Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

Ontvangen op zondag 23 maart 2014

11.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. Ik verzoek jullie allen dringend om diegenen die jullie kennen, diegenen die jullie niet kennen, jullie vijanden evenals diegenen die jullie nabij zijn, te bekijken zoals jullie dat zouden doen als zij jullie natuurlijke broers en zussen waren. Zoveel mensen zijn vergeten hoe ze anderen moeten liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Het is niet gemakkelijk om van vreemden te houden, maar Ik zeg jullie – wees goed voor anderen en toon respect voor hen, zelfs als zij jullie afwijzen. Jullie moeten hun bovenal naastenliefde betonen. Jullie moeten de noden van anderen behartigen alsof Ik jullie rechtstreeks gezonden heb om voor hen te zorgen.

Toen Ik jullie Mijn woord gaf, was het Mijn verlangen dat alle zielen gered worden. Om gered te worden, mogen jullie niet egoïstisch zijn en enkel aandacht schenken aan jullie eigen ziel. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, hebben de plicht om de geschenken, die Ik jullie door deze boodschappen breng, met anderen te delen. Deel Mijn liefde met anderen en dan vooral met jullie vijanden! Bid voor al diegenen die Mijn tussenkomst nodig hebben! Behandel hen met geduld! Wanneer jullie hun Mijn geschenken, Mijn gebeden en het Beschermingszegel van de Levende God geven, moeten jullie je daarna terugtrekken om hen de tijd te gunnen zich tot Mij te wenden.

Ik draag jullie niet op mensen te dwingen het Boek der Waarheid aan te nemen. Door hun vrije wil zal het hun eigen keuze zijn of zij al dan niet naar Mij willen luisteren. Verzeker die mensen dat door Mij, Jezus Christus, elk mogelijk ingrijpen ondernomen zal worden, om hun ziel voor Mij te winnen. De zwaksten onder jullie zullen op de een of andere manier aan Mijn oproep gehoor geven. Diegenen die in hun ziel haat dragen tegen Mij, zullen op een gegeven moment een verzachting van hun hart merken, en zij zullen niet begrijpen waarom dat zo is. Jullie moeten zielen dus altijd tot Mij brengen door middel van liefde en geduld.

Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos. De kruistochtgebeden die Ik de wereld gegeven heb, zijn zo krachtig dat Ik, door Gods liefde, de zielen van al diegenen voor wie jullie bidden, grote liefde, mededogen en barmhartigheid zal betonen. Al wat jullie moeten doen, is hun de gebeden geven en Mij dan vragen om deze zielen tot Mij te trekken. Want Ik wijs de zondaars, die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben, nooit af.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie