Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De vervolging van de waarachtige zieners

Ontvangen op maandag 29 november 2010

12.48 u

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Jullie zullen merken dat Mijn uitverkoren zieners en profeten diegenen zijn die ronduit afgewezen zullen worden, meer dan de valse profeten. Deze mooie zielen van Mij, uitverkoren vanwege hun eenvoudige devotie, zullen in vereniging met Mij lijden onder de afwijzing die Ik leed door toedoen van de mensheid.

Degenen die in Mij, met Mij en door Mij lijden zijn de waarachtige profeten. Zij zijn de zielen die gekweld, geminacht en openlijk veroordeeld zullen worden namens Mij. Zij zullen ook afgewezen worden door Mijn eigen Kerk maar niet door al Mijn gewijde dienaren. Godvruchtige volgelingen die Mijn onderrichtingen nauwlettend opvolgen, zullen ook geneigd zijn om hen af te wijzen tot, na verloop van tijd, de waarheid hen langzaam duidelijk zal worden.

Sinds het begin der tijden van zodra Ik, uit Mijn goddelijke barmhartigheid, ervoor koos om profeten in de wereld te zenden om jullie allemaal te herinneren aan Mijn Leer, werden er maar een klein aantal van in het begin aangenomen. Velen werden geminacht en beschouwd te lijden aan een levendige verbeelding, depressie, of werden gewoonweg veroordeeld als zijnde misleid. De meeste van deze profeten waren zelf overweldigd toen zij hun eerste goddelijke ontmoeting beleefden. Veel van hen twijfelden aan deze mystieke ervaringen gedurende enige tijd vooraleer zij de echtheid ervan aannamen. Zij waren traag om hun ervaringen aan wie dan ook bekend te maken. Het kostte hen tijd om het te aanvaarden.

Al Mijn uitverkoren zielen waren tijdens de aanvaarding van hun roeping onwillig om de boodschappen of instructies van Mij te openbaren, zelfs aan Mijn gewijde dienaren waaronder zusters, priesters, bisschoppen en kardinalen. Zij voelden ontzag voor deze mensen en wisten, in hun hart, dat het erg moeilijk zou zijn om met de verplichte ondervragingen om te gaan. Velen die geroepen werden maakten hun boodschappen niet bekend en gebruikten persoonlijk lijden om hun verplichting aan Mij uit te voeren.

Anderen die de boodschappen wel bekend maakten, zoals door Mijn gezegende Moeder en Mij opgedragen, werden niet geloofd. Het was slechts door de goddelijke verschijnselen, die na verloop van tijd zichtbaar werden, dat ze aangenomen werden.

Ik spoor al Mijn volgelingen aan om naar hun hart te luisteren.

Overweeg de boodschappen die door Mijn dierbare zieners meegedeeld zijn. Deze boodschappen worden jullie gegeven uit ware liefde om jullie te begeleiden en te helpen zielen te redden. Dat is het doel. Wanneer jullie besluiten dat ze niet van goddelijke oorsprong zijn, bid dan om raad. Wanneer jullie besluiten dat ze het wel zijn, bid, bid, bid dan voor Mijn zieners opdat er naar hen geluisterd zou worden.

Laat Me jullie nu attent maken op de tekenen waarop jullie moeten letten als Mijn zieners in Mijn naam vervolgd worden. Bij het zien van hun licht zullen de volgelingen van de Bedrieger hen aanvallen. Niet lichtjes maar met een adembenemende verderfelijkheid. Zij zullen hen niet enkel kwellen door spot maar ook enorm lang doorgaan met hen in diskrediet te brengen. En dat alles in Mijn naam. Het leed dat Mijn apostelen doormaken is niets in vergelijking met de pijn die het Mij veroorzaakt.

Mijn lijden heeft in de afgelopen tijd een zodanig niveau bereikt dat Ik de verschrikkelijke marteling die Ik doorstond toen Ik stierf voor jullie zonden helemaal opnieuw herbeleef. Alle zonden. Voor geheel de mensheid. Inclusief degenen die Mij en Mijn zieners kwellen. Inclusief de moordenaars, de mensen die Mij openlijk afwijzen en daarover opscheppen, en voor het afschuwelijke kwaad in de wereld van tegenwoordig.

Luister a.u.b. naar Mijn zieners! Jullie zullen het in je hart voelen als jullie de waarheid vernemen. Loop a.u.b. niet in de val van diegenen die de zieners van Mijn gezegende Moeder vervolgden, waaronder de heilige Bernadette of Mijn kleine kinderen in Fatima. Zij werden met de grootste minachting behandeld, vooral door Mijn gewijde dienaren. Zij zijn degenen die het meeste letsel toebrengen als Mijn goddelijke verschijningen uit liefde aan de mensheid geschonken worden. Mijn Hart lijdt meer wanneer zij niet geloven in het bovennatuurlijk goddelijke en het evenmin herkennen als het hen aangeboden wordt.

Bid a.u.b. voor Mijn zieners en in het bijzonder voor Mijn zieners van wie de boodschappen niet tegengesproken kunnen worden vanwege de liefde die ze tentoonspreiden en de waarschuwingen die ze bevatten. Want zij zijn Mijn ware zieners. Jullie zullen hen herkennen door de beledigingen, laster, kwelling en pesterij die zij incasseren door toedoen van Mijn kinderen.

Als jullie de pesterijen bekijken die zij incasseren en dan de leugens bekijken die over hen verspreid worden op een zodanig vernederende manier dan zullen jullie je moeten afvragen: als deze persoon tot nu toe gekweld werd en niet geloofd, waarom gaan dan de pesterijen zo hardvochtig door? Dan zullen jullie je antwoord hebben. Bid tot de Heilige Geest om hulp bij het onderscheiden van Mijn ware profeten en zieners van de rest die jullie bedriegen.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie