Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

Ontvangen op donderdag 27 maart 2014

14.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Hoe dicht bij Mij jullie ook mogen menen te staan, de Boze zal alles in het werk stellen om jullie tot elke vorm van ongerechtigheid te verleiden. Niet één onder jullie staat zo sterk in zijn geloof, dat jullie de invloed van de geest van het kwaad kunnen weerstaan. Jullie moeten je inspannen om dagelijks meer tijd in gebed door te brengen en die tijd gebruiken om rond jullie de wapenrusting op te bouwen die nodig is om jullie te beschermen, als jullie Mij trouw willen blijven. Het nalaten om door gebed en de Sacramenten met Mij te spreken, zal jullie zwak en onzeker over jullie liefde voor Mij maken, en dan zullen jullie je openstellen voor twijfels over Mijn onderrichtingen, Mijn beloften en Mijn macht. De beproevingen waarmee jullie geconfronteerd zullen worden – teweeggebracht door de komst van terreur die de ware volgelingen van Mij, die verwoed trouw zullen blijven aan het heilig Woord van God, opgelegd zal worden – zullen zeer lastig zijn.

De vrije wil werd door God aan jullie gegeven als jullie natuurlijk geboorterecht, maar toch zullen die bedriegers, die Mijn Kerk zullen binnendringen, jullie dit proberen af te nemen. Jullie zullen gedwongen worden om onwaarheden aan te nemen, die jullie onder het mom van nieuwe vertolkingen van de heilige Evangeliƫn voorgehouden worden, en als jullie het zouden wagen om deze in twijfel te trekken, zullen jullie in ongenade gevallen weggejaagd worden. Zovelen onder jullie zullen door lafheid, blindheid en een misplaatste toegewijdheid aan diegenen van wie jullie geloven dat ze Mijn kudde leiden, merken dat jullie een valse leer omhelzen.

De valse leer, die ingevoerd zal worden, zal zorgvuldig met liefdevolle woorden gecamoufleerd worden. De manier om te herkennen dat die niet van Mij komt, zal uit drie delen bestaan. Deze zal de behoeften van de zondaars op de eerste plaats stellen door te verklaren dat jullie moeten bidden om het recht van de mens om te zondigen tot bij de Heer te brengen. Ten tweede zal er jullie gevraagd worden om te betuigen dat de zonde iets natuurlijks is en dat jullie ten gevolge daarvan nooit bang moeten zijn voor de toekomst – dat God nooit een zondaar zal afwijzen en dat al Zijn kinderen het Paradijs zullen binnengaan. Ten derde zal er jullie verteld worden dat de Sacramenten om de heidenen aan te spreken, die het verdienen dat er in de ogen van God met hun mensenrechten rekening gehouden wordt, vanuit hun oorsprong in het Christendom aangepast moeten worden. Wanneer deze dingen zich voltrekken, zal dat maar één ding betekenen. De mens zal overal voor de altaren van Mijn Kerken zijn interpretatie bieden van welke door God vastgelegde regels hem aanstaan en welke niet. Hij zal dan verwachten dat God zich naar zijn eisen buigt. Hij zal God in feite dicteren omdat hij groter dan Mij zal menen te zijn.

Ik zal deze zielen van Mij afwerpen, want zij zullen zich niet langer als Christenen kunnen bestempelen. Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden. Er is in Mijn Koninkrijk geen plaats voor diegenen die zich niet aan Mij geven op de manier die Ik hun leerde toen Ik op aarde rondliep. Jullie zullen het moeilijk vinden om in de komende jaren aan Mijn Leer trouw te blijven omdat diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, jullie zoals voorzegd in ernstige dwaling zullen voeren. Wees voorzichtig! Kijk uit met wat er van jullie gevraagd wordt te aanvaarden als vervanging voor Mijn heilig Woord! Diegenen met een echt onderscheidingsvermogen, dat hun door de kracht van de Heilige Geest geschonken werd, zullen onmiddellijk weten wanneer deze dingen zich voordoen. Anderen zullen niet gezegend zijn omdat zij aan alles wat Ik hun leerde geen aandacht besteed hebben. Zij zullen zich in een donkere en eenzame plaats bevinden, zonder Mijn aanwezigheid om de weg van de Waarheid te verlichten. Die tijd komt heel dichtbij.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie