Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

Ontvangen op maandag 21 april 2014

15.56 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

De wereld, zoals die nu is, is onverenigbaar met Mijn Koninkrijk en dat heeft tot gevolg dat diegenen van jullie die Mij kennen en die oprecht van Mij houden, het soms pijnlijk vinden om jullie dagdagelijkse leven te leiden. Van Mij houden betekent Mijn onderrichtingen opvolgen en Mij aanroepen om jullie je zonden te vergeven. Dat is de enige manier waarop jullie deel kunnen gaan uitmaken van wie Ik Ben. Jullie kunnen geen deel gaan uitmaken van Mijn Koninkrijk tot jullie de waarheid erkennen en aanvaarden dat, zolang als de zonde bestaat, de wereld nooit volmaakt kan zijn. Zolang de mens alles doet volgens zijn eigen vrije wil, terwijl hij voortdurend bekoord wordt zich over te geven aan zijn eigen egoïstische behoeftes, zal hij een slaaf blijven.

Wanneer jullie een bestaan leiden overeenkomstig Gods Woord, zullen jullie in staat zijn om de wereld te zien voor wat deze is. Jullie zullen het wonder aanschouwen, dat wil zeggen het mirakel van de aarde, die door Mijn Vader geschapen werd. Maar jullie zullen eveneens zien hoe de zwakheid van de mens hem van God gescheiden heeft. Zolang dat het geval is, kan de wereld – zoals jullie die kennen – niet opnieuw tot haar vroegere glorie verheven worden. Dat is de reden waarom jullie pas ware vrede zullen vinden wanneer Ik terugkom om jullie naar het Paradijs van Mijn Vader te brengen, dat voor jullie in het begin geschapen werd.

Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden. Er zal geen Hemel, geen vagevuur en geen aarde meer zijn – er zullen nog maar twee bestaansvormen zijn. Mijn Koninkrijk, waarin het leven nooit zal eindigen voor diegenen die Mij toestaan hen in Mijn Hart te verzamelen, en de hel voor diegenen die zich niet tot Mij willen wenden.

Alle dingen zullen overeenkomstig Mijn barmhartigheid en de Heilige Wil van Mijn Vader zijn, die van al Zijn kinderen houdt. Hij wil iedereen redden, en wel door Mij. Ik kan diegenen die geen deel van Mijn Koninkrijk willen uitmaken of die al Mijn inspanningen afwijzen om hun een prachtige, glansrijke eeuwigheid te bezorgen, niet dwingen om Mij te volgen. Negeer Mijn smeekbeden om deze arme zielen te helpen, niet!

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie