Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

Ontvangen op zaterdag 29 maart 2014

14.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. De aarde is het enige woongedeelte van het universum dat door God voor Zijn kinderen geschapen werd. Maar dat is niet de enige reden dat deze beweringen gedaan zullen worden om te bewijzen dat God niet bestaat. Ze zullen de grootsheid van de mens verkondigen, zijn intelligentie en zijn vooruitgang in de wetenschap, om het denkbeeld te verdrijven dat de mens door God geschapen werd. De grootste belediging zal er komen wanneer zij verklaren dat de mens door een wonder van de wetenschap gecreƫerd werd. Men zal tot het uiterste gaan om te bewijzen dat de mens onoverwinnelijk is, en toch zullen ze geen antwoord hebben op de vraag wat er gebeurt na de fysieke dood van het lichaam, waarmee ieder mens te kampen krijgt. Dat gedeelte zal door diegenen die liegen, en die God loochenen, genegeerd worden.

Ze zullen de spot drijven met iedereen die geloof betuigt in het bestaan van de Hemel of in hun ware Schepper, de Allerhoogste God. En tijdens al deze openbare verklaringen, tegen de Waarheid, zal er niet één woord uitgebracht worden door diegenen die beweren Mijn Kerk te leiden. In de laatste dagen zal religie een heidens begrip worden, waarbij het ophemelen van de aarde, de zon, de maan en de sterren vervangmiddelen zullen worden wanneer men God hulde brengt.

Het grootste deel van de wereld zal zich tot het heidendom wenden en hun ziel naar de dood voeren. Ondanks elke tussenkomst van Mijn Vader zullen ze de andere kant opgaan. Dat is de reden waarom Mijn Vader de wereld het Boek der Waarheid beloofde, de ontrafeling van het Boek der Openbaring, om jullie erbarmelijke ziel te redden. De mens is koppig. De mens is trots, ijdel, en hoe meer vooruitgang hij boekt in de wetenschap, hoe minder hij weet en hoe meer hij zich van de Waarheid verwijdert.

Neem Mijn Woord nu ter harte, want weldra zal al wat Ik jullie leerde geleidelijk aan, stap voor stap, aan Mijn Kerken op aarde onttrokken worden! Het Woord zal jullie ontnomen worden, maar Ik zal jullie nooit in de steek laten want Ik zal steevast bij jullie blijven, jullie begeleiden, jullie onderwijzen en jullie vervullen met Mijn liefde. Jullie zullen altijd in Mijn Hart zijn en het zal door jullie liefde voor Mij zijn, dat Ik diegenen zal kunnen redden die verdwaald zijn. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn schakel naar Gods kinderen, en door jullie gebeden zal Ik Mij inspannen om de wereld te verenigen. Dat is de reden waarom jullie nooit moeten wanhopen, zelfs niet wanneer alles hopeloos lijkt.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie