Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

Ontvangen op donderdag 24 april 2014

16.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

De zonde is niet iets dat door Mij als een zwakheid of een gebrek beschouwd wordt. De zonde wordt door deze twee eigenschappen voortgebracht, maar komt tot stand door het bestaan van Satan. Mijn Kerk zal spoedig Mijn volgelingen sussen door hen ertoe te misleiden de leugen te aanvaarden dat de zonde louter een metafoor (= beeldspraak) is, wat als symbool gebruikt wordt om Gods kinderen aan te sporen op een pad te blijven dat God behaagt. De zonde zou jullie niet het gevoel mogen geven van anderen afgescheiden te zijn, zullen ze zeggen. De zonde, zo zal men zeggen, doet er eigenlijk niet toe omdat God al-vergevend is. Ja, Ik Ben al-vergevend en vergeef elke zonde – behalve de eeuwige zonde – zodra er door de zondaar berouw getoond wordt en hij zich inspant om alle bekoring te verdrijven om te vermijden dat de zonde zich herhaalt. Jullie kunnen Mij niet vragen een zonde te vergeven wanneer jullie je aan die zonde houden. Een moordenaar die moordt, verminkt en doodt, kan Mij niet vragen om hem te vergeven terwijl hij blijft moorden en niet van plan is zijn misdaden te staken. Wat baat het om Mij te vragen jullie van de zonde te verlossen als jullie in de eerste plaats niet aanvaarden dat jullie zondigen?

De zonde wordt door zwakheid veroorzaakt en Ik vergeef de zondaar die oprecht tot inkeer komt. Wanneer de zondaar niet langer gelooft dat hij zich aan zonde schuldig maakt, geraakt deze in de ziel ingeworteld. De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij. Wanneer die tijd aanbreekt, zal er grote opluchting en feest zijn omdat wat eens als zonde in Mijn ogen beschouwd werd, niet langer als zodanig gezien zal worden.

De zonde zal als de normaalste zaak gezien worden, en iets dat jullie allemaal dienen te aanvaarden. Er zal jullie niet gezegd worden om alleen maar van de zondaar te houden, zoals Ik dat doe. Neen. Jullie zullen aangemoedigd worden te aanvaarden dat de zonde niet bestaat. Dat alles zal tot het ultieme verraad van Mijn Godheid leiden, wanneer de wereld zichzelf, haar talenten, haar intelligentie zal verafgoden totdat ze met absolute minachting voor God, de Eeuwige Vader, haar grootheid afkondigt.

O hoevelen zullen er tot dwaling, wanhoop en wangedrag gevoerd worden. Mijn Kerk zal gebruikt worden om in Mijn heilige naam ketterijen te verkondigen. Die misleiden zullen haar ondersteboven en binnenstebuiten keren en niet één gedeelte van deze veranderingen zal door Mij, Jezus Christus, bevolen zijn. De Heilige Geest zal deze gruwel niet aanvoeren, en er zal aan de kant van diegenen die aan de Leer van Mijn Kerk trouw zullen blijven, verwarring, groot verdriet en een gevoel van hulpeloosheid heersen. De traditionele onderrichtingen zullen niet langer getolereerd worden. Dan, zodra alles wat voor heilig gehouden wordt ineenstort, zal voor de man des verderfs de tijd rijp zijn om zijn zetel in Mijn Kerk in te nemen.

Jullie Jezus

Boodschap: Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

dinsdag 29 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Boodschap: Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

zondag 27 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

zondag 27 april 2014

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Boodschap: God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

zaterdag 26 april 2014

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

Boodschap: Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

woensdag 23 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Boodschap: Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

dinsdag 22 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Boodschap: Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

maandag 21 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

Boodschap: God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

zondag 20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Boodschap: Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

vrijdag 18 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Boodschap: Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

donderdag 17 april 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie