Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

Ontvangen op vrijdag 26 november 2010

15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Mijn dochter, jij voelt nu de pijn en het lijden in je hart in vereniging met Mij vanwege de mensheid. Hun verloren geloof bezorgt je diepe droefheid en een gevoel van angst om hun toekomst.

Mijn geliefde, getrouwe en toegewijde volgelingen worden nu, op dit moment, overal ter wereld verenigd door de band van de krachtige goddelijke liefde om te strijden teneinde zielen te redden van de verdoemenis.

Zij, Mijn kinderen van het licht, komen uit alle landen. Zij zullen elkaar onmiddellijk herkennen ongeacht hun ras, kleur of overtuiging. Ik leid hen zodat deze strijdmacht van liefde zal helpen om het geloof van de mensheid aan te wakkeren op dit moment in de geschiedenis.

Nooit tevoren heb Ik Mijn aanwezigheid zo duidelijk gemaakt in de harten van de gelovigen. Zij voelen het lijden aan dat Ik doorsta als Ik de hartverscheurende slechtheid zie die van de mensen uitstraalt zelfs onder diegenen waarvan jullie zouden vermoeden dat ze goedhartig en bedachtzaam zijn. De eigenliefde vernielt Mijn kinderen.

Zelfzucht en gebrek aan achting voor de mensen rondom jullie en voor de kwetsbaren laten een smet van schande achter welke moeilijk te verwijderen is. De wreedheid die de mensen aan hun naaste tentoonspreiden, allemaal met één gedachte voor ogen–zelfbevrediging, heeft een ongekend hoogtepunt bereikt. De obsessie voor hun eigen noden is een zonde in de ogen van Mijn Eeuwige Vader.

Zoveel valse verontschuldigingen, gemaakt uit naam van zelfrespect, zijn totaal onaanvaardbaar en tegen Mijn Leer. Bemin elkaar! Behandel anderen zoals jullie zouden verwachten dat anderen jullie behandelen! Laat de noden van de anderen voorgaan op die van jezelf! Kom op voor de mensenrechten van jullie broeders en zusters wanneer zij het hoofd bieden aan de onrechtvaardigheden van anderen! Rechtvaardig nooit of nooit het kastijden van iemand om materiële voordelen te verkrijgen! Betoon liefde en mededogen, zelfs voor jullie vijanden! Dit is geen gemakkelijke opdracht vanwege de materialistische onzekerheden die Mijn kinderen ervaren. De symptomen van de egoïstische obsessie voor rijkdom, schoonheid en het zogenoemde succes, waarvan veel mensen geloven dat het aangeboren kenmerken zijn van de menselijke aard, veroorzaken vreselijke verwarring.

Het idee waarbij mensen gehersenspoeld worden om hun eigen behoeften op de eerste plaats te stellen in naam van het zelfbewustzijn, is al lang in het menselijke onderbewustzijn ingeprent. Deze filosofie is aangescherpt door de macht van de moderne communicatie. Als Mijn kinderen deze boodschappen bijna dagelijks horen via de tv, de media, de bioscoop, de muziek en het internet nemen zij deze aan en vatten ze op als belangrijk.

Ondanks de valse belofte waar deze opvattingen voor staan, die aantrekkelijk zijn omdat zij zelfbevrediging bieden wat moeilijk te weigeren is, nemen Mijn kinderen de leugen aan. De leugen die opgezet is door de Bedrieger – Satan.

De onrust die zij voelen kort nadat zij van iemand anders misbruik gemaakt hebben, is voor hen moeilijk te begrijpen. Zij, Mijn kinderen die de begeerde prijzenpot gewonnen hebben, zijn niet gelukkig. Zij gaan dan op zoek naar meer en meer van hetzelfde, zo onverzadigbaar is hun begeerte. Maar het is nutteloos. Zij kunnen zichzelf niet volledig bevredigen. Zij zijn verstoken van echte vreugde, een normale tevredenheid, en begrijpen de leegte niet die zij innerlijk voelen.

Wanneer jullie jezelf op de eerste plaats stellen, vóór de anderen, is dat egoïstisch. Wanneer jullie onterecht misbruik maken van diegenen die zwakker en kwetsbaarder zijn dan jullie, is dat zondig. Wanneer jullie iemands vermogen om waardig te leven beschadigen en hem dan beroven van het recht om zijn familie afdoende te voeden, beledigt Mij dat diep. Ik lijd samen met deze zielen. Doe aan jullie naaste een onrecht en jullie doen dit aan Mij. Wanneer jullie je naaste kwetsen door woorden van wrok zijn jullie schuldig aan het toebrengen van pijn in Mijn Hart.

Wanneer iemand een ander afstraft door middel van geweld, doorsta Ik de pijn van Mijn passie op het kruis. Ik herbeleef het. Ik voel hun pijn als jullie hen lichamelijk schade toebrengen. Als je een moordenaar bent, heb je schuld aan de volkomen vernedering van Me aan het kruis te nagelen.

Kinderen, besef dit: de zonde zal jullie naar de hel leiden. Dit is beangstigend voor de gelovigen die Mij als een barmhartige Rechter zien. Mijn belofte van onbegrensde barmhartigheid, die Ik zal schenken aan eenieder van jullie die berouw heeft, is nog steeds gewaarborgd. Maar hoe kan Ik diegenen redden die de dwaling in hun verwarde levens niet willen zien?

Het prediken van de waarheid van Mijn Leer is belangrijk. Het is door de

bekoring van zoveel afleidingen, die overvloedig aanwezig zijn, dat veel van Mijn kinderen het uiterst moeilijk vinden om het woord van God te herkennen. Velen zullen de kennis van Gods onderrichtingen door de profeten of door de Heilige Schrift niet hebben. Velen willen het gewoon niet weten. Anderen zullen weigeren om te luisteren zelfs wanneer het woord verkondigd wordt door Mijn huidige profeten en zieners met duidelijke tekenen voor iedereen zichtbaar. Daarom zal het aan de gelovigen zijn om te bidden voor de anderen. Er zijn nu bijzondere gebeden nodig. Door te bidden tot de Goddelijke Barmhartigheid, het krachtige gebed gegeven aan Mijn geliefde Zr. Faustina, zullen veel bekeringen plaatsvinden.

Wanneer dit gebeurt, verzoek Ik al Mijn kinderen dat zij zich terug aansluiten bij gebedsgroepen om te blijven bidden voor en advies te geven aan deze spilzieke kinderen van Mij – jullie broeders en zusters.

In Mijn naam, en deze van de Heilige Drie-eenheid, spoor Ik Mijn geliefde kinderen aan om de krachten te bundelen in vereniging met Mijn Hart en Mij te helpen om hun zielen te redden. Ik houd zoveel van hen allemaal en Ik ween smartelijke en bittere tranen van angst voor hen. Ik wil hen niet verliezen.

Help Mij, Mijn volgelingen in het Licht, om deze verdwaalde zielen te herenigen met Mijn familie zodat ook zij het ware Paradijs zullen ervaren waarvoor zij zich zo wanhopig inspannen.

Reik hen jullie hand! Spreek met hen! Luister naar hen! Betoon hen medelijden zelfs als zij het met verachting terug in jullie gezicht gooien. Toon geduld! Laat hen vooral, door middel van jullie, Mijn liefde voor hen voelen!

Zij zullen het dan moeilijk vinden om jullie weg te sturen, zelfs als zij jullie bespotten. Door jullie gebeden kunnen jullie, en zullen jullie, hun zielen redden.

Ik waardeer jullie, Mijn dierbare volgelingen. Jullie brengen tranen in Mijn ogen door de liefde en devotie die jullie tonen aan Mij, Mijn gezegende Moeder, Koningin van de Hemel, en de Heilige Drie-eenheid.

Wij, en al de engelen en heiligen in de Hemel verheugen zich nu door jullie antwoord op deze oproep. Ga dus jullie werk doen in de naam van Mijn Eeuwige Vader! Breng Mijn kudde terug!

Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

Boodschap: De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij

zaterdag 20 november 2010

Mijn dochter, zeg Mijn kinderen dat de slang op het punt staat om op te duiken. Zij mogen zichzelf niet in zijn verdorven val laten lopen van waaruit geen terugkeer mogelijk is. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie