Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

Ontvangen op zondag 27 april 2014

23.20 u

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn. Alle dingen zullen nu overeenkomstig de Heilige Wil van God gebeuren en Ik vraag dat jullie het gebed benutten als jullie grootste wapenrusting, naarmate de strijd om Gods kinderen heviger zal worden. Anders dan in vorige oorlogen zal de strijd om zielen zeer verwarrend zijn omdat de vijand als vriend gezien zal worden, terwijl de ware Kerk van Christus als de vijand bestempeld zal worden.

Hoe sterk zullen jullie moeten zijn als jullie een ware christelijke soldaat willen worden! Jullie mogen nooit buigen voor de druk om de godslasteringen, waarvan jullie gevraagd zal worden om er in het openbaar en voor de altaren van Mijn Zoon aan deel te nemen, uit te spreken. Wanneer jullie in de tempels van Mijn Zoon tot machtsposities verheven mannen zien, die verlangen dat jullie eerbiedig voor hen buigen maar waarbij er van een kruisteken geen sprake is, loop dan weg, want jullie zullen in de dwaling meegesleept worden! Jullie zullen weten dat het moment waarop de Antichrist de Kerk van Mijn Zoon zal binnendringen, aangebroken is, wanneer de Tabernakels aangepast en, in veel gevallen, door een houten versie vervangen werden.

Kinderen, wees er jullie van bewust a.u.b. dat velen van jullie de waarheid de rug zullen toekeren omdat jullie de waarheid bijna onmogelijk om aan te nemen zullen vinden. De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen in veel kerken, van alle christelijke en andere kerkgenootschappen, dagen van grote feestelijkheden zijn. Al de regels zullen veranderd zijn, de liturgie herschapen, de Sacramenten vervalst, tot de Mis uiteindelijk niet langer volgens de heilige Leer opgedragen zal worden. Tegen die tijd en op de dag dat de Antichrist trots op zijn troon zit, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon er niet meer zijn. Vanaf die dag zal het dan voor diegenen die van Mijn Zoon houden, moeilijk worden om Hem trouw te blijven zoals het hoort, omdat jullie elke mogelijke gruwel voorgehouden zal worden. Wanneer er genoeg afleidingen jullie omringen en wanneer het een misdaad wordt om de nieuwe hiërarchie in twijfel te trekken, zullen jullie in de verleiding komen om op te geven en de ene-wereldreligie te accepteren, uit angst vrienden en familie te verliezen.

De strijdmacht van God – het restleger – zal aangroeien en zich verspreiden, en de kruistochtgebeden zullen allen grote kracht verschaffen. Mijn Zoon zal ingrijpen en jullie door de uitdagingen helpen die in het verschiet liggen, en jullie zullen weten dat het Zijn macht zal zijn, die jullie moed en volharding zal schenken. Want enkel de sterken onder jullie zullen aan het heilig Woord van God trouw blijven, maar ook al is het restleger slechts een fractie van de grootte van het leger van het Beest, God zal deze vervullen met de kracht van een leeuw. Hij zal de zwakken versterken en hun grote genaden schenken. Hij zal de macht van diegenen verzwakken, die aanhangers van de Antichrist zullen worden. Al deze gebeurtenissen zullen schrikwekkend lijken, maar in werkelijkheid zal het velen als een nieuw tijdperk van eenheid en vrede in de wereld toeschijnen. Mensen zullen de nieuwe ene-wereldkerk toejuichen en zeggen: “Welk groot wonder werd er door God gecreëerd!” Zij zullen groot ontzag hebben voor de mensen, van zowel binnen als buiten de kerk, die een dergelijke eenheid tot stand gebracht hebben. Deze mensen zullen met veel lof overladen worden en verder zullen zij bij elke openbare bijeenkomst met luid gescandeer, alsook met een speciaal herkenningsteken, begroet worden.

Er zal vreugde heersen, er zullen feestelijkheden en ere-ceremonies plaatsvinden, waarbij ketters grote onderscheidingen toegekend zullen worden. Jullie zullen grote weelde zien, eenheid onder de verschillende geloofsovertuigingen en mensen met aanzien die als levende heiligen behandeld worden – allemaal behalve één. Degene op wie Ik doel, is de Antichrist en ze zullen geloven dat hij Jezus Christus is.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie