Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

Ontvangen op vrijdag 24 januari 2014

20.05 u

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Ik zal Mij bekendmaken op heilige plaatsen, waaronder Lourdes, Fatima, La Salette en Guadalupe. Ik zal ook te Garabandal verschijnen. Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, net zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft.

Ik zal door uitverkoren zielen gezien worden, met de zon achter Mijn hoofd. Twaalf sterren zullen een cirkel vormen en rond de doornenkroon geweven zijn, die tijdens de kruisiging door Mijn Zoon gedragen werd en die op Mijn hoofd gezet is, als een teken voor allen om Mijn voorbeeld te volgen. Mijn taak bestaat erin om al Gods kinderen langs het pad van de waarheid te leiden en hen naar Mijn Zoon te brengen.

Wanneer deze verschijningen plaatsvinden, zal er - vooral bij diegenen die Mij hulde bewijzen - geen twijfel over bestaan dat Ik de waarheid spreek als Ik zeg dat weldra het beslissende pad, dat jullie naar Mijn Zoon zal voeren, via het Boek der Waarheid zal lopen.

Wanneer jullie Mij, jullie Moeder, navolgen, zal Ik jullie meenemen en jullie naar Mijn Zoon toe leiden. Mijn Zoon heeft vele wonderen beloofd, waardoor Hij jullie ogen kan openen voor de profetieƫn die Hij door Mijn eigen missie aan de wereld gaf. Velen aanvaarden niet dat Ik in deze bijzondere verschijningsplaatsen verscheen en verwerpen het belang ervan voor de redding van zielen.

Wanneer Ik nog een laatste keer op deze plaatsen verschijn, en Mijzelf voorstel als de Moeder van de Verlossing, dan zullen jullie je ervan bewust zijn dat deze missie Mijn laatste is, en dat alle verschijningen tot deze laatste missie leiden om de wereld de redding te brengen, die het geboorterecht van iedere persoon is.

Verheug jullie, want deze dagen zijn dichtbij en wanneer jullie over deze dingen horen, weet dan dat als deze profetie vervuld wordt, deze alleen van Mij, jullie geliefde Moeder, de Moeder van de Verlossing, Moeder van God, afkomstig kon zijn.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

Boodschap: Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

zondag 19 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie