mijn toegewijde volgelingen kunnen de moed verliezen en één trede, twee treden of drie tegelijk achteruitgaan. Dit is normaal. Anderen die te snel gaan, verwerven een vertrouwen dat hen ervan overtuigd dat zij alle geestelijke zaken begrijpen. Maar dit is de manier van de Bedrieger om jullie in dit ongegronde vertrouwen te laten geloven en te aanvaarden. Alle aan jullie geschonken gaven kunnen alleen van Mij komen. Zij worden aan jullie, Mijn gelovige volgelingen, gegeven door Mijn grenzeloze liefde voor jullie. Jullie mogen er nooit van uitgaan dat, doordat jullie geloof sterk is, jullie dit allemaal aan jullie gedrag te danken hebben. Ja, jullie geloof kan sterk zijn door jullie teerhartigheid. Maar ook dat is een gift van Mij. Jullie moeten nederig worden in jullie liefde voor Mij ten einde de bovenste trede te bereiken. Toon deugdelijkheid op elk moment.

Geef in ieder geval blijk van vertrouwen in jullie geloof want dat doet me plezier. Maar trap nooit in de val door te geloven dat jullie de mysteries van het Goddelijke Rijk ten volle kennen. Vermits jullie mensen zijn, met de erfzonde geboren, zal enkel de tijd deze mysteries aan jullie openbaren, Mijn kinderen.

Span jullie altijd in om alles te aanvaarden, zelfs de beproevingen die Ik jullie mogelijk zend, als Mijn geschenk. Al Mijn gaven worden geschonken om jullie sterk te maken in jullie liefde voor Mij.

Ik ben zo ontzettend trots op al Mijn kinderen die in Mij geloven en Mij hulde en respect betonen. Opdat Ik jullie kan optillen naar de volle glorie van Mijn Vaders Paradijs is het nodig dat jullie streven naar de glorie van een volmaakte eenheid in Mij.

Dit neemt een beetje tijd in beslag en vereist geduld voordat jullie zwichten voor de totale overgave van jullie ziel aan Mij, Mijn kinderen. Zodra dat gebeurt, maken jullie deel uit van Mijn mystieke lichaam in eeuwigheid.

Geef jullie aan Mijn grenzeloze, ware liefde over, Mijn kinderen, en jullie zullen nooit meer hoeven terug te blikken of te vrezen want jullie zullen veilig zijn in Mijn armen.

Houd jullie sterk, Mijn trouwe kinderen, ook als jullie met obstakels moeten omgaan want Ik zal Mijn geliefde toegewijde gelovigen nooit in de steek laten. Nooit!

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie