Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het teken van de eindtijd – Maar de glorie zal naar de aarde terugkeren

Ontvangen op zondag 14 november 2010

23.00 u

Mijn geliefde dochter, voel je niet schuldig voor de twijfels die je vandaag gevoeld hebt. Dit is normaal. Jouw begrip van geestelijke zaken is niet zo groot als het zou moeten zijn maar dat is niet erg.

Ik zal je leiden en je zult tijdig het doel van jouw opdracht begrijpen. Ik wil dat je doortastend blijft in je werk en je gehoorzaamheid aan Mij. Dit is een moeilijke opdracht en deze zal ook emotioneel uitputtend voor je zijn. Ik zend je een geestelijke leidsman om je te helpen de ontzaglijke taak, die volbracht moet worden, door te komen. De taak is zo belangrijk aangezien er zonder dit werk meer zielen verloren zullen gaan aan de Kwade. Mijn dochter, je hebt je aan deze taak toegewijd alvorens Ik je opriep om dit werk te doen.

Ik leid jouw geestelijke leidsman. Hij zal de waarheid herkennen wanneer je spreekt. Inmiddels zal je slechts enkele van de zonden van de mensheid opgevangen hebben gedurende de laatste 2 dagen op een manier die tot nog toe voor jou onmogelijk was. Heb je het verschil gezien? Heb je je onwennig gevoeld als je naar Mijn kinderen keek? Je zag hen in een ander licht, niet? Dat is de kracht van de Heilige Geest waarmee Ik jou gezegend heb.

De liefde die je in je hart voelde voor Mijn kinderen en de priesters die je vandaag in de Mis zag, is eveneens de gave die Ik je schenk door de kracht van de Heilige Geest. Je zult de zonden van de mensheid nu zodanig zien, voelen en horen dat je de pijn zult voelen die Ik voel. Je zult ook de liefde zien die Ik voor Mijn kinderen heb door jouw ogen die Mijn hart weerspiegelen.

Wees niet bang voor deze gaven, Mijn kind! Heb niet het gevoel dat je deze taak niet aankan want de kracht, die je gegeven zal worden door Mijn genaden, zal je zo sterk maken dat je nooit achterom zult kijken. Je zult dit ook niet willen.

Nu voel je je verzwakt. Dit is het gevoel van Mijn goddelijke kracht, golvend door jouw lichaam. De gloed is de liefde die Ik voor jou voel. Ween niet, Mijn kind! Tot nu toe ben je uitzonderlijk sterk geweest en zo aanvaardend hoewel het nog maar een paar dagen geleden is sinds ik voor het eerst met je sprak. Neen, Mijn kind, je beeldt je dit niet in! Je blijft twijfelen aan jezelf en aan diegenen die je nabij zijn.

Degenen die hun ziel aan Satan verkopen

Schrijf nu het volgende! De wereld zucht onder het gewicht van de duisternis en de snode samenzweringen van de Kwade die doorgaat met Mijn geliefde kinderen te verleiden en bekoren. Ze zijn zodanig verstrikt geraakt dat velen van hen zich kronkelen als dieren zelfs in weerwil van de mensheid. Hoeveel arme zielen, gevoed door wellust, gierigheid en ijdelheid, lijken voor diegenen met geloof in zo’n beklagenswaardige toestand? Zij, in hun ijdelheid, geloven dat ze echte macht hebben. De macht die hun door Satan beloofd is. Veel van deze kinderen hebben ervoor gekozen om hun ziel te verkopen en scheppen met trots hierover op.

Meerdere van Mijn kinderen worden aangetrokken door de beloften van aanzien en rijkdom zichtbaar voor de hele wereld. Neen, zij zijn niet beschaamd om op te scheppen over het feit dat zij hem toebehoren. De beloftes die hij gedaan heeft zijn niet enkel leugens, ze zijn aan hen gegeven uit pure haat voor de mensheid. Satan haat de mensheid.

Hij liegt tegen Mijn kinderen en vertelt hen dat hij hen alles kan geven maar helaas is dit een leugen. Degenen die hem en zijn loze beloftes volgen, zullen en kunnen niet gered worden.

Bid, bid, bid voor Mijn kinderen. Mijn dochter, Ik weet dat je moe bent maar sla hier acht op. Ook de gelovigen die lauw zijn en die zich niet rechtstreeks tot het uiterste schikken naar de Kwade moeten op hun hoede zijn. Zij, met inbegrip van Mijn gelovigen en sommige van Mijn gewijde bedienaren, bisschoppen en kardinalen, spotten hatelijk met het geloof van Mijn kinderen. Hun spiritualiteit is verdwenen achter hebzucht in sommige plaatsen waar goud en rijkdom de goddelijke gaven bedekken die hun gegeven werden als apostelen van God.

De Kerk is de weg kwijtgeraakt en is ondergedompeld in duisternis. Dit werd aangekondigd, Mijn kind en het is een teken van de Eindtijd. Die vindt plaats wanneer de laatste Paus tevoorschijn zal komen en de wereld onder de bedrieglijke leiding van de Valse Profeet ten onder zal gaan.

Openbaringen over wat Mijn Tweede Komst zal voorafgaan, zullen aan jou gegeven worden, Mijn kind, zodat jouw woorden beluisterd kunnen worden opdat de zielen voorbereid zullen zijn vóór de grote Waarschuwing. Wees niet bezorgd! Het leven zal verdergaan. De glorie zal naar de aarde terugkeren. Mijn kinderen zullen gered worden uit de klauwen van de Kwade die vernietigd zal worden. Het is belangrijk dat hij Mijn kinderen, door zijn bedrog, niet met zich meeneemt in de afgrond van de hel.

Mijn woord moet krachtig zijn. Mijn kinderen moeten luisteren. Het is uit pure liefde dat Ik hen deze Waarschuwing geef. Omdat Ik als Rechter kom, en niet als Heiland, is het door de gebeden van Mijn Goddelijke Moeder en Mijn volgelingen over heel de wereld dat de tijd voor het Oordeel in het verleden uitgesteld geweest is. Deze keer zal dit niet zo zijn.

Niemand zal de datum van de Tweede Komst kennen

De datum zal niet aan jou noch aan Mijn kinderen meegedeeld worden. Die kan niet onthuld worden. Daarom is het belangrijk dat al Mijn kinderen voorbereid zijn. Zij die zich niet willen voorbereiden, kunnen niet zeggen dat hen de waarheid niet gegeven werd. Wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, zullen zij de waarheid beseffen. Ja, als zij hun zonden belijden en erkennen, zullen zij Mijn Zegen ontvangen. Als zij dit niet doen, zullen zij in de hel geworpen worden. Mijn barmhartigheid zal tegen die tijd verstreken zijn.

Ga nu, Mijn kind. Maak het bericht klaar zodat de wereld het kan vernemen. Zeg aan Mijn kinderen, de gelovigen, dat ze niet moeten vrezen. Zeg hen om te bidden voor de niet-gelovigen. Zeg dan aan de niet-gelovigen om zich terug tot Mij te wenden. Doe alles wat mogelijk is om hen aan te sporen om hun harten te openen.

Jullie Verlosser, Jezus Christus, die komt om de levenden en de doden te oordelen.

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie