Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

Ontvangen op dinsdag 22 april 2014

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Wat voor nut heeft het dat Mijn Woord verdraaid wordt? Waartoe dient dat? Wanneer Mijn Woord, en alles wat Ik Ben en zal zijn, aangepast wordt om in de kraam te passen van de mens, dan wordt het een onwaarheid. Wat betekent Mijn kruisdood dan wel, als het niet was om jullie van de zonde te verlossen? Ondanks de wreedheid van Mijn kruisdood is de betekenis voor Christenen simpel. Ik verloste jullie van de zonde maar, enkel wanneer jullie Mij vragen om dat te doen. Als jullie er niet om vragen, kan Ik jullie niet verlossen.

Als jullie Mij, Jezus Christus, niet erkennen, zullen jullie niet in staat zijn om barmhartigheid op te zoeken. Als jullie niet om Mijn barmhartigheid vragen, dan zal Ik voor jullie staan en jullie smeken om dat te doen, zo groot is Mijn liefde voor jullie. Ik zal als een bedelaarskoning voor jullie, de zondaar, staan. Ik zal jullie de waarheid openbaren tot jullie ogen eindelijk zullen opengaan, en dan zullen jullie zien. Diegenen van jullie die de waarheid inzien, zullen dan de armen naar Mij uitsteken en Ik zal jullie in het toevluchtsoord van Mijn Hart opnemen. Net als diegenen die Mij kennen en die gered zullen worden een voordeel hebben, zo zal Ik dus ook alle zielen – van alle religies en van alle geloofsovertuigingen – het voordeel geven van hen de waarheid te tonen voordat Mijn tijd gekomen is.

Herinner jullie altijd Mijn eenvoud! Ik leer jullie de waarheid op een eenvoudige manier. Ik leerde jullie om elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemind heb. Als jullie elkaar beminnen en elkaar behandelen zoals Ik het jullie voorgedaan heb, zullen jullie van Mij zijn. Als jullie anderen geen liefde en eerbied betonen, maar elkaar in Mijn naam veroordelen, dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie van Mij zijn. Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld. Ze hoeven dat niet te zijn, want liefde is de essentie van al wat Ik leerde. Zonder liefde voor elkaar in jullie hart, kunnen jullie niet oprecht van Mij houden. Wanneer jullie de liefde loochenen, zullen jullie altijd Mij loochenen. Wanneer jullie Mijn Woord loochenen, kan de liefde van God niet in jullie hart gedijen.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie