Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

Ontvangen op donderdag 20 maart 2014

21.42 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. Het zal tijdens enige beslissende vredesonderhandelingen zijn, die na veel bloedvergieten en verwoesting zullen plaatsvinden, dat veel mensen zich hulpeloos, alleen, angstig en zonder enige echte leiding zullen voelen. Het zal door de zwakke schakels in de politieke wereld komen, dat de wereld op zijn kwetsbaarst zal zijn. Daardoor zal er een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn. Zoals de wereld zal versplinteren, zo zullen dat ook veel Kerken. Zodra alles dan hopeloos lijkt, zal er een verenigde groep, bestaande uit politieke leiders en christelijke kerkleiders, in het leven geroepen worden onder een ene-wereldorganisatie– waaruit een nieuwe gruwel zal ontspruiten – een nieuwe ene-wereldreligie.

Al deze gebeurtenissen zullen stapsgewijs plaatsgrijpen. Jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, ligt bij Mij aangezien Ik jullie leid, want er is slechts één weg naar vrede en veiligheid en dat is door Mij, Jezus Christus. Ik zal jullie door de doornen, de pijn en de verschrikking van de gruwel der verwoesting loodsen. Wanneer jullie je aan Mij vastklampen, zullen jullie veilig zijn.

Wees sterk, Mijn geliefde dochter, tijdens deze moeilijke beproevingen, want het zal door jouw kracht en moed zijn, dat Ik de weg van de waarheid zal kunnen tonen wanneer de wereld binnenstebuiten gekeerd wordt vanwege de verdorvenheid die door de liefde voor macht en corruptie teweeggebracht wordt, wat deze oorlogen en vervolgens de Grote Oorlog zal veroorzaken.

Handel snel en zorg ervoor dat jullie je leven wijden aan gebed en aan de bescherming van Mijn Kerk op aarde! Mijn gaven zullen ieder van jullie beschermen, en Ik zal altijd gehoor geven aan diegenen die Mij zoeken in deze komende tijd van grote onrust. Terwijl deze gebeurtenissen zich ontvouwen, zal Mijn strijdmacht op aarde aanzwellen. Diegenen die zich tegen deze missie verzetten, zullen Mij volgen want tegen die tijd zullen zij de waarheid niet langer kunnen ontkennen – als zij ontdekken dat ook zij de vervolging zullen ondergaan, waarmee de Christenen overal geconfronteerd zullen worden, wanneer zij de heerschappij van de Draak te verduren krijgen. Hun enige hoop zal erin bestaan Mij, hun Jezus, in dat stadium te volgen, want enkel door Mij zullen zij in staat zijn om tot bij het Koninkrijk van Mijn Vader te komen.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie