Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

Ontvangen op zondag 20 april 2014

17.40 u

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Terwijl Ik nu voorbereidingen tref om Mijn Zoon voor de tweede en laatste maal te zenden om Mijn kinderen te verzamelen en hun eeuwig leven te schenken, zullen zij deze grootse daad van barmhartigheid eveneens afwijzen. Ik heb, door Mijn Woord, de mens de waarheid geschonken en hij verwerpt deze nog steeds. Hoe gemakkelijk vergeten ze. Hoe blind zijn ze, want Ik zei de wereld dat Ik hun Mijn Koninkrijk - een nieuwe wereld, zonder einde – zou brengen, maar ze hebben geen begrip van wat hun erfdeel zal inhouden. Niet allen zullen de barmhartigheid van Mijn Zoon aannemen en dus herinner Ik de wereld aan wat er komen gaat opdat ze zullen naderen en Mijn Koninkrijk aannemen.

Er zal bij Mijn kinderen grote weerstand bestaan tegen de vele wonderen die Ik de wereld zal tonen voorafgaand aan de Komst van Mijn Zoon. Er zal veel over gesproken worden, maar Mijn vijanden zullen ervoor zorgen dat Mijn kinderen misleid worden waardoor zij hun ziel niet zullen voorbereiden op het glansrijke leven dat Ik voor ieder van jullie bereid heb.

Net zoals Mijn Zoon op de derde dag uit de dood opstond, zo zal Hij zich bij Zijn Tweede Komst ook op de derde dag, na drie dagen van duisternis, openbaren. Ik wil dat jullie van deze drie dagen van duisternis op de hoogte zijn zodat jullie die niet vrezen. Gewijde kaarsen zullen het enige, door Mij vergunde licht verschaffen om diegenen die van Mij houden, toe te laten te zien en met vreugde op de aankomst van Mijn Zoon te wachten.

Wees niet bang van Mijn liefde voor jullie of van de macht die Ik hanteer, aangezien het voor jullie eigen bestwil is dat Ik toelaat dat, in de dagen die aan de Grote Dag voorafgaan, al die gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ik laat toe dat Mijn vijanden op aarde ronddolen. Ik laat toe dat de vernietigers de mens misleiden, want dat is de manier waarop Ik het geloof van diegenen die met de waarheid gezegend werden, zal beproeven. Maar weet dit: Diegenen die het Woord van God verraden, zullen verdreven worden naar de woestijn. Diegenen die fel uithalen en Mijn gewijde dienaren die Mijn Zoon liefhebben, afstraffen, zullen streng gestraft worden. Ik zal toelaten dat de zwakken en diegenen die gemakkelijk te beïnvloeden zijn, misleid worden zodat zij – wanneer Mijn profetieën die aan jou, Mijn dochter, gegeven worden, zich voltrekken – tot inkeer zullen komen en naar Mij op zoek zullen gaan.

Kinderen, Ik Ben jullie aan het voorbereiden zodat Mijn Wil geschiede en jullie in Mijn Rijk zullen leven, aangezien jullie daartoe geboren werden. De wereld waarin jullie leven is bezoedeld door de Boze en zijn invloed. De aarde wordt geteisterd door de zonde - op dit moment meer dan ooit tevoren - en de zonde zal nu escaleren waarvan ieder van jullie, met een waarachtig geloof, getuige zal zijn. Vanaf vandaag – Paaszondag – zullen jullie elke dag aan de waarheid herinnerd moeten worden, want zonder deze zullen jullie afdwalen en verdwaald raken. Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen. Ik zal jullie naar Mij toetrekken, jullie blijven opbeuren wanneer de pijn van de geloofsafval ondraaglijk wordt en Ik zal jullie ziel redden met welke middelen dan ook, die Ik verkies boven jullie te verliezen aan Mijn vijanden.

Ik wil dat jullie diegenen die Mijn Zoon vanwege deze missie bestrijden, Zijn missie om de wereld op Zijn Tweede Komst voor te bereiden, vriendelijk bezien. Ik vraag dat jullie Mij, jullie Eeuwige Vader, door dit kruistochtgebed verzoeken om al diegenen barmhartigheid te betonen, die zich met Mijn hand, Mijn edelmoedigheid, Mijn macht en Mijn Godheid proberen te bemoeien.

Kruistochtgebed (147) ‘God de Vader, toon barmhartigheid aan diegenen die Uw Zoon loochenen’

O God, mijn Eeuwige Vader,
ik vraag U om barmhartigheid te tonen aan diegenen
die Uw Zoon loochenen.
Ik pleit voor de zielen van diegenen
die Uw profeten proberen te vernietigen.
Ik smeek om de bekering van de zielen
die voor U verloren gaan
en ik vraag dat U al Uw kinderen helpt om hun ziel voor te bereiden
en hun leven te beteren overeenkomstig Uw Goddelijke Wil,
in afwachting van de Tweede Komst van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.

Ga, Mijn kinderen, en bereid iedereen die jullie bekend is voor op Mijn grootse barmhartigheid door Mij, jullie geliefde Vader, extra gebeden aan te bieden.

Ik houd van jullie allemaal. Ik Ben één en al liefde, één en al geduld en Ik wacht op jullie antwoord. Denk nooit dat Ik jullie gebeden niet zal horen, want jullie stemmen klinken Mij zoet in de oren en jullie liefde voor Mij bezorgt Mij grote vreugde. Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zal doen. Niets.

Ga in liefde en vreugde, want jullie kunnen er zeker van zijn dat Ik geheel barmhartig ben.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

donderdag 24 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie