Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

Ontvangen op woensdag 26 maart 2014

14.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. Ik roep vooral Mijn kruistochtgebedsgroepen wijd en zijd en al diegenen die aan Mijn oproep door het Boek der Waarheid gehoor gegeven hebben op, om elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemin. Schuif jullie verschillen terzijde – mochten deze zich voordoen, negeer verdeeldheid – mocht die ontstaan, besteed geen aandacht aan de haat die Satan en de zielen die hij misleid heeft jegens jullie aan de dag leggen, want dit is Mijn laatste missie ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Jullie moeten het doel begrijpen van Mijn plan om de wereld door het Boek der Waarheid te verlossen. Dat is om alle zielen, van overal, te kunnen redden, ongeacht wie ze zijn, waarin ze geloven, hoe ze zondigen, wat ze elkaar aandoen en aan welke opvattingen ze ook mogen vasthouden. Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat. Het kan niet anders zijn.

Sta telkens wanneer jullie in Mijn naam vervolgd worden daar boven, en bid voor de zielen die jullie vervloeken, want Mijn Hart breekt om hen. Ik lijd vreselijk voor dergelijke zielen. Breng hen naar Mij zodat zij hun hart kunnen openen voor Mijn liefde voor hen! Help Mij hun bedroefde en gebroken ziel en hun versteende hart te bereiken, want zonder Mij en zonder Mijn tussenkomst zullen zij wegkwijnen en sterven. Dat is niet Mijn verlangen. Kom, jullie allen! Ik spreek diegenen aan die in Mij en met Mij zijn. Ik spreek diegenen aan die Mij niet echt kennen, maar die denken dat ze dat wel doen. Ik spreek diegenen aan die ontrouw zijn aan Mijn Leer. Ik spreek diegenen aan die deze missie verwerpen en deze als vals bestempelen. Verlaat Mij niet, want Ik heb jullie ook niet verlaten! Vrees Mij niet want Ik Ben jullie vijand niet en verlang jullie ziel zodat jullie van Mij deel kunnen gaan uitmaken, en dan zullen jullie in jullie hart vrede vinden.

Het is nu Mijn tijd, terwijl Ik jullie begeleid, jullie hart open en jullie herinner aan de Waarheid van Mijn Woord, dat nooit verandert. Het moment van Mijn Tweede Komst is dichtbij en het is belangrijk dat jullie je ziel en diegenen met wie jullie in contact komen voorbereiden. Mijn aankomst zal er onverhoeds zijn en jullie zullen geen waarschuwing vooraf krijgen. Verwaarloos jullie ziel niet aangezien jullie klaar zullen moeten zijn om het Licht van Mijn aanschijn te zien en opdat jullie voor Mijn aangezicht zullen kunnen blijven staan, als jullie Mijn Koninkrijk willen binnentreden.

Wanneer jullie Mij met heel jullie hart dienen, zal Ik altijd van jullie houden. Als jullie Mij afwijzen, Mijn missie hekelen of anderen in Mijn naam belasteren, zal Ik jullie altijd beminnen want jullie weten niet wat jullie doen. Wanneer de Dag aanbreekt, zal Ik jullie stuk voor stuk de hand reiken en jullie dan in Mijn armen nemen om jullie de troost te schenken die jullie nodig hebben. Want op die Dag zal Ik allen verenigen die Mij liefhebben en zal Ik de poorten voor geopend verklaren om toegang te verlenen aan al Gods kinderen, uit de hele wereld, waaronder diegenen die gestorven zijn en die weer zullen opstaan – als één in Mij. Dan zal eindelijk de Wil van Mijn Vader geschieden.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie