Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

Ontvangen op woensdag 23 april 2014

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen. Dat is begrijpelijk, maar weet dit: De toekomst van de wereld die gaat komen, is adembenemend – verrukkelijk in elk opzicht. Het Paradijs, dat voor jullie bereid werd, zou jullie met ontzag, verwondering en een groot gevoel van opwinding vervullen, als Ik jullie gewoon maar één glimp ervan zou openbaren. Doordat de mens een vrees voor het onbekende heeft en een gebrek aan vertrouwen in Mijn belofte om ieder van jullie eeuwig leven te bezorgen, is het moeilijk voor velen die zich op Mijn Koninkrijk trachten voor te bereiden.

Mijn geliefde volgelingen, Mijn gekoesterde kleintjes, weet toch dat Ik niet zal toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan – dat is Mijn geschenk aan deze gezegende generatie. Deze overgang van de wereld waarin jullie vandaag leven, naar Mijn Nieuw Paradijs, zal in een oogwenk gebeuren, zodanig groot is Mijn liefde voor jullie. Voorafgaand aan die Grote Dag moet Ik jullie voorbereiden zodat jullie allemaal Mijn Koninkrijk zullen erven. Ik hoef jullie niet te onderwerpen aan deze beproevingen die jullie nu doorstaan en deze die nog gaan komen – dat is waar. Daar er echter veel mensen zijn, die Mijn Woord en Mijn barmhartigheid als vanzelfsprekend beschouwen, moet Ik hen voorbereiden. Hoe kan Ik jullie zuiveren zonder dat Ik jullie aan de waarheid herinner? Alleen de waarheid zal jullie bevrijden van de ketenen die jullie aan de Boze binden, die jullie bij elke gelegenheid die hij krijgt van Mij zal wegtrekken. Hij weet dat als jullie geen gehoor geven aan Mijn oproep om jullie rechtmatig erfdeel in Mijn Koninkrijk veilig te stellen, hij zal winnen. En dan zullen jullie, na door hem te zijn misleid, het nalaten om jullie ziel te verzoenen voor het verstrijken van Mijn goddelijke barmhartigheid.

Alleen diegenen die Mij bij elke stap naar het Paradijs volgen, zullen erin slagen om de eeuwige zaligheid te verkrijgen. Wees a.u.b. geduldig! Wees alert op Mijn roep! Duw Mij niet weg als Ik jullie door deze boodschappen tracht te bereiken! Leer op Mij te vertrouwen door Mijn heilig Woord, dat jullie reeds bekend is uit het Boek van Mijn Vader!

Wanneer Ik over het kwaad spreek, onthul Ik jullie gewoon de misleiding waarmee jullie geconfronteerd zullen worden. Het probleem met misleiding is dat het jullie blind maakt voor de waarheid en ervoor zorgt dat jullie afdrijven om jullie te laten geloven in een overtuiging, die jullie in een valse leer zal zuigen. Als Ik, Jezus Christus, het niet ben die vereerd wordt in deze nieuwe leer, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat deze niet door de Heilige Geest ingegeven wordt.

Laat jullie hart rustig zijn, jullie vertrouwen als dat van een kind, en houd gewoon van Mij op de manier dat Ik van jullie houd! Verzet jullie nooit tegen Mijn barmhartigheid, wees nooit bang van Mij, voel nooit woede tegenover Mij, vooral niet wanneer jullie te lijden hebben in dit leven! Want weldra zal Ik jullie thuis brengen. Zodra de Grote Dag aanbreekt, zal die wereld geboren worden en wacht jullie en al jullie dierbaren een nieuw en prachtig leven. Jullie zullen allemaal aan Mij gebonden zijn, zonder een vijand in zicht – zonder angst, gevaar of lijden van welke aard dan ook. Dus waarom Mijn Koninkrijk vrezen? Ik zal jullie het geluk en de liefde bezorgen die jullie al je hele leven lang op aarde zochten – maar wat nooit echt vervuld werd, hoezeer jullie je ook inspanden om deze gaven te bevorderen.

Mijn grootste geschenk aan jullie is het eeuwig leven. Wacht Mijn geschenk af, zonder angst! Wacht in plaats daarvan met liefde en vol verwachting op Mijn Nieuw Koninkrijk, want daar is veel om naar uit te kijken.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie