Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zeer spoedig zal de hel formeel uitgeroepen worden tot een plaats die niet bestaat

Ontvangen op zondag 12 januari 2014

20.28 u

Mijn zeer geliefde dochter, mocht Ik, Jezus Christus, er niet zijn waarbij Ik in deze tijd tot de wereld spreek, dan zouden veel zielen nooit de poorten van het Paradijs binnengaan.

Zoveel ondankbare zielen gehoorzamen niet langer aan Mijn wetten en dus maken ze hun eigen interpretatie, die Ik weerzinwekkend vind. Regels inzake de waarheid werden als een geschenk aan de mensheid gegeven, als een middel om het voor de mens mogelijk te maken het recht op redding te verwerven. Weten jullie niet dat jullie niet kunnen leven volgens jullie eigen versie van de wetten van God en dan verwachten het Paradijs binnen te gaan?

De arrogantie van de mens heeft de geest van nederigheid achter zich gelaten. De mens dient God niet langer op de manier die hem bevolen werd. In plaats daarvan creëert hij, vanuit zijn eigen verbeelding, een beeld van wat hij gelooft de Hemel te zijn. Vandaag de dag spreekt geen enkele dienaar van Mij – diegenen die aangesteld werden om Mij te dienen – ooit over het bestaan van de hel. Het louter vermelden van het woord hel brengt Mijn gewijde dienaren in verlegenheid, want zij vrezen de spot die zij, vanuit een seculiere samenleving die misleid werd, het hoofd zouden moeten bieden. De hel wordt de woonplaats van veel arme zielen, en wat doet het Mij pijn om nietsvermoedende zielen in de afgrond van verschrikking te zien storten op het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.

Er moet nu aan Gods kinderen verteld worden over de dringende noodzaak om te bidden voor de zielen die blind zijn voor de waarheid. Zeer spoedig zal de hel formeel uitgeroepen worden tot een plaats die niet bestaat. Er zal de zielen verteld worden dat aan al Gods kinderen eeuwig leven gegeven zal worden, zolang zij een schappelijk en deftig leven leiden – ongeacht of zij in God geloven of niet. Maar dat zal een leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de hel. Het is voor de eeuwigheid.

Veel zielen die Mij klaarblijkelijk afwezen, zowel privé als in het openbaar, kwijnen weg in de hel. Hun bittere spijt wordt nog verergerd door hun verschrikkelijk pijnlijke lijden en door de haat van Satan. Eenmaal in de hel openbaart Satan zich aan hen in al zijn verdorven en verachtelijke vormen, en zijn haat tegen hen vervult hen elke seconde. Hun afkeer van hem – hetzelfde beest aan wie zij tijdens hun leven op aarde hulde brachten – is op zich de oorzaak van een groot deel van hun pijn. Maar het is hun scheiding van Mij en de pijn van de duisternis die zij ervaren, die het grootste zielenleed veroorzaken.

Iedere mens die jullie in Mijn naam vertelt dat de hel niet bestaat, stelt er geen belang in jullie te helpen om jullie ziel te redden. Wanneer jullie ervan overtuigd zijn dat de hel niet bestaat, dan gaan jullie ten onrechte ervan uit dat de zonde er niet toe doet.

Jullie kunnen Mij niet dienen als jullie geloven dat de zonde niet bestaat. Jullie kunnen niet voor eeuwig een glansrijk leven leiden in Mijn Koninkrijk als jullie Mij niet vragen om jullie je zonden te vergeven. Dat is de kern van de nieuwe leer, die weldra geïntroduceerd gaat worden en die jullie gedwongen zullen worden te slikken. Het is dan dat jullie erin geluisd zullen worden om het na te laten jullie ziel voor te bereiden op de Grote Dag van de Heer, wanneer Ik kom om jullie als de Mijnen op te eisen.

Ik vertel jullie dit om jullie te waarschuwen - niet om jullie schrik aan te jagen. Ik smeek jullie om de zonde als een onderdeel van jullie leven te aanvaarden, maar Ik verzoek jullie dringend om de zeven hoofdzonden te blijven vermijden, want als jullie dat doen, zullen jullie in Mijn gunst staan. Jullie moeten altijd jullie zonden belijden. Doe dat dagelijks! Praat met Mij en vraag Mij om jullie te vergeven! Voor diegenen van jullie die het Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen – diegenen die velerlei geloofsovertuigingen en religies volgen: jullie moeten dan het geschenk van de volle aflaat dat Ik jullie gaf, kruistochtgebed 24, aannemen.

Waak over jullie ziel, want het is jullie ziel die eeuwig zal leven. Jullie zullen voor eeuwig in slechts één van de twee plaatsen leven – in de hel of in Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie