Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Schuif alle twijfels terzijde

Ontvangen op dinsdag 16 november 2010

23.00 u

Schrijf het volgende, Mijn dochter! De twijfels die je gedachten binnensluipen, waren te verwachten. Ja, je wordt verleid om je hoofd weg te draaien maar hij, de Bedrieger, zal je nooit van Mij onttrekken. Mijn geliefde dochter, je bent sterker dan je denkt want zeer weinig uitverkoren zielen zouden in staat zijn om te gaan met dit belangrijke, heilige verzoek zoals jij dat gedaan hebt. Het vergt moed om te gaan met de wijze waarop Ik met jou communiceer. Je liep niet ineengedoken van angst weg. Je wist vanaf het begin dat dit een goddelijke mededeling was vanuit de hoogste en meest heilige rangorde.

Je gaat binnenkort extra verlichting ondervinden welke al je twijfels zal wegnemen. Wanneer dit gebeurt, zal je geest zich meer openen om de bijzondere genaden te ontvangen. Die moeten bijdragen om je te doordringen met de moed en vastberadenheid die nodig zijn als hulp om deze profetie naar buiten te brengen.

Ja, Mijn dochter, tot jouw grote verbazing ben jij de uitverkorene om de profetieën opgenomen in het Boek van Johannes uit te dragen en de mensheid voor te bereiden op de zuivering die zich binnenkort gaat ontvouwen. Eenmaal de angst, twijfel en onzekerheid zich van jou verwijdert, Mijn geliefde dochter, zal je jezelf oprichten en deze bijzondere taak die Ik van jou vraag, voleinden. Doe nu wat Ik zeg! Je moet het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid elke dag om 15 u bidden om zielen te helpen redden. Je moet doorgaan met het opzeggen van de Rozenkrans die aan de wereld gegeven is door Mijn meest kostbare Moeder die met Mij aan het werk is om Mijn Tweede Komst op deze aarde voor te bereiden.

Veel zielen zijn nu voor Mij verloren doordat er dagelijks steeds meer van Mij worden weggekaapt door de Kwade. Zij mogen niet van Mij weggenomen worden. Help Mij a.u.b. om deze arme zielen te redden.

Schuif al je twijfels terzijde! Denk enkel aan je taak! Help hen de ogen te openen om hen in staat te stellen zichzelf te bevrijden in de ogen van Mijn Eeuwige Vader. Als je gewoon blijft denken aan het uiteindelijke resultaat, zal je de reden begrijpen waarom dit belangrijk is en waarom het een roeping is, voortgebracht vanuit de pure liefde die Ik voor al Mijn kinderen in Mijn Hart draag.

Stel dit jullie op de volgende manier voor! De liefde van een toegenegen ouder kent geen grenzen. Als een kind dwaalt en het pad van de ondergang bewandelt, is het hartzeer en de kwelling als gevolg hiervan en gevoeld door de ouder als een zwaard dat het hart doorboort. Elke ouder die van zijn kinderen houdt, zal zich tot het einde toe inspannen om voor hen te strijden. Zij geven nooit op. Nooit. Zo is het ook bij Mij. Ik zal alles doen wat in Mijn goddelijke macht ligt, zonder in de vrije wil van de mens tussen te komen, om hun harten terug naar Mijn Hart toe te keren. Jij, Mijn dochter, zal Mij hierbij helpen.

Ik hoef je niet te herinneren aan de nood van gehoorzaamheid en volledige overgave aan Mij. Dit is de roeping waarvoor je uitgekozen bent. Neem nu je zwaard! Je moet zij aan zij strijden met je goddelijke Verlosser in een laatste poging om de redding van al Mijn kinderen tot stand te brengen vóór de Oordeelsdag.

Ga nu heen in vrede en liefde om vandaag Mijn Lichaam te ontvangen.

Je liefhebbende Verlosser, Jezus Christus.

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie