Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

Ontvangen op vrijdag 18 april 2014

23.24 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. Ik zal, dat beloof Ik, de plaag van de Antichrist van de aardbodem vegen. Ik zal de vijanden van God en diegenen die er verantwoordelijk voor zijn Gods kinderen ellende, onrecht en lijden te bezorgen, vernietigen.

Het kwaad dat vandaag de dag in elk deel van de wereld het hart van de mens in zijn greep houdt, neemt verschillende vormen aan. In zijn brutale vorm worden mensen gefolterd, vermoord en wreed bestraft. Verder krijgen mensen op andere manieren grote ontberingen te verduren – onder andere gebrek aan voedsel, gebrek aan huisvesting en vreselijke armoede – terwijl hun leiders elk recht dat hun toekomt, verslinden. Dan zijn er nog de onrechtvaardige wetten die de machtigen begunstigen, welstellende mensen rijker en armen armer maken, waarbij er weinig barmhartigheid en liefde betoond wordt aan diegenen die in grote nood verkeren. Ten slotte is er de vervolging van de Christenen – van Mijn volgelingen – overal ter wereld. Zij worden veracht, meer dan alle anderen, en hebben in Mijn naam vreselijk te lijden. Christenen worden gehaat door de volgelingen van de Boze, die zijn vertegenwoordigers gebruikt om hen op diverse manieren tot zwijgen te brengen. Veel van hun plannen betreffen censuur of het recht om openlijk hun trouw aan Mij te betuigen. En hoewel vandaag de overheden de rechten van elke andere geloofsovertuiging en de burgerrechten stellig zullen verdedigen, zullen zij zich niet over de rechten van de Christenen buigen.

Het zal Christenen weldra verboden worden om hun geloof te praktiseren op openbare plaatsen, in scholen, in universiteiten, tot uiteindelijk in de tempels van God toe. Jullie zeggen wellicht: Dat is toch onmogelijk – verhinderen dat Christenen in hun eigen kerken hun geloof beoefenen? Dit zal op de meest sluwe manier gebeuren, waardoor miljoenen misleid zullen worden en waarbij er weinig aandacht aan geschonken zal worden, als het kleinste detail van het Woord - zoals het nu is - zal veranderen, maar dat stilletjes zal passeren. Enkel diegenen die opletten zullen de veranderingen zien, en na een tijdje zal het aanvaardbaar worden om alle Christelijke Kerken open te stellen om alle geloofsrichtingen te verwelkomen, met inbegrip van diegenen die niet in Mij geloven. Toch zullen niet al diegenen die geloofsrichtingen volgen, die de Drie-ene God niet aanbidden, in de nieuwe ene-wereldkerk gedwongen worden. Neen. Het zullen de Christenen zijn, die ertoe gebracht zullen worden het heidendom te verafgoden, wat bedachtzaam als een nieuwe kerk voorgesteld zal worden en wat een nieuwe vorm van ‘gemeenschap’ – een kerk voor iedereen – zal omvatten waarin Ik, Jezus Christus, geen rol zal spelen.

Vanaf dit jaar zullen Mijn kruisen beginnen te verdwijnen, en terwijl Mijn Kerken en diegenen die zeggen dat ze Mij dienen, over het belang van het humanisme praten, zullen jullie niet horen spreken over het belang van de overgave aan Mij, Jezus Christus, jullie Redder. Bijgevolg zullen jullie niet op de eeuwige zaligheid voorbereid worden. Er zal geen gewag gemaakt worden van het belang Mijn weg naar Mijn Vader na te volgen, noch zal het belang van de Heilige Sacramenten behandeld worden. In plaats daarvan zal er jullie verteld worden over het belang voor de behoeften en het welzijn van anderen te zorgen, wat als een vervanging voor Mijn aanbidding gebruikt zal worden. Ik Ben de Kerk. Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar na verloop van tijd zal Ik volledig terzijde geschoven worden. Jullie hoofden zullen met onwaarheden gevuld worden. Er zal jullie over allerhande wegen verteld worden, die nodig zijn om jullie dichter bij God te brengen. Maar elke weg waarvan jullie gezegd zal worden die af te lopen, zal de tegenovergestelde richting uitgaan.

Weet nu dat er slechts één waarheid is. Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie