Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Boodschap voor de agnostici en de atheïsten

Ontvangen op donderdag 18 november 2010

9.00 u

Tegen diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven, heb Ik dit te zeggen. Stel jezelf de volgende vraag. Kan je je een tijd herinneren dat je wel geloofde? Denk terug aan toen je een kind was dat geloofde in God. Het maakt niet uit welke godsdienst je ouders beleden. Geloofde je? Wat veranderde er? Was het de invloed van anderen? Zegden zij je dat er een rationeel antwoord was voor je wezenlijke bestaan?

Het is sinds het begin der tijden moeilijk geweest voor Mijn kinderen om het andere bestaan, buiten dit hier, te aanvaarden. Kijk toch rond in de wereld en zie de wonderen van de schepping van Mijn Eeuwige Vader. De zon, de maan, de zee, de rivieren, de planten, de dieren en alle wonderen van de schepping en beantwoord het volgende. Waar kwam dit allemaal vandaan? Geloof je echt dat het tevoorschijn kwam uit iets anders dan een superieur wezen? Wees gewaarschuwd als je de leugens hoort, verspreid door zogenoemde helderzienden, die voorkomen in de New Age-beweging. Zij worden gevoerd naar wat zij geloven als zijnde de waarheid en de sensatie van het aan hen beloofde leven in een nieuw tijdperk. Dit tijdperk, waartoe zij gebracht werden om in te geloven, is een nieuw paradijs. Een soort van gecontroleerde mensheid maar niettemin het roemrijke centrum van het universum. Dit is een valse leer. Veel van Gods mensen, met inbegrip van degenen die geloven, verwarren ten onrechte hun geloof in deze leer met deze van het Licht.

Zij worden geleid door de demonen. Sommigen weten dat zij bestaan. Anderen niet. Bid dat zij de waarheid inzien voordat zij verdergaan op hun zinloze weg naar ijdelheid.

Tegen de atheïsten zeg Ik het volgende. Ik houd van jullie hoezeer jullie Mij ook beledigen. Tot de atheïsten die geleid en beïnvloed worden door andere overtuigingen zeg Ik: stop en denk na! In hun zoektocht om de door mensen gemaakte redenering te volgen, geloven zij eenvoudigweg in een ander geloof. Het geloof dat de mens de controle heeft. Hij heeft dit niet. Maar dezelfde mensen, Mijn dierbare kinderen waarvoor Ik zal strijden, worden aangemoedigd om Satan, de Bedrieger en vijand van de mensheid, te volgen. Vraag aan de atheïst die buitengewoon veel moeite doet om Gods kinderen onder druk te zetten waarom hij dit doet.

Is het niet genoeg om Mij gewoon te loochenen? Waarom liegen deze mensen? Veel van deze atheïstische groeperingen hebben een plan om Mijn kinderen te bekoren en te verleiden tot een valse leer. Vergis jullie niet! Hun overtuiging is een andere vorm van religie. Een religie die het vermogen van de intelligentie, het verstand en de trots verheft. Zij imiteren de eigenschappen van Satan. Zij volgen in hun blindheid een ander geloof – de bewieroking van het duistere waar geen liefde bestaat.

Zo hoogdravend zijn deze atheïsten, zo trots op hun godsdienst, dat zij niet beseffen dat waar zij voor staan een godsdienst is – de godsdienst van de Bedrieger, die met hun domheid lacht.

Atheïsten, luister nog een laatste keer naar Mij. Keer nu terug naar de Schriften. Onderzoek het Boek van Johannes en aanschouw de waarheid daar deze zich nu begint te ontvouwen. Lijkt het jullie niet reëel aangezien jullie nu getuige zijn van de gebeurtenissen terwijl ze elke dag, laag na laag, voor jullie ogen worden blootgelegd.

Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden aangekondigd, misschien de waarheid is? Open jullie ogen en spreek eens tot Mij als volgt:

“God, als U de waarheid bent,
onthul dan aan mij het teken van Uw liefde.
Open mijn hart om leiding te ontvangen.
Als U bestaat, laat me Uw liefde voelen
zodat ik de waarheid kan inzien.
Bid nu voor Mij.”

Aangezien Ik beroep op jullie doe, zeg Ik dit nog een laatste keer. De liefde is niet gemaakt door mensen. Jullie kunnen deze niet zien maar wel voelen. De liefde komt van de Eeuwige Vader. Het is een geschenk voor de mensheid. Het komt niet vanuit de duisternis. De duisternis die jullie voelen, is verstoken van liefde. Zonder ware liefde kunnen jullie niet voelen. Jullie kunnen het licht niet zien. Jullie zijn niet bezorgd om welke toekomst dan ook. Ik ben het Licht. Ik ben de toekomst. Ik breng jullie gelukzaligheid en leven voor altijd. Verander nu en vraag om Mijn hulp! Doe dat en Ik zal jullie verhoren en jullie in Mijn armen sluiten.

Mijn tranen van geluk zullen je verlossen naarmate je terug Mijn geliefd kind wordt. Kom nu en sluit je bij Mij aan in het Paradijs.

Jullie liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie