Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

Ontvangen op maandag 24 maart 2014

15.33 u

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. De hongersnood waarover Ik spreek, zal een hongerlijden van de geest zijn, aangezien elk spoor van de waarheid uitgewist zal worden door de vijanden die de Kerk - die door Mijn Zoon, Jezus Christus, in vereniging met Zijn Lichaam op aarde gecreĆ«erd werd – infiltreren.

Weldra zal de waarheid verwarrend worden en de Heilige Geest zal door de geest van het kwaad vervangen worden. Diegenen die de nieuwe vorm van valse evangelisatie zullen verspreiden, zullen er verantwoordelijk voor zijn Mijn kinderen het Voedsel des Levens te onthouden. Wanneer jullie van de waarheid beroofd zijn, zullen jullie maar weinig hebben om jullie ziel mee te voeden en dan zullen jullie, na verloop van tijd, in het heidendom vervallen. Ik Ben in elke stap van het proces, waardoor jullie in dwaling geleid zullen worden, aan het ingrijpen. Ik zal alles in het werk stellen en Ik zal, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, veel van Zijn gewijde dienaren de genaden bezorgen die zij nodig hebben om de waarheid van fictie te onderscheiden.

Terwijl Ik jullie van de vijand wegtrek, zullen velen van jullie het moeilijk vinden om aan het Woord van God trouw te blijven. Jullie zullen door twijfels, gebrek aan moed om zich aan het heilig Woord te houden en de schrik om als verrader van de Kerk bestempeld te worden, gekweld worden. De strijd om zielen zal net zo intens zijn als het tijdens het verblijf van Mijn Zoon op aarde was. Het grootste probleem zal veroorzaakt worden door het onvermogen, aan de kant van de gewijde dienaren van Mijn Zoon, om de misleiding binnen hun eigen rangen te bespeuren. En zo zullen zij door hun lauw geloof en gebrek aan onderscheidingsvermogen veel van hun mede-geestelijken in ernstige dwaling voeren.

Ik meld jullie dat de tijd kort is. Er zal jullie niet de tijd verleend worden die nodig is om al Mijn kinderen in de barmhartige armen van Mijn Zoon te trekken. Tot diegenen van jullie, die het voorrecht hebben dat hun de genade gegeven werd om het geschenk van het Boek der Waarheid te erkennen: van jullie zal dus veel verwacht worden. Door jullie geloof en vertrouwen in Mij, jullie geliefde Vader, zullen jullie helpen Mijn kinderen terug te voeren zodat zij bereidwillig de tussenkomst van de Waarschuwing zullen aannemen wanneer Mijn Zoon de wereld omarmt in de stralen van Zijn grootse Barmhartigheid.

Die tijd staat voor de deur, en het wordt tijd om jullie wapenrusting op te nemen en te strijden opdat het ware Woord – de waarheid – behouden kan worden. Zonder de waarheid is er geen leven.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie