Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

Ontvangen op dinsdag 25 maart 2014

15.30 u

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen. Ik was destijds gewoon een nederige dienares, net zoals Ik dat nu ben.

Denk er altijd aan dat wanneer je God dient in Zijn plan om de wereld eeuwige zaligheid te brengen, je gewoon Zijn dienaar bent. God te dienen, vergt een diepe zin voor nederigheid. Het kan op geen enkele andere wijze. Deze missie, de laatste die door Mijn Vader bekrachtigd wordt in Zijn plan om Zijn kinderen de uiteindelijke redding te brengen, zal miljoenen zielen aantrekken om Hem te dienen. Zij zullen uit alle hoeken der aarde komen. Velen zullen zich niet bewust zijn van hun roeping, tot zij de kruistochtgebeden bidden. Het zal door het opzeggen van de kruistochtgebeden zijn dat de Heilige Geest deze zielen in vervoering zal brengen, en dan zullen zij klaar zijn om het kruis van Mijn Zoon te dragen.

Als jullie Mijn Zoon werkelijk dienen en Hem te hulp komen zodat Hij aan iedere zondaar redding kan brengen, dan zullen jullie het gewicht van het kruis moeten aanvaarden. Wanneer jullie Mijn Zoon dienen, maar jullie je dan later storen aan het lijden dat het jullie zal bezorgen, zal dit ervoor zorgen dat de barrière, die jullie tegen de Boze beschermt, het zal begeven.

Satan zal nooit diegenen lastigvallen, die valse zieners of hun achterban nalopen, omdat hij weet dat zij geen vrucht voortbrengen. In het geval van echte missies zal hij echter met een meedogenloze wreedheid aanvallen. Hij zal zwakke zielen gebruiken, getroffen door de zonde van hoogmoed, om ware leerlingen van Mijn Zoon te bestormen. Voor diegenen die aan Mij – de Moeder van de Verlossing – gehoor geven, zal zijn haat het zichtbaarst worden zodra Mijn Medaille van Verlossing overal ter wereld beschikbaar gesteld wordt.

De Medaille van Verlossing zal miljarden zielen bekeren, en bijgevolg zal door de Boze alles in het werk gesteld worden om dit tegen te houden. Doorheen dergelijke aanvallen zullen jullie het pure venijn zien, dat uit de Boze en elk van zijn vertegenwoordigers zal stromen, want hij wil niet dat deze Medaille aan Gods kinderen gegeven wordt. Kinderen, jullie mogen nooit buigen voor de druk of de verdorvenheid, die zal uitgaan van diegenen die Mijn Zoon afgevallen zijn. Dat doen, is toegeven aan Satan. In plaats daarvan moeten jullie, op dit moment van het jaarfeest van de Aankondiging, Mij – jullie geliefde Moeder – vragen om jullie de kracht te schenken om vol te houden en deze missie van redding te beschermen.

Jullie moeten dit kruistochtgebed (143) bidden ‘Om de missie van redding te beschermen’.

O Moeder van de Verlossing,
bescherm deze missie, een geschenk van God
om al Zijn kinderen, wijd en zijd,
eeuwig leven te brengen.
Spreek alsjeblieft voor ons ten beste bij Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
om ons de moed te geven om onze plicht te vervullen:
God te allen tijde te dienen,
vooral wanneer we hierdoor te lijden hebben.
Help deze missie om miljarden zielen te bekeren,
overeenkomstig de Goddelijke Wil van God,
en om die harten van steen
in liefhebbende dienaren van Uw Zoon te veranderen.
Schenk ons allen, die Jezus in deze missie dienen,
de kracht om de haat en de vervolging van het kruis te overwinnen,
en om het lijden dat daarmee gepaard gaat,
met edelmoedigheid van hart
en met een volledige aanvaarding van wat er komen kan,
te verwelkomen. Amen.

Mijn lieve kinderen, laat nooit toe dat angst om God te dienen, jullie verkondiging van Zijn heilig Woord in de weg staat. Angst komt van Satan – niet van God. Moed en sterkte, tezamen met nederigheid en een verlangen om zich aan Gods Wil te houden, kunnen enkel van God afkomstig zijn.

Vandaag, op dit jaarfeest van de Aankondiging, dank Ik Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, voor het geschenk dat Hij de wereld gaf, toen Hij Mij vroeg Zijn zeer geliefde Zoon te baren om de mensheid te verlossen en de wereld naar Zijn eeuwig Koninkrijk te voeren.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie