Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

Ontvangen op zaterdag 22 maart 2014

14.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. De dood is slechts een voorbijgaand moment van deze wereld naar het Huis van Mijn Vaders Koninkrijk. De dood vrezen is Mijn barmhartigheid loochenen, want Ik zal elke ziel redden die Mij erkent en die Mij vraagt om haar haar zonden te vergeven.

Eenmaal een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal die in eeuwigheid blijven bestaan. Als de ziel Mij zal toelaten haar op te eisen, zal ze het eeuwig leven bezitten. Anders zal ze, als die ziel hoewel ze weet wie Ik Ben Mij zou verloochenen, aan Satan verloren gaan.

De dood van een ziel op aarde is even natuurlijk als de geboorte. Wanneer een ziel het lichaam verlaat en tot Mij komt, zal ze bekleed worden met een overvloed aan genaden en omringd worden door Mijn Vaders familie – Zijn Koninkrijk dat vervuld is van een grote liefde, vreugde en gelukzaligheid, die op aarde nooit bereikt kunnen worden. Velen van jullie die in jullie leven liefde, vreugde en geluk ervaren hebben, hebben maar een piepklein hapje geproefd van hoe het eeuwig leven smaakt. Jullie moeten altijd met vreugde in jullie hart streven naar het moment waarop jullie het Koninkrijk van Mijn Vader zullen binnengaan, want dat moet verwelkomd worden – niet gevreesd.

Als jullie de dood onder ogen moeten zien, of als een geliefde de dood onder ogen moet zien, wend jullie dan altijd tot Mij, jullie Jezus, om hulp. Wanneer jullie dat doen, zal Ik jullie opbeuren, jullie tranen wegvegen, alle angst uit jullie hart verdrijven, als jullie dit gebed bidden.

Kruistochtgebed (142) ‘Voorbereiding op de dood’

Mijn liefste Jezus,
vergeef mij mijn zonden.
Zuiver mijn ziel
en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.
 
Verleen mij de genaden
om mij voor te bereiden op mijn eenwording met U.
Help mij elke angst te overwinnen.
 
Verleen mij de moed
om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden
zodat ik gereed ben om voor U te staan.
 
Ik houd van U.
Ik vertrouw op U.
Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel,
voor alle eeuwigheid.
Laat Uw Wil de mijne zijn
en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring. Amen.

Ik verwelkom, zonder uitzondering, alle zielen die dit gebed opzeggen. Mijn barmhartigheid wordt in het bijzonder verleend aan de zielen die de dood in de ogen kijken, maar die niet in Mij geloven, wanneer zij dit gebed in hun laatste dagen driemaal per dag bidden.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie