Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De tweede komst

Ontvangen op maandag 15 november 2010
3.00 u

Dank je, Mijn dochter, om te volharden in Mijn Waarheid en te beseffen dat Mijn communicatie met jou heel echt is. Je zult Mijn Geest in je lichaam voelen wanneer Ik kom om aan jou Mijn goddelijke boodschap te openbaren die nodig is voor de mensheid om deze tijden te begrijpen. Ik breng een boodschap van zuivere liefde en hartstocht aan de kinderen van Mijn Vader. Deze boodschappen moeten op de eerste plaats aan alle volgelingen van God duidelijk maken dat het nodig is om nu op hun knieën te vallen en de waarheid van het Boek van Johannes te begrijpen.

De tijd is rijp voor Mijn Tweede Komst waarvan de tekenen al onthuld worden aan degenen die de profetieën, lang geleden aangekondigd, kennen. Kijk, wat zie je nu? De tekenen zijn thans zichtbaar. De mens beseft het vreselijke verval niet waaraan hij onderworpen wordt. De snode leugen, verstrekt aan en aanvaard door argeloze regeringen, verbergt zich onopgemerkt onder het mom van heil.

Luister nu naar Mij, Mijn kinderen! De Antichrist is klaar om op te duiken. Blijf op jullie hoede, open jullie ogen en hart voor de Waarheid of jullie zullen omkomen! Vrees niet, Mijn geliefde volgelingen, want jullie zullen Mijn kudde leiden naar de heilige aanbidding van Mijn Eeuwige Vader. Voor die gelovigen zal het levensvoedsel overvloedig zijn gedurende de donkere dagen. Blijf bij elkaar, heb elkaar lief! Geef elkaar de kracht zodat jullie alle rassen, overtuigingen en gelovigen van overal kunnen verenigen voor Mijn Vaders Koninkrijk!

Het zal jullie taak zijn om de liefde van God aan te tonen, de goedheid, de liefde, de hoop en de waarheid over het eeuwig leven dat de gehele mensheid wacht. Het zal door samen te bidden zijn, door jullie muur van trots en schroom neer te halen, dat jullie de krachtige strijdmacht zullen worden. Samen zullen jullie sterk zijn. Jullie geloof in Mij, jullie goddelijke Redder, zal helpen de niet-gelovigen te bekeren. Deze mensen, van wie velen niet door eigen schuld, zijn onwetend van Mijn liefde. Zij kunnen liefde voelen voor elkaar maar beseffen niet vanwaar deze komt. Leid hen, Mijn kinderen van God, naar het Licht!

Ik Ben het Brood en Ik Ben het Licht. Mijn Licht zal jullie allen veilig bewaren. Maar Ik spoor jullie aan om edelmoedig te zijn in hart en ziel en te denken aan die arme zielen die een leidraad nodig hebben. Jullie moeten dit doen door een voorbeeld te zijn en deze zielen te tonen hoe dichter bij Mij te komen. Ze moeten zachtjes, maar vastberaden, naar de weg overgehaald worden. Het is belangrijk hen te wekken uit hun sluimering van onwetendheid voordat het te laat is.

Mijn kinderen, begrijpen jullie de onderrichtingen in Mijn Vaders Boek niet? Het Boek dat het teken van Mijn Wederkomst op aarde openbaart, moet bestudeerd en aanvaard worden als de Waarheid. God, Mijn Eeuwige Vader, door de profeten, liegt niet. Hij spreekt zichzelf niet tegen. De voorzegde hemelse tekenen worden nu aan jullie getoond en jullie moeten je nu voorbereiden.

Jullie en jullie familie zullen door Mij in een oogopslag opgeheven worden
Alsjeblieft, alsjeblieft, bid om leiding. Gelovigen, maak jullie nu klaar om in Mijn naam te strijden en weerstand te bieden aan de Antichrist. De mensen zullen met jullie lachen als jullie hen herinneren aan de profetieën vervat in het Boek van Johannes. Jullie zullen aangeklaagd en met ironische vermakelijkheid uitgescholden worden vanwege jullie zienswijze en bezorgdheid. Negeer dit, want jullie hebben nu een plicht tegenover Mij. Bid, bid en overhaal de niet-gelovigen om de onderrichtingen te aanvaarden. Wees niet bevreesd! Daar velen van jullie bang zijn voor de toekomst en voor hun familie, vertel Ik dit: wanneer de tijd daar is, zullen jullie en jullie familie door Mij in een oogopslag opgeheven worden naar de Hemelen. Dan zullen jullie de gave van het eeuwig leven ontvangen wanneer de Hemel en de aarde één worden. Dit is wat bedoeld wordt met het Nieuw Paradijs. Het zal een tijd worden van enorme glorie, liefde en volmaaktheid voor al Mijn volgelingen.

Blijf sterk! Jullie moeten een korte periode van kwelling ondergaan. Maar jullie geloof zal jullie sterk houden. Denk eraan dat Ik van jullie allemaal houd. Houd in ruil daarvoor van Mij en help Mij om zoveel mogelijk zielen te redden.

Jullie zijn Mijn krachtige strijdmacht en het is nu tijd om jullie klaar te maken voor de strijd. Ik zal jullie allemaal leiden naar het Koninkrijk van Mijn Vader.

Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus
 

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie