Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De zonden breken Mijn Heilig Hart

Ontvangen op vrijdag 12 november 2010
3.00 u
Schrijf dit, Mijn dochter. De uren tikken. Negeer Mijn verzoek om Mijn waarschuwing voor de mensheid te publiceren niet! Het is nu noodzakelijk om tot inkeer te komen. Mijn kinderen moeten nu Mijn waarschuwing horen. Mijn dochter, stel je eerst in verbinding met christelijke groepen om Mijn smekingen mee te delen.

Blijf sterk! Ik heb jou voor dit werk uitgekozen opdat Mijn smeekbeden om verlossing snel gehoord zullen worden. Schrijf het Boek en deel Mijn boodschappen mee door gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen zoals internet en de media. Omdat Mijn verzoek dringend is, zal Ik je hand vasthouden zodat je de boodschap kan begrijpen.

Je bent sterker dan je denkt. Bid verder dagelijks het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid tot Mij. Vrees niet! Waarom ben je zo bevreesd? Het eeuwig leven, wanneer de Hemel en de aarde zich versmelten, moet verwelkomd worden. Dit is waar de mens naar gestreefd heeft sinds het begin der tijden. Laat je niet misleiden door de aantrekkelijkheden die de aarde te bieden heeft. Hun belangrijkheid verbleekt vergeleken met de pracht van Mijn Vaders Koninkrijk. Er zal je ondersteuning gezonden worden zodra jouw plan zich begint te ontwikkelen.

Deze laatste paar dagen zijn voor jou overweldigend geweest. Toch heb je in je hart aanvaard wat Ik van jou vraag. Het is moeilijk en misschien een beetje beangstigend voor jou om dit alles aan te nemen maar het is belangrijk dat je op Mij vertrouwt.

Sluit Me in je hart en steun op Mij. Geef elke twijfel die je hebt over aan Mij en jouw taak zal gemakkelijker zijn. Je moet de mensen herinneren aan Mijn beloftes en verwijzen naar Mijn geschreven Woord. Val terug op de Schrift voor inzicht. Wees nooit of nooit bang om mensen eraan te herinneren hoe hun zonden Mijn Heilig Hart breken en de ziel van Mijn Eeuwige Vader doorboren.

Wij, Mijn Moeder en al de heiligen zullen jouw hand vasthouden en je sterkte geven. Er zal je daadwerkelijke begeleiding gezonden worden en deuren zullen geopend worden om je te helpen in je werk.

 Pas op voor degenen die hindernissen creëren om je mededelingen te vertragen. Bid voor hen en ga door. Ik weet dat je moe bent maar er moet zeer snel gehoor gegeven worden Mijn verzoek.

Het is nu tijd om te rusten, Mijn kind. Je reageert goed en met geloof en moed. Geef nooit op!

Je geliefde Redder
Jezus Christus
 

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie