Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

Ontvangen op donderdag 17 april 2014

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. Het vond niet gewoon plaats om Mijn goddelijkheid te bewijzen aan diegenen die niet aanvaardden wie Ik was. Tot op dat moment konden zielen die stierven de Hemel niet binnengaan. Zij moesten wachten. Maar Mijn Verrijzenis had nauwelijks plaatsgevonden of zij kregen nieuw leven in Mijn Koninkrijk. Mijn Verrijzenis bracht eeuwig leven voor de zielen, en daardoor zou de dood niet langer macht over het menselijk ras hebben.

Mijn Verrijzenis zal echt duidelijk worden bij Mijn Tweede Komst, want dan zullen al die zielen die in Mij en voor Mij stierven, eveneens uit de dood opgewekt worden en eeuwig leven krijgen. Zij zullen met lichaam en ziel opstaan, in volmaakte vereniging met de Wil van God, en zij zullen in Mijn Nieuw Koninkrijk leven wanneer de oude aarde en de Hemelen zullen verdwijnen en een nieuwe wereld tevoorschijn zal komen. Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden. Al diegenen die van God houden en die Mijn hand van barmhartigheid aannemen, zullen Mijn glorieus Koninkrijk binnengaan. Dat was de belofte die Ik deed toen Ik Mijn aardse Lichaam inruilde voor de dood, om jullie allemaal eeuwig leven te schenken. Vergeet niet dat wat God belooft, Hij altijd zal bezorgen. Wat God aan al Zijn profeten voorzegde, zal plaatsvinden want Hij zegt niet het ene en bedoelt het andere.

Toen God aan Johannes vertelde dat de wereld in de laatste dagen zal opsplitsen en Zijn Tempel verwoest zou worden, loog Hij niet. De heerschappij van diegenen die het Woord van God wensen te vernietigen, heeft een aanvang genomen en de tijd van al die profetieën, zoals voorzegd aan Daniël en Johannes, staat voor de deur. Mijn belofte om te komen en de bokken van de schapen te scheiden, staat op het punt werkelijkheid te worden. Door tussenkomst van de Hemel zal de mens elke vorm van hulp en volop de gelegenheid krijgen om een definitieve keuze te maken. Hij zal of Mij volgen of achterblijven.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie