Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven

Ontvangen op donderdag 3 april 2014

17.11 u

Mijn zeer geliefde dochter, liefde is één van de krachtigste geschenken van God. Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven. Liefde overstijgt alle kwaad, verdeeldheid en haat want het komt van God, die almachtig is, en geen enkele macht van het kwaad kan haar volledig vernietigen.

Wanneer een ziel dicht bij Mijn Hart staat, zal Ik deze met liefde vullen. Ik zal die persoon met deze gave overspoelen, en hierdoor zullen zij onmogelijk een andere persoon kunnen haten, met inbegrip van diegenen die hen kwellen. Wanneer in een ziel liefde aanwezig is, wordt die door God benut om andere zielen naar zich toe te trekken. Deze wordt gebruikt om diegenen die in nood verkeren en die lijden, vreugde en troost te bezorgen. Het is echter een genade, en wordt verleend aan die zielen die uitgekozen worden opdat zij deze met anderen zullen delen tot eer van God. O, wat een vreugde bezorgen deze zielen Mij wanneer zij die liefde, zonder enige voorwaarden, van Mij aannemen. Wanneer zij Mijn aanwezigheid met een open hart verwelkomen en Mij hun ziel laten overspoelen, worden deze zielen Mijn vaten en, zoals een goede wijn, zullen ze de ziel van diegenen die dorsten naar Mijn aanwezigheid, vullen en verzadigen.

Liefde is de manier waarop Ik met de wereld communiceer tot op de Grote Dag, wanneer Ik zal komen om Mijn Koninkrijk terug te eisen. Wanneer er ware liefde aanwezig is, ben Ik daar. Wanneer er geen liefde is, heeft Mijn aanwezigheid zich teruggetrokken. Veel mensen sluiten Mij buiten en zijn daardoor niet in staat om de volheid van de gave van liefde te voelen, zoals dat zou moeten zijn.

Ik beloof jullie allen dat Ik de gave van Mijn liefde door middel van deze missie zal verspreiden. Mijn liefde zal een onderscheidend kenmerk zijn en al diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven, zullen met Mijn liefde omhuld worden wanneer zij dit kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (145) ‘Vul mij met Uw gave van liefde’

Liefste Jezus,
vul mij, een leeg vat,
met de gave van Uw liefde.
Overspoel mijn ziel met Uw aanwezigheid.
Help mij anderen lief te hebben zoals U mij liefheeft.
Help mij een kanaal van Uw vrede,
Uw kalmte en Uw barmhartigheid te zijn.
Open mijn hart altijd voor de benarde toestand van anderen
en schenk mij de genade om diegenen te vergeven,
die U afwijzen en die tegen mij zondigen.
Help mij om door mijn voorbeeld Uw liefde uit te dragen,
zoals U het zou doen als U in mijn plaats was. Amen.

Ik zal de ziel raken van iedereen die Mij toegang verleent. De liefde zal jullie eeuwige gelukzaligheid brengen. Door Mijn liefde zonder meer en met een open hart aan te nemen, bezorgen jullie Mij grote vreugde. Mijn gave is nu die van jullie, en Ik verlang dat jullie van deze dag af de gave van liefde boven jezelf stellen bij alles wat jullie doen. Op die manier zullen jullie helpen om de haat, die de mensheid teistert en die van Satan afkomstig is, te verslaan. Met deze gave van liefde stort Ik een bijzondere zegening van top tot teen over jullie uit – een zegening die ongeëvenaard en krachtig is, die jullie zullen voelen wanneer jullie dit gebed bidden, en dan vooral in een kruistochtgebedsgroep, die in deze missie – Mijn missie van redding – bijzonder belangrijk zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie