Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

Ontvangen op dinsdag 29 april 2014

9.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden. De waarheid bestaat erin dat Mijn Vader, volmaakt in alles wat maar zijn kan, doordrongen is van liefde. Doordat Hij de Schepper van de liefde is, veroorzaakt het verdriet in Zijn Hart wanneer deze afgekeurd wordt.

Gods kinderen verwierpen Zijn groot geschenk van het Paradijs door de zonde van Adam en Eva, waarop zij uit Zijn gratie raakten. In plaats daarvan lieten zij zich verleiden door de sluwe misleiding, die hun door de Boze voorgehouden werd. Hoe leed Mijn Vader toen door dit verraad, en hoe lijdt Hij nog steeds door de zonde van verraad in de wereld van vandaag. Er is niets veranderd, buiten het wonder van de Verlossing, dat Hij de mensen naliet door Mijn Offer voor de mensheid.

De liefde van Mijn Vader voor jullie allen is zo groot, dat Zijn verdriet – dat door de blindheid van de mens en de afwijzing van Zijn grote barmhartigheid veroorzaakt werd – tevens Zijn geschenk aan de mensheid is. Vanwege Zijn verdriet smacht Hij naar zielen, en als zodanig zal Hij zijn hand uitsteken om zelfs de meest onwillige niet-gelovige te bemachtigen. Tot diegenen die niet in God geloven, maar die een bewijs verlangen en enig teken dat hun troost in hun ellende zal bezorgen, zeg Ik dit. Ik, Jezus Christus, kwam de eerste maal niet om louter diegenen te redden, die de waarheid aannamen – Ik kwam om diegenen te redden die niet in staat waren in God te geloven. Ik doe nu hetzelfde. Terwijl de gelovigen onderling strijd voeren, kibbelend over de vraag of Ik, Jezus Christus, het al dan niet ben, die op dit moment met de wereld communiceert, beloof Ik jullie dit. Ik zal, uit Mijn liefde voor jullie, aan jullie bewijzen dat Ik het inderdaad ben, die nu spreekt, en dat Ik nogmaals door Mijn Vader gezonden ben om jullie te redden.

Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde – het Paradijs dat door Mijn Vader voor Adam en Eva geschapen werd - opnieuw te vestigen. Die dag zal spoedig aanbreken en voordat die tijd komt, zal Ik jullie geest, lichaam en ziel verlichten. Ik zal jullie schokken door Mijn macht, Mijn goddelijkheid, maar jullie zullen zo’n golf van liefde voelen, dat er jullie geen twijfel meer gelaten zal worden dat dit enkel van Mij zou kunnen komen. Dat is Mijn belofte. Het zijn de kinderen van God die Hem niet kennen, noch in Hem geloven, naar wie Ik eerst de hand zal uitsteken. De meeste van hen zullen naar Mij toe komen lopen omdat zij geen vooroordelen hebben, die uit teveel kennis van geestelijke zaken kunnen voortkomen. Tezelfdertijd zal Ik de hand uitsteken naar die zielen die in grote duisternis verkeren, die wanhopig zijn, verdwaald en beladen met groot verdriet in hun hart. Wanneer jullie dus Mijn Woord lezen, dat hierin opgenomen is, weet dan dat Mijn boodschappen niet enkel gericht zijn op diegenen die van Mij houden – ze worden gegeven om jullie de hand te reiken.

Ik schenk jullie vrede. Ik breng jullie geweldig nieuws, want Ik heb een glansrijke toekomst voor jullie opgebouwd, waarin de dood geen macht meer over jullie zal hebben. Ik wacht die dag af met grote vreugde. Gelieve er met geduld en vertrouwen op te wachten, want wanneer Ik jullie hart open, zullen jullie zorgen niet meer bestaan.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie