Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

Ontvangen op zondag 30 maart 2014

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. Ze worden niet aan de wereld gegeven omdat de mens het waard is, maar veeleer doordat hij behoefte heeft aan Zijn Woord.

Elk, door de voorspraak van Mijn Moeder, aan de mens gegeven geschenk sinds Mijn kruisdood, moest alle zondaars helpen zich voor te bereiden op de Grote Dag. Mijn Moeder gaf gehoor aan de Goddelijke Wil van Mijn Vader toen Zij Mij, de Redder en Verlosser van de wereld, baarde. Zij werd op Haar beurt aangesteld als de Middelares tussen de mens en de goddelijke gerechtigheid van God. Het is Haar taak om voor de zondaars ten beste te spreken, om hen te waarschuwen en hen erop voor te bereiden om Mij, haar Zoon, op de Laatste Dag te ontvangen.

Echt elke verschijning van Mijn geliefde en gezegende Moeder die in de wereld plaatsvond, gebeurde op gezag van Mijn Vader. Al wat Zij voorzegde, zal nu geschieden, en al wat Zij aankondigde, werd vergeten door de meeste van Mijn gewijde dienaren die ervoor gekozen hebben om Haar waarschuwingen te negeren.

O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep. Doof en blind zullen zij een afgezwakte versie van Mijn Vaders Boek volgen, en in plaats van de vruchten voort te brengen waartoe zij geroepen werden, zullen er uit hun mond niets dan bedorven vruchten stromen. Hooghartig en arrogant hebben zij de tussenkomsten van Mijn Moeder - Haar verschijningen en Haar oproep hen te verzamelen – om hen naar de wijsheid van de Hemelse Hiërarchie te voeren, waar de Waarheid als Koning heerst, ontkend. De Waarheid is hen ontgaan, en in plaats van uit pure nederigheid voor Gods Troon een knieval te maken, volgen zij de regels van de mens – de feilbare mens – die de Waarheid over de beloftes die God aan Zijn volk deed, niet kent.

De wereld van vandaag mag dan wel grote vooruitgang geboekt hebben in de geneeskunde, in technologie en in kennis, maar men heeft de wijsheid van wat nodig is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan, ingeruild voor geld, weelde en macht. Alle dingen van deze wereld – geld, macht, bezittingen, machtsposities in de regering – betekenen niets in Mijn ogen. Ik kan deze wegvegen met slechts één uithaal van Mijn hand. Respect voor de menselijke kennis en vooruitgang in de wetenschap zijn waardeloos, want ze komen niet van jullie – het zijn talenten die de mens van God gekregen heeft vanwege Zijn liefde voor Zijn kinderen. Mocht Hij die afnemen, samen met al het materieel comfort dat jullie bezitten, wat zou er dan overblijven voor jullie? Niets.

Diegenen die Mij kennen, echt kennen, zouden zich nergens zorgen over maken omdat zij weten dat wanneer ze de Mijnen zijn, ze enkel verlichting zullen verkrijgen als ze volledig op Mij vertrouwen. Want zij weten dat Ik hen nooit aan hun lot zou overlaten. Waarom zoeken jullie dan de dingen op die niet van Mij zijn – dingen die jullie nooit voldoening zullen schenken? Hoe meer jullie Mij afwijzen en loze beloftes opzoeken, hoe geïsoleerder jullie je zullen voelen als voor Mij de tijd aanbreekt om het kaf van het koren te scheiden.

De enige keuze die jullie kunnen maken, bestaat erin een waarachtig kind van God – zonder Wie jullie niets zijn – te worden. Het is niet wie jullie zijn, welke positie jullie bekleden in dit leven, welke rol jullie spelen, dat telt. Het is maar doordat jullie door God bemind worden, dat jullie gered zullen worden. Geen mens is geschikt om voor Mijn aangezicht te staan. Geen mens is zo zuiver van ziel dat hij de heiligheid kan bereiken. Niemand onder jullie kan tot Mijn Koninkrijk verheven worden omwille van jullie verdiensten. Het is maar door Mijn barmhartigheid dat jullie waardig gemaakt zullen worden om het eeuwig leven te leiden.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Boodschap: Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

woensdag 19 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie