Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

Ontvangen op woensdag 19 maart 2014

16.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen. Ik zinspeel voornamelijk op diegenen die de uiterlijke schijn van heiligheid aanwenden om zielen opzettelijk op een dwaalspoor naar de zonde te brengen. Wanneer iemand een andere ziel ertoe tracht te overhalen om valse dingen over Mijn heilig Woord - dat door Mijn Vaders Boek aan de wereld gegeven werd - te geloven, dan is hij een vijand van Mij.

De meeste pijn die Ik doorsta, komt door toedoen van diegenen die belijden vrome volgelingen van Mij te zijn en zich op hun kennis van Mij beroemen. Wanneer deze mensen anderen proberen te kwetsen en hun hand er niet voor omdraaien om hen in Mijn naam terecht te wijzen, dan is dat zeer pijnlijk voor Mij. Ik tref zielen aan die zich voor Mij afsluiten en Ik trek hen op veel manieren naar Mij toe, en Ik reken daarbij niet alleen maar diegenen die al deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Ik houd Mij altijd eerst bezig met diegenen die verstrooid geraakt zijn, die verdwaald zijn, en die niet kunnen zien. Zij zijn de eerste zielen die Ik opzoek en zij zijn degenen die, in de verkeerde handen, misleid kunnen en zullen worden.

Ik vraag jullie om altijd die naties, die religies, diegenen zonder enig geloof in Mij – altijd – in jullie gebeden te gedenken. Verwelkom hen alsjeblieft, net zoals Ik zou doen! Probeer hun nooit jullie meningen op te dringen of hen in Mijn naam te intimideren! Reik hun altijd met liefde en edelmoedigheid de hand, want zij zijn even belangrijk voor Mij als de vroomste onder jullie! Om het even wie jullie de hand reiken, weet dat niet één onder jullie het meer verdient dan de ander, want jullie zijn allemaal zondaars.

Al Gods kinderen zullen na verloop van tijd de beslissende waarheid van Zijn plan om Zijn Verbond te vervullen, aanschouwen. Iedereen zal de Waarheid kennen en dan zal het hen gemakkelijker vallen om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden. Op die Dag zullen de mensen van alle religies, geloofsovertuigingen, huidskleuren en nationaliteiten het bewijs van Mijn Bestaan zien. Diegenen die de barrières laten vallen, die zij tussen zichzelf en hun Schepper geplaatst hebben, zullen huilen van dankbaarheid omdat zij eindelijk de liefde van God zullen aanschouwen. En weet, als jullie plannen maken en voorbereidingen treffen voor de komende tijden, dat ongeacht welke obstakels op jullie weg geplaatst worden bij deze opmars naar de eeuwige zaligheid, jullie vijanden het zwaarst aangepakt zullen worden.

Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden. Diegenen die Mijn Vaders plan om zielen te redden bestrijden, zullen verslagen worden. En diegenen die Gods kinderen vervolgen en de Heer in de weg staan, zullen zelf vervolgd worden door de dienaar aan wie zij hun trouw betuigden. Niets zal Mij in de weg staan, want dat is onmogelijk. Door de macht van God zal elke vijand vernietigd worden en al diegenen die de woorden, daden en handelingen van de Antichrist verkondigen, zullen verstoten worden, en dan zal Gods Koninkrijk compleet zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie