Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

Ontvangen op maandag 22 november 2010

2.00 u

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. Zo is ook jouw liefde voor Mij. Je voelt Me nu zeer dicht bij je hart. Je bent nu één met Mij, Mijn dochter. Ik en Mijn Eeuwige Vader alsook de Heilige Geest, de Heilige Drie-eenheid, verheugen zich door jouw reactie op deze zeer belangrijke oproep. Wij, en al de engelen en heiligen, zijn elke dag bij jou om je te beschermen bij dit allerheiligste werk.

Schep moed en blijf Mijn hand vasthouden. Sta Me toe om je te leiden in je woorden om de mensheid een kans te geven om uiteindelijk de waarheid te begrijpen vóór de Grote Waarschuwing. Deze Grote Waarschuwing, uit barmhartigheid en liefde als een ultiem geschenk aan Mijn kinderen, zal spoedig plaatsvinden. Aan elk van Mijn kinderen zal hun levenswijze getoond worden. Hun zonden, hun verkeerde doen en laten en elke belediging tegenover hun broeders en zusters, waar zij verantwoordelijk voor waren. Dit alles gedurende een mystieke ervaring. Geen enkele man, vrouw of kind op deze aarde zal uitgesloten worden.

Sommigen zullen diep geschokt en bedroefd zijn door de zonden in hun leven en zullen zich onmiddellijk wenden tot Mij, hun Rechtvaardige Rechter, en zichzelf redden. Zij zullen uit liefde en spijt om vergeving vragen.

Anderen zullen zo misselijk en geschokt zijn door de manier waarop hun zonden aan het licht gebracht worden, dat zij dood zullen vallen voordat zij de kans gehad hebben om vergeving te vragen.

En dan zullen er diegenen zijn die de Bedrieger volgen. Zij zullen in hun ontzetting vluchten als zij de verderfelijke zonden uit hun voorbije leven voorbij zien flitsen. Zij zullen proberen zich te verbergen maar ze kunnen nergens heen. In elkaar duikend en gebukt zullen zij ofwel aanvaarden wat zij zien en om vergiffenis vragen ofwel zullen zij zich afwenden en zich kronkelen in schaamte en afgrijzen maar niet om Barmhartigheid vragen.

Dan is er de onherroepelijke zondaar. Wanneer zijn zonden aan hem getoond worden, is alles wat hij zal doen redetwisten en ontkennen dat hij deze ernstige misdrijven tegen Gods geboden bedreven heeft. Hij zal eenvoudigweg de waarheid ontkennen en zich wenden naar de duisternis van de eeuwige hel.

Niemand zal door Mijn barmhartigheid weggestuurd worden

Waarom willen Mijn kinderen dit niet begrijpen? Als zij oprecht berouw hebben en verlangen om met Mij mee te gaan en met Mij op de nieuwe aarde te wonen, waar de Hemel en de aarde één zijn geworden, waarom vragen zij dan niet om vergiffenis? Niemand zal door Mijn rechtvaardige barmhartigheid geweerd worden als zij berouw tonen. Maar, zo verstrikt in hun jacht naar egoïstische doelen, slagen zij er niet in om de gevolgen te begrijpen.

Word nu allemaal wakker! Aanvaard de tekenen die aangekondigd werden en die Mijn terugkeer naar de aarde zullen voorafgaan door de veranderingen waarvan jullie getuige gaan zijn ten gevolge van de verdorven activiteiten van de mensheid.

Laat Mij jullie naar het Paradijs leiden

Door middel van deze profeet en het Boek der Waarheid smeek Ik jullie nogmaals, uit een heilige liefde voor jullie allemaal, om jullie nu tot Mij te wenden voordat het te laat is. Laat Mij jullie in Mijn armen houden! Laat Mijn liefde door jullie geest, lichaam en ziel stromen! Open jullie hart en laat me jullie naar Mijn Paradijs op aarde leiden waar jullie zullen genieten van het Eeuwige Leven. Waarom zouden jullie voor de andere vervloekte weg naar niemandsland willen kiezen zodra de waarheid aan het licht gebracht is?

Mijn Hart kreunt door bezorgdheid en droefheid wanneer Ik aan Mijn kinderen denk die gewoon weigeren om de waarheid van Mijn belofte te aanvaarden. Ik zeg het jullie nog één maal, wend jullie nu tot Mij en praat tegen Mij. Vraag Me om terug in jullie hart te komen. Ik zal Mezelf in jullie ziel vestigen. Ik geef jullie deze belofte, zelfs voor de meest verharde zielen. Je hoeft slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je Mijn aanwezigheid te tonen door te zeggen:

“Jezus, ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw liefde te aanvaarden en toon me de waarheid zodat ik gered kan worden!”

Mijn waarschuwende woorden zijn geen dreigement. Deze gebeurtenis is bekend sinds Mijn kruisdood. Waarom denken jullie dat dit niet kan plaatsgrijpen? De waarheid ligt in de Schrift verstaanbaar voor iedereen. Ik zal tot en met de laatste minuut te werk gaan als jullie Redder voordat Ik kom als de rechtvaardige Rechter opdat Ik uiteindelijk Mijn kinderen naar Mijn familie vervuld met immense liefde, vreugde en geluk kan leiden waar iedereen in eeuwigheid in eendracht zal leven.

Satan en zijn volgelingen zullen voor altijd in de duisternis gedompeld worden. Mijn familie zal de vreugde en de goddelijke Hemel aanschouwen. Niemand zou zijn rug keren naar dit pure geluk in Mijn Vaders Koninkrijk als ze enkel een glimp mochten opvangen van wat beloofd is.

Bid, bid om vergiffenis en treed binnen in Mijn Vaders Koninkrijk in heerlijkheid waar jullie, en jullie geliefden, verwelkomd zullen worden in het Licht van de ware liefde.

Ik zal strijden om jullie allen terug te winnen

Ik ben gestorven voor elk van jullie en Ik zal tot het allerlaatste moment strijden om jullie allemaal terug voor Mij te winnen ondanks de duisternis van het kwade in de wereld.

Laat Me jullie a.u.b. nog eens tonen hoeveel Ik van jullie houd. Neem nu Mijn hand, plaats je hoofd op Mijn schouder en je lieflijke ziel zal in vuur en vlam gezet worden door een liefde die je vergeten bent.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus

Boodschap: Boodschap voor de agnostici en de atheïsten

donderdag 18 november 2010

Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te zeggen. Stel jezelf de volgende vraag. Kan je je een tijd herinneren dat je wel geloofde? 

Boodschap: Waarschuwing voor de geestelijkheid

dinsdag 16 november 2010

Mijn dochter, je bent gisteren afgewezen aangezien de mensen probeerden om twijfels in je gedachten te brengen. Je hebt daardoor geleden. Wanhoop niet! 

Boodschap: Schuif alle twijfels terzijde

dinsdag 16 november 2010

Schrijf het volgende, Mijn dochter! De twijfels die je gedachten binnensluipen, waren te verwachten. 

Boodschap: Wereldmacht, de Antichrist en het teken van het Beest

maandag 15 november 2010

Je beseft nu de Waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is. Schrijf dit, Mijn dochter. De snelheid waarmee de profetieën zich ontvouwen, zal duidelijk door iedereen te zien zijn.

Boodschap: De tweede komst

maandag 15 november 2010

Dank je, Mijn dochter, om te volharden in Mijn Waarheid en te beseffen dat Mijn communicatie met jou heel echt is. Je zult Mijn Geest in je lichaam voelen wanneer Ik kom om aan jou Mijn goddelijke boodschap te openbaren die nodig is voor de mensheid om deze tijden te begrijpen.

Boodschap: Het teken van de eindtijd – Maar de glorie zal naar de aarde terugkeren

zondag 14 november 2010

Mijn geliefde dochter, voel je niet schuldig voor de twijfels die je vandaag gevoeld hebt. Dit is normaal. Jouw begrip van geestelijke zaken is niet zo groot als het zou moeten zijn maar dat is niet erg. 

Boodschap: Waarschuwing betreffende de hel en de belofte van het Paradijs

zaterdag 13 november 2010

Mijn geliefde dochter, je hebt een verschrikkelijke vervolging doorstaan die Ik heb toegelaten om je ziel te bevrijden van de kwellingen van de hel.

Boodschap: Dit Boek zal levens veranderen en zielen redden

vrijdag 12 november 2010

Vooruit, doe wat gedaan moet worden opdat de mensen Mijn goddelijke boodschappen zien en horen!

Boodschap: De zonden breken Mijn Heilig Hart

vrijdag 12 november 2010

Schrijf dit, Mijn dochter. De uren tikken. Negeer Mijn verzoek om Mijn waarschuwing voor de mensheid te publiceren niet!

Boodschap: Tweede boodschap van de Maagd Maria

donderdag 11 november 2010

Jij, Mijn sterk kind van God, bent zeer bijzonder. Ik zal steeds met jou samenwerken tot je de beide kanten van het leven hier op aarde bekeken hebt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie